СУТНІСТНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Наталя Семенівна Прокопенко ПВНЗ «Європейський університет»
  • Ал-Хатіма Шлебат ПВНЗ «Європейський університет»
  • Ваган Робертович Товмасян ПВНЗ «Європейський університет»

Ключові слова:

механізм, економічний механізм, організаційний механізм, управління, діяльність, підприємство

Анотація

В статті здійснено узагальнення наукових поглядів сутності «механізму» «економічного механізму», «організаційного механізму», поняття «управління». Обґрунтовано дефініцію економіко-організаційного механізму управління діяльністю підприємств.

Біографії авторів

Наталя Семенівна Прокопенко, ПВНЗ «Європейський університет»

д. е. н., проф., завідуюча кафедрою фінансів та банківської справи ПВНЗ «Європейський університет»

Ал-Хатіма Шлебат, ПВНЗ «Європейський університет»

аспірантка кафедри фінансів та банківської справи
ПВНЗ «Європейський університет»

Ваган Робертович Товмасян, ПВНЗ «Європейський університет»

здобувач кафедри фінансів та банківської справи
ПВНЗ «Європейський університет»

Посилання

Економічна енциклопедія : [в 3–х томах.] / за ред. С. В. Мочерного та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – Том 2. – 848 с.

Данилишин Б. М. Екологічна складова політики сталого розвитку : [монографія] / Б. М. Данилишин. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2008. – 256.

Економічна енциклопедія : [в 3–х томах.] / за ред. С. В. Мочерного та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – Том 1. – 864 с.

Макаренко М. І. Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу / М. І. Макаренко, В. Ю. Дудченко // Вісник Сумського державного університету. – Серія Економіка. – 2006. - № 7(91). – С. 68-75.

Гросул В.А. Організаційний механізм формування та функціонування соціально-економічної системи підприємства / В. А. Гросул - [Електронний ресурс] : режим доступу - http://www.confcontact.com/2008dec/2_grosul.php

Москаленко В. П. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия : [научно-методическое издание] / В. П. Москаленко, О. В. Шипунова; [под научной ред. В. П. Москаленко]. – Сумы : Изд-во "Довкілля", 2003. – 176 с.

Брюховецкая Н. Е. Экономический механизм предприятия в рыночной экономике // Социально-экономические аспекты промышленной политики : Сб. науч. тр. /Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – С. 203-213.

Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І. Лукінов. – К. : ІЕ НАН України, 1997. – 456 с.

Хозяйственный механизм общественных формаций : под общ. ред. Л. И. Абалкина. – М. : Мысль, 1986. – 269 с.

Ферианц Я. Хозяйсвенный механізм и экономия времени / Я. Ферианц. – М. : Экономика, 1987. – 191 с.

Кульман Анри. Экономические механизмы / А. Кульман. – М. : Прогресс. – Универс, 1993. – 192 с.

Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь : [французкая, русская, английская, немецкая, испанская терминология; в 2-х томах] / Бернар И. Колли Ж. К. – М. : Международные отношения, 1994 г. – Том. 2. – 720 с.

Зиновьев Ф. В. Формирование эффективных механизмов хозяйствования в агропромышленном комплексе Крыма. – Симферополь : Таврия, 2001. – 260 с.

Хозяйственный механизм общественных формаций / под общ. ред. Л. И. Абалкина. – М. : Мысль, 1986. – 269 с.

Опубліковано

2015-02-11

Номер

Розділ

Статьи