Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 26, № 4 (2005) ФОНОН-КВАДРУПОЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ КУПЕРІВСЬКИХ ПАР У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКАХ Анотація   PDF
А.П. Шпак, А.С. Литовченко, О.А. Калініченко
 
Том 34, № 1 (2008) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
П.М. Павленко
 
Том 61, № 4 (2014) Формалізація завдань проектування поліергатичних транспортних технологічних систем Анотація   PDF
Valter Melkumyan, Ivan Ostroumov, Tetiana Maliutenko
 
Том 19, № 1 (2004) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИГЛЯДУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ОДНОГО КЛАСУ Анотація   PDF
А.В. Брикалов
 
Том 7, № 3-4 (2000) Формалізація задачі синтезу і аналізу сервісних технологічних систем Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян
 
Том 55, № 2 (2013) ФОРМУВАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВИХ РАДІОПЕРЕДАЧ Анотація   PDF
О. В. Шишкін
 
Том 47, № 2 (2011) ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФАКТОРА БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ Анотація   PDF
Л. Печена
 
Том 52, № 3 (2012) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Н.М. Сидорова
 
Том 47, № 2 (2011) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
О. Питель
 
Том 47, № 2 (2011) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Т. Плачинда
 
Том 52, № 3 (2012) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРА-ІНСТРУКТОРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація   PDF
Л.С. Немлій
 
Том 6, № 1-2 (2000) Формування індивідуальних математичних моделей робочого процесу газотурбінних двигунів Анотація   PDF
П. В. Королев
 
Том 2, № 1 (1999) Формування інформації у комп'ютерній системі вимірювання акустичних властивостей матеріалів Анотація   PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко, М. Кришан
 
Том 66, № 1 (2016) Формування авіаційних альянсів Анотація   PDF
Olena Krapko
 
Том 34, № 1 (2008) ФОРМУВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОБРИСУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМАЛЬНОЇ БАЛАНСУВАЛЬНОЇ ЯКОСТІ Анотація   PDF
О.Л. Лемко
 
Том 28, № 2 (2006) ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕРМІЧНИХ ПОЛІВ У КОМПОЗИЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ ПРИ ТЕРТІ Анотація   PDF
М.В. Кіндрачук, С.В. Федорчук, Джамаль Ібрагім Мансур, В.М. Бурлаченко
 
Том 25, № 3 (2005) ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РОБОТИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
В.І. Бурлаков, Р.М. Салімов, М.В. Корсуненко
 
Том 3, № 2 (1999) Формування раціональної системи державного регулювання підтримки льотної придатності повітряних суден Анотація   PDF
A. B. Орлов
 
Том 67, № 2 (2016) Формування системи управління економічним розвитком авіапідприємств Анотація   PDF
Victoria Prokhorova, Yuliia Bezuhla
 
Том 59, № 2 (2014) Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів у процесі вивчення курсу загальної фізики Анотація   PDF
Iryna Slipukhina
 
Том 76, № 3 (2018) Формулювання задачі оптимізації мережі наземних радіо-навігаційних засобів Анотація   PDF
Ivan Ostroumov, Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko
 
Том 28, № 2 (2006) ФРАКТАЛЬНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО АЛЮМІНІЮ Анотація   PDF
М.В. Карускевич, О.Ю. Корчук, Т.П. Маслак, Чжан Чжао Хуей
 
Том 65, № 4 (2015) Фрактальна розмірність резистентних та чутливих до доксорубіцину клітин раку молочної залози, експонованих у магнітному полі Анотація   PDF
Oksana Gorobets, Svitlana Gorobets, Vasyl Chekhun, Oleksandr Medviediev, Oleksandr Berezin, Oleksandr Garkavenko
 
Том 38, № 1 (2009) ФРЕТИНГОСТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
А.М. Хімко, В.О. Краля, Н.В. Холод, О.П. Костенко
 
Том 72, № 3 (2017) Фундаментальні основи економічної безпеки авіаційних підприємств в системі національної безпеки Анотація   PDF
Dmitry Bezzubov
 
Том 49, № 4 (2011) ФУНКЦІЇ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Анотація   PDF
І. Гамеляк, О. Петрашевський, М. Цимбал
 
Том 20, № 2 (2004) ФУНКЦІОНАЛЬНА ВІРТУАЛЬНІСТЬ – КОНЦЕПЦІЯ МАЙБУТНІХ СИСТЕМ CNS/ATM Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.В. Павлов, С.В. Павлова
 
Том 71, № 2 (2017) Функціонування муніципального авіаційного транспорту як один з майбутніх видів аваційної діяльності Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Oleg Alexeiev, Roman Yurchik, Ismail Ali
 
Том 23, № 1 (2005) ХІМІКО-ТЕРМОДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
О.Л. Матвєєва, О.С. Тітова, Л.М. Курок
 
Том 24, № 2 (2005) Хімічне розчинення оксиду та гідроксиду нікелю в розчинах амінокислот Анотація
S.V. Ivanov
 
Том 1, № 1 (1998) Хімія присадок до змащувальних масел Анотація   PDF
К. І. Баранський, С. М. Усаченко
 
Том 17, № 2 (2003) Хіммотологічний аспект надійності авіаційних силових установок Анотація   PDF
E. L. Matvyeyeva
 
Том 28, № 2 (2006) ХАРАКТЕР РУХУ ЧАСТИНОК ПИЛУ В РЕШІТКАХ ЖАЛЮЗІЙНИХ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ Анотація   PDF
С.О. Пузік, В.С. Шевчук, В.С. Манзій, В.І. Терьохін
 
Том 71, № 2 (2017) Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій Анотація   PDF
Natalia Kovalenko, Yuliia Remyha
 
Том 36, № 3 (2008) ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСЗВУКОВОГО СТУПЕНЯ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА З ДВОРЯДНИМИ ЛОПАТКОВИМИ ВІНЦЯМИ РОБОЧОГО КОЛЕСА ТА НАПРЯМНОГО АПАРАТА Анотація   PDF
Ф.І. Кірчу, П.І. Кірчу, Ю.Ю. Терещенко
 
Том 36, № 3 (2008) ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ ЛІТАКА «АНАТРА-2» Анотація   PDF
В.В. Юхачев, Є.П. Ударцев, Д.В. Добровольський
 
Том 60, № 3 (2014) Централізоване обслуговування аеронавігаційної системи в Європі Анотація   PDF
Alexandr Luppo, Gennadiy Argunov, Oleksandr Prygara
 
Том 3, № 2 (1999) Цифрова обробка сигналів при визначенні акустичних властивостей матеріалів Анотація   PDF
В. П Бабак, С. Ф. Филоненко, М. Кришан
 
Том 30, № 4 (2006) ЧІТКІ ТА НЕЧІТКІ ФРАКТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ Анотація   PDF
A.E. Guy, V.A. Groza, V.V. Tikhonova, O.L. Leschinskiy
 
Том 2, № 1 (1999) Часний алгоритм упорядкування базисних функцій Уолша Анотація   PDF
А. Я. Белецкий, В. В. Клобуков
 
Том 45, № 4 (2010) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНОГО ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, Я.І. Мовчан, В.А. Гроза, В.І. Савченко, А.К. Соловейкіна, С.В. Карпенко, Ю.С. Шевченко
 
Том 38, № 1 (2009) ЧИННИКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АВІАДИСПЕТЧЕРОМ У ПРОЦЕСІ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація   PDF
О.М. Рева, С.О. Дмитрієв, Г.М. Селезньов
 
Том 6, № 1-2 (2000) Чисельні методи аналізу екстремальних об'єктів Анотація   PDF
Ю. В. Верюжский
 
Том 64, № 3 (2015) Чисельне дослідження міцності комбінованого багатошарового півпростору під дорожнім покриттям Анотація   PDF
Svetlana Talakh, Oleksandr Dubik
 
Том 79, № 2 (2019) Чисельне моделювання динаміки еластичних трубчастих спіралей, що транспортують внутрішні маси неоднорідної киплячої рідини Анотація   PDF
Yevgeniy Tolbatov
 
Том 27, № 1 (2006) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
А.С. Климова
 
Том 40, № 3 (2009) ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ Й АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГВИНТОКІЛЬЦЕВОГО РУШІЯ Анотація   PDF
О.Л. Лемко, Н.В. Силка
 
Том 16, № 1 (2003) Числове моделювання динаміки збуреного руху літака при нелінійній зміні аеродинамічних характеристик Анотація   PDF
А. Н. Балакірев, В. А. Удовенко, О. В. Швець
 
Том 29, № 3 (2006) Чутливість монокристалічних фольгових індикаторів утоми Анотація
Mikhail Karuskevich, Tatiana Maslak, Genady Hayday
 
Том 41, № 4 (2009) Швидкий метод відображення відрізку та прямої на екрані, що грунтується на алгоритмі неперервного дробу Анотація
Viktor A. Borodin
 
2201 - 2250 з 2262 результатів << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ