МІСЦЕ КОНФЛІКТУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Ельвіра Ігорівна Данілова Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Ключові слова:

конфлікт, корпоративний конфлікт, корпоративні відносини, учасники корпоративних відносин

Анотація

У статті проаналізовано наукову точку зору щодо поняття «корпоративні відносини», охарактеризовано існуючі підходи до класифікації учасників корпоративних відносин. Було запропоновано авторське визначення сутності корпоративних відносин. Зроблено висновок про економічну сутність конфліктів та обґрунтовано їх роль в системі корпоративних відносин підприємства.

Біографія автора

Ельвіра Ігорівна Данілова, Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

К.е.н., доцент кафедри МЗЕДП ІЕМ НАУ

Посилання

Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18; № 19-20; № 21-22.

Данілова Е.І. Дослідження корпоративних конфліктів в корпораціях авіаційної галузі України / Е.І. Данілова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб.наук.пр. – К.: НАУ, 2012.- №33- С.55-60.

Гірник А. М. Основи конфліктології : навч. посіб. / А. М. Гірник. — К. : Києво-Могилянська академія, 2010. — 222 с.

Paul Randolph. Compulsory Mediation. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mediate.com/ articles/RandolphP1.cfm

Pearce,John A. Strategic management: formulation, impiementation,and control / John A.Pearce, ІІ, Richard B.Robinson, Jr. - alternate case ed.- USA: IRWIN, 2003. – 396 р.

Silveira, A., and Dias, A. (2008), What are the Costs of Conflicts between Controlling and Minority Shareholders in a Concentrated Ownership Environment? Working Paper Series (2008) 1–30.

Опубліковано

2015-02-11

Номер

Розділ

Статьи