ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Максим Іванович Міщенко Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, прогноз, вантажообіг, перевезення вантажів

Анотація

У роботі розкрито поточний економічний стан підприємств залізничного транспорту України. Представлений прогноз ВВП України до 2020 р., виходячи з перспектив функціонування вантажоутворюючих галузей, що дозволило виконати прогноз обсягу вантажної роботи підприємств залізничного транспорту на перспективу до 2020 року.

Біографія автора

Максим Іванович Міщенко, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

д.е.н., доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Посилання

Федюшин Ю. М. К проблеме обновления подвижного состава железных дорог Украины / Ю. М. Федюшин, Ю. Е. Пащенко, В. И. Букин // Железнодорожный транспорт Украины. – 2001. – № 2. – С. 7–10.

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення і розвиток / В. П. Ільчук ; під ред. Є. М. Сича. – К. : Логос, 2004. – 381 с.

Міщенко М.І. Економіко-організаційні основи функціонування підприємств колійної інфраструктури: монографія/ М.І. Міщенко. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – 489 с.

Лапидус Б. М. Резервы стабилизации экономических результатов железных дорог / Б. М. Лапидус, Р. М. Царев // Экономика железных дорог. – 1999. – № 9. – С. 21–23.

Матвеевский В. Р. Надежность технических систем : учеб. пособие / В. Р. Матвеевский ; Моск. гос. ин-т электроники и математики. – М., 2002. – 113с.

Паcічник В. І. Аналіз динаміки показників залізниць України / В.І. Паcічник // Залізничний транспорт України. – 2002. – № 5. – С. 2–6.

Статистичний щорічник України за 2013 р. / Державний комітет статистики України; [за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : Август Трейд, 2014. –559с.

Опубліковано

2015-02-11

Номер

Розділ

Статьи