МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЦІННОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

Автор(и)

  • Н.І. Антощишина
  • М.Ю. Григорак

Ключові слова:

авіакомпанія (АК), цінність, базова цінність, додаткова цінність, інтегрована цінність авіакомпанії, бізнес-процеси, показник економічної доданої цінності, економіко-математична модель, авиакомпания (АК), ценность, базовая ценность,

Анотація

 Стаття присвячена опису структурної схеми механізму управління бізнес-процесами АК для підвищення її інтегрованої цінності. Запропоновано економіко - математичну модель формування інтегрованої цінності авіакомпанії.

 Статья посвящена описанию структурной схемы механизма управления бизнес-процессами АК для повышения ее интегрированной ценности. Предложено экономико - математическую модель формирования интегрированной ценности авиакомпании.

 The article is devoted description of flow diagram of mechanism of management biznes-procesami of AK for the increase of it computer-integrated value. It is offered ekonomiko - mathematical model of forming of computer-integrated value of airline.

Посилання

Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. [Текст] – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 684 с.

Економіка логістичних систем. Монографія [Текст] / За наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. - 596 с.

Костюк О. Концепція інтегрованого ланцюга поставок в лісопромисловому комплексі [Текст] // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С. 271–278.

Чухрай Н., Гірна О. Формування ланцюгів поставок: питання теорії та практики [Текст]. – Львів, Інтелект-Захід, 2007.

Гірна О.Б., Кобилюх О.Я., Хтей Н.І. Формування корисностей у ланцюгу поставок на основі ринкової пропозиції [Текст] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" “Логістика”. – 2006. – № 552. – С. 17 – 23.

Ревуцкий Л.Д. Понятия и показатели ценности и стоимости предприятия [Текст] //Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2009. - № 3. - С. 17-24.

Ревуцкий Л.Д. Понятия и показатели ценности и стоимости предприятий [Текст] // Аудит и финансовый анализ. - ДСМ Пресс С. 428-432

Мних О. Трансформація власності у розвитку відносин «підприємство-клієнт»: Монографія [Текст] / А.Чубла…-Львів:Видавництво Національного університету»Львівська політехніка», 2007.-250с. С.30

Король В.А. Про цінність і вартість в системі фінансового менеджменту. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://ua-stock.com/assets/files/value.pdf.

Калда К.О. Логістичний підхід до формування ланцюгів створення цінності та вартості авіатранспортної продукції [Текст] / К.О. Калда // «Вісник Хмельницького Національного Університету». Економічні науки, № 1, 2009, C. 206-211.

Н.Чан Ким, Рене Моборн. Стратегия голубого океана. [Текст] Пер. с англ. Третье издание. М.:НІРРО, 2008.-272с. С.272

La historia real de las Low Cost [Текст] // Savia. Enero. - 2004. - № 7. - P. 13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-08

Номер

Розділ

Статьи