ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ а -L-РАМНОЗИДАЗИ CRYPTOCOCCUS ALBIDUS

Автор(и)

  • О.В. Гудзенко Інститут мікробіології і вірусології ім .Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Анотація

 Останнім часом ферменти мікробного походження набувають все більшого значення в різних областях промисловості: харчовій, фармацевтичній та хімічній. Особливий інтерес у дослідників викликають глікозидази, ферменти класу гідролаз (О-глікозид-гідролази), які здатні каталізувати гідроліз О-глікозидних зв'язків у глікозидах, оліго-, полісахаридах, гліколіпідах та інших глікокон'югатах. Одним з таких ензимів є а-Ь-рамнозидаза (a-L-рамнозид-рамногідролаза - К.Ф. 3.2.1.40), яка гідролітично відщеплює кінцеві невідновлені а-1,2, а-1,4 і а-1,6 зв'язані залишки L-рамнози в природних продуктах, таких як нарингін, рутин, кверцитрин, гесперидин та інших рамнозовмістних глікозидах. Здатність продукувати а-Ь-рамнозидази зустрічається серед мікроорганізмів різних таксономічних груп - бактерій, мікроміцетів, але відомий лише один дріжджовий продуцент цього ензиму - Pichia angusta Х349. На відміну від більшості а -Ь-рамнозидаз ензим, який синтезує даний штам дріжджів, є внутрішньоклітинним, тому для його виділення необхідно руйнування клітини.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

БІОТЕХНОЛОГІЯ