Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 71, № 2 (2017) Визначення критичної величини рН гелеутворення силікатно-лужних композицій різного складу Анотація   PDF
Оlga Titova, Natalia Stoliarova, Zoia Hrushak, Tetiana Kravchuk
 
Том 22, № 4 (2004) ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛОПАТЕЙ ПОВІТРЯНОГО ГВИНТА ПРИ ОЦІНЦІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТУРБОГВИНТОВИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
М.В. Купчик
 
Том 38, № 1 (2009) ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ І КООРДИНАТИ ЦЕНТРУ МАС ПОВІТРЯНОГО СУДНА ПРИ ВИКОНАННІ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Ю.П. Пучков, В.Є. Зімін, О.І. Юрченко
 
Том 7, № 3-4 (2000) Визначення навантаження обчислювального комплексу системи керування повітряним рухом Анотація   PDF
I. А. Жуков, В. I. Дрововозов, Ю. П. Карпушин
 
Том 23, № 1 (2005) ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ НАДХОДЖЕННЯ СИГНАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЕКВІДИСТАНТНОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕШІТКИ В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
М.А. Віноградов, Ю.Н. Правик
 
Том 7, № 3-4 (2000) Визначення оптимальної довжини штоків гідроциліндрів шестистепеневих динамічних стендів опорного типу у складі авіаційних тренажерів Анотація   PDF
В. В. Кабанячий
 
Том 24, № 2 (2005) Визначення орієнтації рухомого об’єкта за допомогою надмірних неортогональних систем датчиків Анотація
O.A. Sushchenko, A.V. Plotnikov
 
Том 71, № 2 (2017) Визначення особливостей зображень на основі комбінацій В-сплайнів третього порядку, близьких до інтерполяційних у середньому Анотація   PDF
Philip Pristavka, Oksana Tyvodar, Bogdan Martyuk
 
Том 56, № 3 (2013) Визначення параметрів наведення при посадці літального апарату за технологією GNSS Анотація   PDF
Valeriy Konin, Eduard Kovalevskiy, Tetiana Olevinska
 
Том 32, № 2 (2007) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОСТОРУ СТАНІВ МАРКЕРІВ ГОМЕОСТАЗУ ОРГАНІЗМУ КОСМОНАВТА ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ В КОНТУРІ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
В.М. Азарсков, С.Т. Поліщук, Е.О. Харчевка
 
Том 27, № 1 (2006) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СФЕРИЧНИХ І ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ З ДОПОМОГОЮ БАГАТОКАНАЛЬНЫХ ФАЗОВИХ СВІТЛОДАЛЬНОМІРІВ Анотація   PDF
В.Н. Шмаров
 
Том 16, № 1 (2003) Визначення переміщень гідроциліндрів шестистепеневих динамічних стендів опорного типу Анотація   PDF
В. В. Кабанячий
 
Том 76, № 3 (2018) Визначення показника чіткості для розподілу нечіткої міри Анотація   PDF
Victor Bocharnikov
 
Том 27, № 1 (2006) ВИЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕЧНИХ УХИЛІВ ПОВЕРХНІ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОЇ СМУГИ З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ З УРАХУВАННЯМ ЯВИЩА ДИНАМІЧНОГО ГІДРОГЛІСУВАННЯ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
В.М. Золотоперий, Д.Є. Шинкарьов
 
Том 25, № 3 (2005) ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХОВАНИХ ПРИЧИН ПОХОДЖЕННЯ ПОМИЛОК, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ Анотація   PDF
O.Є. Луппо, О.М. Алєксєєв
 
Том 20, № 2 (2004) ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ Анотація   PDF
Т.Є. Ударцева
 
Том 23, № 1 (2005) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ БУДИНКІВ, ЕКСПЛУАТОВАНИХ В УМОВАХ АГРЕСИВНИХ ВИРОБНИЧИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація   PDF
Є.А. Бакулін
 
Том 30, № 4 (2006) ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЛЬНОЇ УСАДКИ МЕТАЛОКЕРАМІЧНОГО ШАРУ ТА ОЦІНКА ЙОГО СТІЙКОСТІ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
В.М. Стадниченко
 
Том 69, № 4 (2016) Визначення ризиків в цивільній безпілотній авіації Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 16, № 1 (2003) Визначення розрахункового і допустимого значення ризиків відповідальних об’єктів Анотація   PDF
Ю. В. Верюжський, В. Г. Ширшов
 
Том 30, № 4 (2006) ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТУРБОРЕАКТИВНИХ ДВОКОНТУРНИХ ДВИГУНІВ ЗІ ЗМІШУВАННЯМ ПОТОКІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
С.О. Дмитрієв, С.Г. Сахно, В.М. Степаненко, А.В. Тарасенко
 
Том 27, № 1 (2006) ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ВИНИКНЕННЯ АЕРОПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ ПОГАНО ОБТІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТРУБНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ Анотація   PDF
С.О. Іщенко, Р.М. Павловський, О.І. Жданов, В.В. Дегтярьов
 
Том 36, № 3 (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОСТУПЕНЕВИХ РІЗНОШВИДКІСНИХ ГІДРОЦИКЛОНІВ Анотація   PDF
В.О. Михайлюк, В.І. Тюрін
 
Том 33, № 3-4 (2007) ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ЛОПАТКИ ТУРБІНИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF
М.М. Бородачов, Т.В. Доник
 
Том 31, № 1 (2007) ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ МОЖЛИВОЇ ВИДИМОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОРОЖНЬОЇ ОБСТАНОВКИ Анотація   PDF
Г.Т. Горохов, Ю.Е. Чаруха
 
Том 1, № 1 (1998) Визначення часу осушення дренажного шару аеродромного покриття Анотація   PDF
І. В. Ципріанович, А. І. Баришпол
 
Том 69, № 4 (2016) Викиди зважених часток від повітряних суден під час експлуатації в межах аеропорту Анотація   PDF
Oleksandr Zaporozhets, Kateryna Synylo
 
Том 41, № 4 (2009) Виконання польотів за експлуатаційними характеристиками та концепція повітряного простору Анотація
Volodymyr P. Kharchenko, Alexander E. Luppo, Vitaliy A. Lazorenko
 
Том 2, № 1 (1999) Використання багатокритеріальної оптимізації в задачі проектування ліній зв'язку повітряних кораблів Анотація   PDF
В. М. Синєглазов, А. В. Мельниченко
 
Том 36, № 3 (2008) ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова
 
Том 36, № 3 (2008) ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СУПУТНИКІВ ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ ВИЗНАЧЕНЬ Анотація   PDF
Е.О. Ковалевський
 
Том 57, № 4 (2013) Використання важкої смоли піролізу у виробництві нафтових бітумів Анотація   PDF
Iryna Fryder, Oleg Grynyshyn, Yuriy Khlibyshyn
 
Том 32, № 2 (2007) ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЛЬТА-ІМПУЛЬСІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СПЕКТРІВ СИГНАЛІВ Анотація   PDF
Ю.О. Єгоршин, О.Ю. Красноусова
 
Том 41, № 4 (2009) Використання волоконно-оптичних інтелектуальних структур діагностування технічного стану зовнішніх обводів літака Анотація
Vasyliy M. Kazak, Dmytro O. Shevchuk, Мaryna L. Ostapchuk
 
Том 34, № 1 (2008) ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ І СОРБЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
Л.І. Павлюх, Д.І. Швець, В.В. Лапко, О.В. Кравченко
 
Том 23, № 1 (2005) ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВИХ ЕЖЕКТОРІВ У ВИХІДНИХ ПРИСТРОЯХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Анотація   PDF
С.П. Оніщенко
 
Том 9, № 2 (2001) Використання гармонічних функцій при числовій побудові криволінійних координат для розрахунку обтікання профілів Анотація   PDF
В. І. Мамчук
 
Том 68, № 3 (2016) Використання кластерного аналізу для побудови системи прийняття рішень для сільського господарства Анотація   PDF
Viktor Kurochkin
 
Том 50, № 1 (2012) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ СХЕМИ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ ТИПУ «ІПОДРОМ» Анотація   PDF
М. Богуненко, А. Хоменок
 
Том 19, № 1 (2004) ВИКОРИСТАННЯ КОРИГУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ У ФАЗОМЕТРІЇ Анотація   PDF
В.П. Бабак, Ю.В. Куц
 
Том 7, № 3-4 (2000) Використання математичної моделі робочого процесу газотурбінних двигунів при розрахунку їхніх емісійних характеристик Анотація   PDF
А. И. Запорожец, О. И. Чумак, А. С. Якушенко, В. Н. Охмакевич
 
Том 16, № 1 (2003) Використання методу головного критерій для розв’язання задачі відновлення сигналів Анотація   PDF
В. Л. Баранов, І. А. Жуков, А. А. Засядько
 
Том 3, № 2 (1999) Використання методу еквівалентної апертури для розв'язку задачі дифракції електромагнітної хвилі на циліндрі Анотація   PDF
Л. Я. Ильницкий, Л. B. Сибрук, Е. И. Губернаторова
 
Том 76, № 3 (2018) Використання несолодженого ячменю в пивоварінні Анотація   PDF
Sergii Loiko, Zoriana Romanova
 
Том 50, № 1 (2012) ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
О. Буров, О. Царик
 
Том 49, № 4 (2011) ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТРАЄКТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДАНИМИ РАДІОДАЛЕКОМІРНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В. Васильєв, К. Науменко
 
Том 28, № 2 (2006) ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВИПАРОВУВАНОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РІДИН ПРИ ЇХ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ Анотація   PDF
О.А. Спаська, С.В. Бойченко, С.В. Іванов
 
Том 36, № 3 (2008) ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
О.С. Тітова, З.В. Грушак, В.В. Трачевський
 
Том 64, № 3 (2015) Використання поляриметрії для вимірювання рельєфу місцевості Анотація   PDF
Vladimir Tronko, Victor Romanenko, Arsen Klochan
 
Том 30, № 4 (2006) ВИКОРИСТАННЯ ПОСТ-СПОЖИВЧИХ ШИН В ЯКОСТІ СИРОВИНИ Анотація   PDF
O.A. Vovk, G.I. Arkhipova, U.S. Nikitchenko, K.U. Akinina
 
401 - 450 з 2317 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ