СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Галина Василівна ЖАВОРОНКОВА завідувач кафедри менеджмент організацій, Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету
  • Володимир Олександрович ЖАВОРОНКОВ старший викладач

Ключові слова:

стратегія, глобалізація, регіон, перехідна економіка

Анотація

 Досліджено теоретичні засади стратегічного управління розвитком регіону та запропоновано методи і принципи стратегічного планування економічного розвитку на регіональному рівні.

Біографії авторів

Галина Василівна ЖАВОРОНКОВА, завідувач кафедри менеджмент організацій, Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

доктор економічних наук, професор

Володимир Олександрович ЖАВОРОНКОВ, старший викладач

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

Гапоненко А. Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город / А. Л. Гапоненко. – М.: Изд-во РАГС, 2001 – 224 с.

Жаворонков В. О. Аспекти державного регулювання економіки в регіоні / В. О. Жаворонков // Формування ринко-вих відносин в Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 17. – Ч. 2. – К., 2002. – С. 128-132.

Жаворонков В. О. Досвід стратегічного планування на місцевому рівні / В. О. Жаворонков // Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку / Кол. монографія / За ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К.: НДЕІ, 2007. – С. 350-355.

Жаворонков В. О. Стратегічне планування в управлінні регіоном / В. О. Жаворонков, Г. В. Жаворонкова, С. А. Ма-рков // Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству?: Матер. міжн. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 142-145.

Інститути та інструменти розвитку територій на шляху до Європейських принципів. – К., 2001. – 45 с.

Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми / Н. В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.

Маркетинг регіонів: інвестиційні аспекти / [Щелкунов В., Бондаренко В., Каракай Ю., Матвєєв В.]. – К.: Наук. думка, 2005. – 176 с.

Шаров Ю. Методико-технологічне забезпечення стратегічного планування в муніципальних утвореннях / Ю. Шаров // Вісник УАДУ. – 2002. – № 1. – С. 169-177.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА