Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 49, № 4 (2011) УРАХУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРОМАГНЕТИКА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ АНІЗОТРОПНОЇ МОДЕЛІ БАГАТОШАРОВОГО ОСЕРДЯ Анотація   PDF
В. Чемерис, І. Бородій
 
Том 27, № 1 (2006) УРАХУВАННЯ СУХОГО ТЕРТЯ ПРИ АНАЛІЗІ КОЛИВАНЬ ПАРНИХ ЛОПАТОК З РОЗЛАДОМ ЧАСТОТ Анотація   PDF
А.П. Зіньковський, В.В. Астанін, Р.І. Дроздов
 
Том 54, № 1 (2013) Усунення зіткнень безпілотних літальних апаратів із використанням цифрової моделі місцевості Анотація
Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko
 
Том 23, № 1 (2005) УТОМА КЛЕЄЗВАРНИХ І ЗАКЛЕПОЧНИХ З’ЄДНАНЬ, ОБРОБЛЕНИХ АНТИКОРОЗІЙНИМИ ЗАХИСНИМИ СПОЛУКАМИ Анотація   PDF
М.В. Карускевич, О.М. Карускевич, Т.П. Маслак
 
Том 24, № 2 (2005) Уточнене визначення скінової глибини під час дифузії імпульсного магнітного поля в рухоме електропровідне середовище Анотація
V.T. Chemerys, A.I. Raychenko
 
Том 49, № 4 (2011) УТОЧНЮЮЧИЙ СПЛАЙН, БЛИЗЬКИЙ ДО ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО В СЕРЕДНЬОМУ, НА ОСНОВІ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
О. Чолишкіна
 
Том 8, № 1 (2001) Учет фактора взаимодействия человеко-машинного комплекса при техническом обслуживании авионики Анотація   PDF
B. M. Воробьев, О. Ж. Вашку, M. B. Воробьева
 
Том 16, № 1 (2003) Фізико-механічні властивості композиційних полімерних матеріалів на основі поліпропілену та високодисперсного алюмоаеросилу з модифікованою поверхнею Анотація   PDF
Ю. О. Нікітін, Л. С. Дзюбенко, С. І. Левицька, О. О. Сап’яненко, В. В. Брей
 
Том 52, № 3 (2012) ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СТРУКТУРНО-ГРУПОВИЙ СКЛАД ПРЯМОГОННИХ ФРАКЦІЙ НАФТ РОДОВИЩ ІРАКУ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, Ибрагим Асаад М. Али
 
Том 38, № 1 (2009) ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т.О. Луганова, Ю.В. Михайлюк, А.А. Москалик, О.С. Походенько
 
Том 26, № 4 (2005) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕТОНУ, ЗАБРУДНЕНОГО ТЕХНІЧНИМИ МАСТИЛАМИ ТА АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО РЕСУРСУ Анотація   PDF
Т.І. Матченко, П.С. Білокуров, А.П. Ковбас, Ю.М. Товма, П.Т. Матченко
 
Том 51, № 2 (2012) ФІЛОСОФІЯ БЕЗПЕЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація
Aleksandr Tamargazin, Ivan Linnik
 
Том 30, № 4 (2006) ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Fe-Mo-C Анотація   PDF
О.М. Заславський, Т.А. Веліканова
 
Том 1, № 1 (1998) Фазовий метод визначення розмірів частинок фазовим доплерівським анемометром Анотація   PDF
В. М. Землянский
 
Том 71, № 2 (2017) Фактори впливу на ефективність взаємодії оператора/зовнішнього пілота та безпілотного повітряного судна Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 67, № 2 (2016) Фактори формування та розвитку логістичного транспортно-експедиційного обслуговування Анотація   PDF
Galina Kucheruk, Anastasiia Bozhok
 
Том 30, № 4 (2006) ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОНТАННІ МУТАЦІЙНІ СПЕКТРИ В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ССАВЦІВ Анотація   PDF
О.А. Ковальова
 
Том 70, № 1 (2017) Феноменологічна концепція хіммотології Анотація   PDF
Sergii Boichenko
 
Том 47, № 2 (2011) ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА GRIFOLA FRONDOSA Анотація   PDF
А. Бухало, О. Дуган, М. Максимюк, В. Ліновицька
 
Том 52, № 3 (2012) ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА SCHIZOPHYLLUM COMMUNE Анотація   PDF
А.С. Бухало, О.М. Дуган, М.Р. Максимюк, В.М. Ліновицька
 
Том 8, № 1 (2001) Фильтры, оптимальные в классе обобщенных степенных функциональных операторов Анотація   PDF
В. А. Игнатов, С. М. Первунинский
 
Том 55, № 2 (2013) ФОЛЬГОВИЙ СЕНСОР ВТОМИ ДЛЯ СИСТЕМ «STRUCTURAL HEALTH MONITORING» Анотація   PDF
М. В. Карускевич, О. Ю. Корчук, М. В. Лісовська
 
Том 26, № 4 (2005) ФОНОН-КВАДРУПОЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ КУПЕРІВСЬКИХ ПАР У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКАХ Анотація   PDF
А.П. Шпак, А.С. Литовченко, О.А. Калініченко
 
Том 34, № 1 (2008) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
П.М. Павленко
 
Том 61, № 4 (2014) Формалізація завдань проектування поліергатичних транспортних технологічних систем Анотація   PDF
Valter Melkumyan, Ivan Ostroumov, Tetiana Maliutenko
 
Том 19, № 1 (2004) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИГЛЯДУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ОДНОГО КЛАСУ Анотація   PDF
А.В. Брикалов
 
Том 7, № 3-4 (2000) Формалізація задачі синтезу і аналізу сервісних технологічних систем Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян
 
Том 55, № 2 (2013) ФОРМУВАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВИХ РАДІОПЕРЕДАЧ Анотація   PDF
О. В. Шишкін
 
Том 47, № 2 (2011) ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФАКТОРА БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ Анотація   PDF
Л. Печена
 
Том 52, № 3 (2012) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Н.М. Сидорова
 
Том 47, № 2 (2011) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
О. Питель
 
Том 47, № 2 (2011) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Т. Плачинда
 
Том 52, № 3 (2012) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРА-ІНСТРУКТОРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація   PDF
Л.С. Немлій
 
Том 6, № 1-2 (2000) Формування індивідуальних математичних моделей робочого процесу газотурбінних двигунів Анотація   PDF
П. В. Королев
 
Том 2, № 1 (1999) Формування інформації у комп'ютерній системі вимірювання акустичних властивостей матеріалів Анотація   PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко, М. Кришан
 
Том 66, № 1 (2016) Формування авіаційних альянсів Анотація   PDF
Olena Krapko
 
Том 34, № 1 (2008) ФОРМУВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОБРИСУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМАЛЬНОЇ БАЛАНСУВАЛЬНОЇ ЯКОСТІ Анотація   PDF
О.Л. Лемко
 
Том 11, № 4 (2001) Формування комплексної системи державного управління міжнародними перевезеннями України Анотація   PDF
А. Н. Мамаева
 
Том 28, № 2 (2006) ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕРМІЧНИХ ПОЛІВ У КОМПОЗИЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ ПРИ ТЕРТІ Анотація   PDF
М.В. Кіндрачук, С.В. Федорчук, Джамаль Ібрагім Мансур, В.М. Бурлаченко
 
Том 25, № 3 (2005) ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РОБОТИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
В.І. Бурлаков, Р.М. Салімов, М.В. Корсуненко
 
Том 3, № 2 (1999) Формування раціональної системи державного регулювання підтримки льотної придатності повітряних суден Анотація   PDF
A. B. Орлов
 
Том 67, № 2 (2016) Формування системи управління економічним розвитком авіапідприємств Анотація   PDF
Victoria Prokhorova, Yuliia Bezuhla
 
Том 59, № 2 (2014) Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів у процесі вивчення курсу загальної фізики Анотація   PDF
Iryna Slipukhina
 
Том 76, № 3 (2018) Формулювання задачі оптимізації мережі наземних радіо-навігаційних засобів Анотація   PDF
Ivan Ostroumov, Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko
 
Том 28, № 2 (2006) ФРАКТАЛЬНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО АЛЮМІНІЮ Анотація   PDF
М.В. Карускевич, О.Ю. Корчук, Т.П. Маслак, Чжан Чжао Хуей
 
Том 65, № 4 (2015) Фрактальна розмірність резистентних та чутливих до доксорубіцину клітин раку молочної залози, експонованих у магнітному полі Анотація   PDF
Oksana Gorobets, Svitlana Gorobets, Vasyl Chekhun, Oleksandr Medviediev, Oleksandr Berezin, Oleksandr Garkavenko
 
Том 38, № 1 (2009) ФРЕТИНГОСТІЙКІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
А.М. Хімко, В.О. Краля, Н.В. Холод, О.П. Костенко
 
Том 72, № 3 (2017) Фундаментальні основи економічної безпеки авіаційних підприємств в системі національної безпеки Анотація   PDF
Dmitry Bezzubov
 
Том 49, № 4 (2011) ФУНКЦІЇ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Анотація   PDF
І. Гамеляк, О. Петрашевський, М. Цимбал
 
Том 20, № 2 (2004) ФУНКЦІОНАЛЬНА ВІРТУАЛЬНІСТЬ – КОНЦЕПЦІЯ МАЙБУТНІХ СИСТЕМ CNS/ATM Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.В. Павлов, С.В. Павлова
 
2201 - 2250 з 2287 результатів << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ