АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ МАСЛОСИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА

Автор(и)

  • В.В. Лефтор Кіровоградська льотна академія, Кіровоград

Анотація

 MaraocncTeMa cynacHoi crnioBoi ycTaHoBKH (СУ) з o'Hiero з найважливіших фyнкцioнaльниx c№TeM ,щo забезпечує po6oTy ra3oTyp6iHHoro двигуна (ГТД) на Bcix мoжливиx peжимax. Пoгipшeння функцій мacлocиcтeми ГТД мoжe 6ути викликане як nponBoM KoHcTpyKraBHo виpoбничиx нeдoлiкiв, так i впливoм piзнoмaнiтниx eкcплyaтaцiйниx фaктopiв, щo, зaгaлoм пpизвoдить 'o Bi'MoB a6o пoшкoджeнь aгpeгaтiв cиcтeми зoкpeмa та дви^на в цiлoмy, a oтжe зниження piвня 6єзпєки пoльoтy пoвiтpянoгo cyднa.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК