ПОБУДОВА АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИКТОРА

Автор(и)

  • Яна Андріївна Бєлозьорова Національний авіаційний університет

Ключові слова:

Програмна система ідентифікації диктора, вейвлет, діаграми, UML, розпізнавання мови

Анотація

Запропонована архітектура програмної системи ідентифікації у вигляді діаграм класів і послідовностей. Досліджено основні критерії оцінки точності ідентифікації диктора та виявлено можливі джерела втрати точності ідентифікації диктора, які можуть бути використані при побудові системи ідентифікації диктора.

Біографія автора

Яна Андріївна Бєлозьорова, Національний авіаційний університет

Асистент кафедри інженерії програмного забезпечення Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету. Наукові інтереси: інженерія программного забезпечення.

Посилання

NIST Speaker Recognition Evaluation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nist.gov/itl/iad/mig/speaker-recognition

Рибальський О.В. Методика ідентифікаційних і діагностичних досліджень матеріалів та апаратури цифрового й аналогового звукозапису зі застосуванням програмного забезпечення «Фрактал» при проведенні експертиз матеріалів та засобів відео та звукозапису. Науково-методичний посібник / О.В. Рибальський, В.І. Соловйов, В.В. Журавель, Т.О. Татарнікова. – К.: ДУІКТ, 2013. – 75 с.

Соловьев В.И., Белозерова Я.А. Анализ алгоритмов построения системы идентификации диктора // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля. – 2013. – №6 (195). –Ч.1. – C. 62-67.

Solovjov V.I., Byelozorova Ya.A. Multifractal approach in pattern recognition of an announcer’s voice. // Tеka. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2014. – Vol. 15. – № 2. – Р. 13-21.

Byelozorova Ya.A. The allocation of self-similar structures in voice signals for speaker identification tasks. // ScienceRise. – 2017. – № 5. – Р. 125-142.

Бєлозьорова Я.А. Ідентифікація диктора на основі кратномасштабного аналізу// Інженерія програмного забезпечення. – 2017. – №1(29). – C. 15-24.

Соловьев В.И., Белозерова Я.А. Использование фрактальной размерности аудиофайлов в задаче сегментации звукового файла // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля. – 2013 – №5(194). – Ч.2. – C. 165-169.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ ДОМЕНИ І ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ