Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 26, № 4 (2005) ВІДНОСНИЙ СТУПІНЬ ШКІДЛИВОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
О.В. Пивовар-Томаля
 
Том 77, № 4 (2018) Відповідальність за космічну шкоду в контексті прав людини Анотація   PDF
Natalia Semchuk
 
Том 72, № 3 (2017) Відповідність вітчизняного кримінального законодавства міжнародним стандартам щодо відповідальності за викрадення і захоплення повітряного судна Анотація   PDF
Sophia Lykhova
 
Том 57, № 4 (2013) Відповідність кадастрово-реєстраційної системи України стандартам аналогічних систем країн ЄС Анотація   PDF
Tatiana Kozlova, Yana Burdilna, Maria Pismenna
 
Том 52, № 3 (2012) ВІРТУАЛЬНІ ЕЙНШТЕЙНІВСЬКІ СИЛОВІ ПОЛЯ В СИНЕРГІЇ НАВІГАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СКЛАДНИХ ЕРГАТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В.И. Чепиженко, В.В. Павлов, С.В. Павлова
 
Том 69, № 4 (2016) Важливі питання мовної підготовки неангломовного авіаперсоналу Анотація   PDF
Nataliya Pazyura
 
Том 49, № 4 (2011) ВАРІАНТ НЕЯВНОЇ СХЕМИ ЧИСЛОВОГО ІНТЕГРУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗМІЩЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Анотація   PDF
М. Ракушев
 
Том 39, № 2 (2009) ВАРІАНТИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
А.В. Гончаренко
 
Том 7, № 3-4 (2000) Вдосконалення керування системою технічного обслуговування авіаційної техніки Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін
 
Том 39, № 2 (2009) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
С.В. Іванов, В.В. Єфименко, О.В. Єфіменко
 
Том 71, № 2 (2017) Вдосконалення правового регулювання патентної охорони винахідницької діяльності в контексті законодавства Анотація   PDF
Nataliya Philyk, Hanna Omelchenko
 
Том 59, № 2 (2014) Вейвлет-алгоритм для визначення дефектів підшипників у газотурбінному двигуні Анотація   PDF
Sergiy Enchev, Sergiy Tovkach
 
Том 57, № 4 (2013) Векторна параметрична оптимізація робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв наземних рухомих об’єктів Анотація   PDF
Anatoliy Tunik, Olga Sushchenko
 
Том 79, № 2 (2019) Вербальна надійність будівельних конструкцій Анотація   PDF
Oleksandr Lapenko, Oleksandr Nizhnik, Marina Avdіeіeva, Nataliia Мakhinko
 
Том 30, № 4 (2006) ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ БЛИЗЬКО РОЗМІЩЕНИХ КОРОЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН СТІНКИ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ Анотація   PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, Т.В. Доник
 
Том 22, № 4 (2004) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВТРАТ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ ТА КОНДИЦІЙНОСТІ БЕНЗИНУ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, С.В. Іванов, Л.А. Федорович, Л.М. Черняк
 
Том 24, № 2 (2005) Взаємозв’язок між правильністю перекладу авіаційних термінів та безпекою польотів Анотація
R.A. Gilchenko
 
Том 23, № 1 (2005) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОТУЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ ЗІ ЩІЛЬНІСТЮ ЗАБРУДНЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА АТОМНОМУ РЕАКТОРІ Анотація   PDF
В.І. Применко, Б.Т. Канунніков, О.П. Жижченко, В.К. Пастухов, В.А. Лук’янчиков
 
Том 45, № 4 (2010) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ПОШУКУ МОДУЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЕКТНИХ ДАНИХ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Анотація   PDF
В.М. Синєглазов, С.Г. Кєворков, Раад Карім Кадем
 
Том 44, № 3 (2010) Вибір і проектування технологій поверхневої обробки Анотація
Larisa A. Lopata, Yuri V. Brusilo
 
Том 44, № 3 (2010) Вибір алгоритму сортування модуля інтеграції проектних даних системи автоматизованого проектування Анотація
Victor М. Sineglazov, Sergiy G. Kyevorkov, Raad Kareem Kadhim
 
Том 65, № 4 (2015) Вибір безконфліктних траєкторій повітряних кораблів із застосуванням різних згорток векторного критерію оптимальності Анотація   PDF
Wang Bo, Volodymyr Kharchenko, Denys Vasyliev
 
Том 28, № 2 (2006) ВИБІР ГАЗОТЕРМІЧНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МОНОРЕЙОК МЕХАНІЗАЦІЇ КРИЛА ЛІТАКІВ Анотація   PDF
В.О. Краля, О.Г. Моляр, А.М. Хімко, Д.О. Пугачевський
 
Том 20, № 2 (2004) ВИБІР ЗАСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТАМ ПАЛИВ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, Л.М. Черняк
 
Том 54, № 1 (2013) Вибір оптимального продовження польоту з використанням активної відмовостійкої системи Анотація
Vasily Kazak, Dmitriy Shevchuk, Sergiy Bugryk, Yuri Smerechynskyy
 
Том 27, № 1 (2006) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ТИПУ НЕЙРОНІВ МЕРЕЖІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОРЕАКТИВНИХ ДВОКОНТУРНИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
О.С. Якушенко
 
Том 1, № 1 (1998) Вибір полярізаційного наповнювача для зруйнування водно-мастильних емульсій в квазіпостійному електричному полі Анотація   PDF
В. В. Гаража, С. А. Халіль
 
Том 36, № 3 (2008) ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ Анотація   PDF
М.М. Логвин, Л.І. Нестеренко, Д.К. Закалашнюк
 
Том 32, № 2 (2007) ВИВЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ СТРУКТУРА – ВЛАСТИВІСТЬ МЕТОДАМИ ЛІНІЙНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ І НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевський, О.С. Тітова, Н.В. Столярова
 
Том 75, № 2 (2018) Вивчення особливостей процесу осадоутворення силікатно-лужної композиції в присутності морської води Анотація   PDF
Оlga Titova, Natalia Stoliarova, Zoia Hrushak, Tetiana Kravchuk
 
Том 23, № 1 (2005) ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ДЕЯКИХ МАРОК СУЧАСНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, І.І. Войтко, А.М. Ластовець, В.М. Скрипка
 
Том 23, № 1 (2005) ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевський, О.С. Тітова, З.В. Грушак, Л.А. Зозуля
 
Том 40, № 3 (2009) ВИВЧЕННЯ САПР УКРАЇНСЬКИМИ ІНЖЕНЕРАМИ Анотація   PDF
Б.Б. Самотокін, Г.Й. Зайончковський
 
Том 56, № 3 (2013) Вигуки-директиви в англомовній професійній комунікації Анотація   PDF
Olena Kaptiurova
 
Том 55, № 2 (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О. Є. Луппо, Я. А. Пігур
 
Том 53, № 4 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МАСИ СОРБЕНТУ «ЕКОЛАН» ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
О.Л. Матвєєва, Д.О. Демянко, І.О. Огданська
 
Том 52, № 3 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СЕКТОРІВ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ ЄВРОКОНТРОЛЮ Анотація   PDF
О.Є. Луппо, О.В. Глушко, Д.М. Долматова
 
Том 23, № 1 (2005) ВИЗНАЧЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АЕРОПОРТУ З ОБМЕЖЕННЯМИ ПО АВІАЦІЙНОМУ ШУМУ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, О.В. Коновалова
 
Том 31, № 1 (2007) ВИЗНАЧЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ БЕЗКОНТАКТНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
О.Г. Кучер, В.В. Харитон
 
Том 31, № 1 (2007) ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ, ПІДКРІПЛЕНОЇ ДВОМА ПРЯМОКУТНИМИ РЕБРАМИ Анотація   PDF
Т.В. Доник
 
Том 20, № 2 (2004) ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ЕНЕРГІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF
О.Л. Матвєєва, І.А. Кравець, Л.М. Курок
 
Том 9, № 2 (2001) Визначення динамічних та статичних параметрів газотурбінних двигунів для оцінки їхнього технічного стану Анотація   PDF
О. Є. Карпов
 
Том 19, № 1 (2004) ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ЧАСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИСТЕМАХ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ВІЛЬНОГО ПОЛЬОТУ Анотація   PDF
В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, В.М. Васильєв
 
Том 26, № 4 (2005) ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ МЕХАНОХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ ШХ15 У СЕРЕДОВИЩІ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА РТ ТА АВІАЦІЙНОГО МАСТИЛА АМГ-10 Анотація   PDF
O.I. Богданович, С.О. Пузік
 
Том 11, № 4 (2001) ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Анотація   PDF
А. М. Литвин, О. В. Соломенцев
 
Том 7, № 3-4 (2000) Визначення здатності до смолоутворення палив для реактивних двигунів та питання експлуатації повітряного судна Анотація   PDF
Е. Я. Кузнецова
 
Том 9, № 2 (2001) Визначення коефіцієнта постілі ґрунтової основи аеродромних покрить, складеної лесовими грунтами Анотація   PDF
М. В. Березівський
 
Том 31, № 1 (2007) ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ У ПРОСТОРІ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
Ю.В. Пепа, Т.О. Затикян
 
Том 34, № 1 (2008) ВИЗНАЧЕННЯ КРАЙОВИХ УМОВ НА ПОВЕРХНІ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
М.М. Дмитрієв, О.М. Папченко, О.Б. Деркачов, І.А. Рутковська
 
Том 27, № 1 (2006) ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДМОВИ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ АЕРОДРОМІВ Анотація   PDF
С.С. Дев’яткіна
 
351 - 400 з 2317 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ