Поточний номер

2012
Опубліковано: 2012-10-24

НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ

УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАШИНОЗНАВСТВА

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НА ТРАНСПОРТІ

МІЦНІСТЬ ТА РЕСУРС АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

АЕРОДИНАМІКА ТА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРІЯ

КАДАСТР ТА ІНФОРМАТИКА

БІОТЕХНОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ХІМОТОЛОГІЯ

ДІАГНОСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ПРИКЛАДНІ ФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕНЯ

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН

МІСЬКЕ, ПРОМИСЛОВЕ, ЦИВІЛЬНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БОЙОВИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ І ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКТИКИ РОДІВ ВІЙСЬК ТА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ КАДРІВ

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВОТВОРЕННЯ

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ)

ЖУРНАЛІСТИКА

Переглянути всі випуски

УДК 001:378-057.87(063)

Тези науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та молодих учених.

Для широкого кола фахівців, студентів, аспірантів та викладачів.

 Мова видання: українська, російська, англійська.

 Рік заснування:2001

 Засновник: Національний авіаційний університет

Головний редактор: Кулик Микола Сергійович – ректор Національного авіаційного університету, д-р техн.наук, професор; заслужений діяч науки і техніки України; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Заступник головного редактора: Харченко Володимир Петрович – проректор з наукової роботи, д-р техн.наук, професор; заслужений діяч науки і техніки України; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Відповідальний секретар: Геращенко Л.В.– завідувач сектора організації науково-дослідної діяльності молодих учених і студентів

 Члени редколегії: Шмаров В.М., д-р техн.наук, проф., Гудманян А.Г., д-р філол.наук, проф., Матвєєв В.В., канд.екон.наук, проф., Фоменко А.М., канд.філос.наук, доц., Азарсков В.М., д-р техн.наук, проф., Литвиненко О.Є., д-р техн.наук, проф., Сидоров М.О., д-р техн.наук, проф., Філоненко С.Ф., д-р техн.наук, с.н.с., проф., Сопілко І.М., канд.юрид.наук, доц., Васильєв В.М., д-р техн.наук, проф., Запорожець О.І., д-р техн.наук, проф., Чемакіна О.В., канд. архітектури, доц., Суслова Г.А., проф. НАУ; Водчиць О.Г., канд.техн.наук, доц., полковник.

Контактна інформація:  Національний авіаційний університет просп. Космонавта Комарова, 1, Корп. № 1, ауд. 1.329, Київ, Україна, 03680 Тел.: (044) 406-76-03

E-mail: polit@nau.edu.ua