Демченко, Н. М. ., Голощапова, Д. В. ., Докучко, А. О. ., & Горбаченко, О. В. . (2021). ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, 1(1), 138–141. https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.15765