[1]
Н. М. . Демченко, Д. В. . Голощапова, А. О. . Докучко, і О. В. . Горбаченко, «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ», DEU, вип. 1, вип. 1, с. 138–141, Вер 2021.