ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОГОВОРІВ СОІВ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТУ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ДОСВІД США)

Автор(и)

  • К.М. Недбайло Національний авіаційний університет, Київ

Анотація

 У міжнародному праві обов’язок щодо розробки механізмів у сфері авторського права покладений на Світову організацію інтелектуальної власності (далі – СОІВ), яка через Сектор авторського права та суміжних прав розробляє міжнародні норми та стандарти у сфері авторського права. Договір СОІВ про авторське право 1996 р. (далі – WCT) та Договір СОІВ про виконання та фонограми 1996 р. (далі – WPPT) регулюють відносини, які виникають у зв’язку зі впливом нових технологій на права інтелектуальної власності. Науковий та практичний інтерес являє досвід імплементації цих договорів в національне законодавство США, а також проблеми, які стали наслідком такої імплементації.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН