ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Н.С. Скопенко

Ключові слова:

Агропромисловий сектор, сільське господарство, харчова промисловість, інтеграція, вертикально інтегровані структури, Агропромышленный сектор, сельское хозяйство, пищевая промышленность, интеграция, вертикально интегрированные структуры, Agroindustrial

Анотація

 Розглянуто сучасні проблеми галузей агропромислової сфери та переробних підприємств, з’ясовано їх вплив на розвиток АПК. Визначено можливі шляхи подолання негативних тенденцій розвитку агропромислового сектору економіки України та обґрунтовано доцільність створення інтегрованих структур.

 Рассмотрены современные проблемы отраслей агропромышленной сферы и перерабатывающих предприятий, выяснено их влияние на развитие АПК. Определены возможные пути преодоления негативных тенденций развития агропромышленного сектора экономики Украины и обоснована целесообразность создания интегрированных структур.

 The modern problems of industries of agroindustrial sphere and processing enterprises are considered, their influence is found out on development of agroindustrial sector. The possible ways of overcoming of negative progress of agroindustrial sector of economy of Ukraine trends are certain and expediency of creation of integrated structures is reasonable.

Посилання

Амбросов В.Я. Механізми ефективного функціонування агроформувань [Текст] / В.Я. Амбросов, Т.Г. Мареніч // Економіка України. − 2006. − № 6. − С. 60-66.

Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки [Текст] / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. − 2009. − № 2 (172). − С. 3-9.

Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції [Текст] / Ю. Білик, О. Файчук // Економіка України. − 2007. − № 6. − С. 69-76.

Глобальна продовольча безпека: монографія [Текст] / О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2009. – 486 с.

Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК [Текст] / М.Й. Малік, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – C. 3-8.

Месель-Веселяк В.Я. Концептуальні напрями стратегії розвитку агропромислового комплексу та сільських територій України на період до 2020 року [Текст] / В.Я. Месель-Веселяк. – К .: ІАЕ УААН, 2008. 46 с.

Месель-Веселяк В.Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України [Текст] / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 8-14.

Політика України у сфері сільського господарства, біоенергетики та харчової промисловості – дослідження, висновки, рекомендації [Текст] / За ред. Хайнса Шрубенхоффа, Верноніки Мовчан, Ігоря Бураковского; Ін-т економічних досліджень та політичних консультацій. – К. : Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2009. – 384 с.

Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование [Текст] / Под ред. А.В. Петрикова. – М. : ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия росийских деревень», 2010. – 497 с.

Саблук П.Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України [Текст] / П. Саблук // Економіка України. – 2008. – № 12. – С. 4-18.

Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології [Текст] / П.Т. Саблук, М.Й. Малік, В.Л. Валентинов; Ін-т аграр. економіки. – К., 2002. – 294 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 280-292. – укp.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-12

Номер

Розділ

Статьи