ІНВЕСТИЦІЙНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ОФШОРНИМИ ЗОНАМИ

Автор(и)

  • Вероніка Євгенівна Командровська Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету
  • Ольга Олександрівна Шульга Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційні відносини, офшорні зони

Анотація

У статті досліджено розвиток інвестиційних відносин між Україною та офшорними зонами; проаналізовано динаміку і структуру інвестицій; зроблено прогноз на розвиток цих відносин у майбутньому.

Біографії авторів

Вероніка Євгенівна Командровська, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

к.е.н., доцент кафедри економіки ІЕМ НАУ

Ольга Олександрівна Шульга, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

студентка ІЕМ НАУ

Посилання

Гурова Т.А., Єфременко А.В. Офшорні зони як спосіб збереження капіталу в нестабільній економічній ситуації / Економічні науки. - 2. Зовнішньоекономічна діяльність.

Железняк В. Ю. Тенденції розвитку інвестиційних відносин України з офшорними зонами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vmntu /2011_2/7.pdf

Захарова Л.В. Розвиток офшорного бізнесу в Україні на сучасному етапі/ Міжнародна студентська конференція ―Сучасна економічна наука: досвід, тенденції та перспективи розвитку‖28.11.2012 – 29.11.2012

Розпорядження КМУ «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 р. N 143-р. 5. http://ukrstat.gov.ua/ – офіційний сайт Державної служби статистики України.

Номер

Розділ

Статьи