ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Емілія Дмитрівна Дмитренко Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету
  • Оксана Миколаївна Кириленко Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Ключові слова:

підприємництво, підприємницька діяльність, бізнес, суб’єкти господарювання

Анотація

В статті досліджено стан, тенденції та особливості розвитку підприємництва в Україні в сучасних умовах.

Біографії авторів

Емілія Дмитрівна Дмитренко, Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

к.е.н., доцент кафедри економіки ІЕМ НАУ

Оксана Миколаївна Кириленко, Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

к.е.н., доцент кафедри економіки ІЕМ НАУ

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada gov.ua.

Державна служба статистики України: Офіційний сайт [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. — Режим доступу: htt://ukrstat.gov.ua.

Варналій З.С. Основи підприємництва; навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Знання – Прес, 2002. – 239 с.

Захарчин Г.М. Основи підприємництва. – К.: «Знання», 2008. – 378 с.

Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 2005. – 280 с.

Предпринимательство: Учебник /Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 448 с.

Шваб Л.І. Основи підприємництва: навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 368 с.

Опубліковано

2015-02-11

Номер

Розділ

Статьи