(1)
Демченко, Н. М. .; Голощапова, Д. В. .; Докучко, А. О. .; Горбаченко, О. В. . ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. DEU 2021, 1, 138-141.