СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Олег Андрійович Кристюк ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Ключові слова:

конкурентоспроможність, підприємство, конкурентні переваги, суб’єкт ринку, стратегія, стратегічні перспективи

Анотація

У статті розглянуто стратегічні альтернативи формування конкурентоспроможності підприємств.

Біографія автора

Олег Андрійович Кристюк, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

здобувач кафедри
економіки, обліку і аудиту,
ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Посилання

Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство: збірник / Рада конкурентоспроможності України; Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ – Київ) / Ю.В. Полунєєв (ред.), В.Г. Підвисоцький (упоряд.). – К.: ЛАТ&К, 2006. – 175 с.

Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах / Б. Губський // Економіка України. – 1999. – №4. – С. 4–14.

Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. загорна. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Куренков Ю. Конкурентоспособность России в мировой экономике / Ю. Куренков, В. Попов // Вопросы экономики. – 2001. – №6. – С. 36–49.

Портер М. Конкуренція / М. Портер. – М.: Видавничий дім “Уільямс”, 2000. – 652с.

Єрмолов М.О Чим відрізняється конкурентоспроможність фірми від конкурентоспроможності товару. Як продати товар на зовнішньому ринку / М.О. Єрмолов. – М.: Думка, 1990. – 329 с.

Небава М.І. Менеджмент отранізацій і адміністрування. Частина перша / М.І. Небава, О.Г. Ратушняк. - Вінниця : ВНТУ, 2012. – 105 с.

Зуб А.Т. Стратегічний менеджмент / А.Т. Зуб. – М.: Аспект Прес, 2002. – 415с.

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: учеб. для вузов / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд / Пер. с англ. – М.: "Банки и биржи": ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Опубліковано

2015-02-11

Номер

Розділ

Статьи