Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 68, № 3 (2016) Удосконалення організації виконавчої влади як засіб подолання корупції в вищих гілках влади Анотація   PDF
Sergey Yuldashev
 
Том 74, № 1 (2018) Удосконалення режимів теплового оброблення для підвищення біологічної стійкості ферментованих напоїв Анотація   PDF
Lyudmila Reshetnyak, Oksana Vitriak, Anton Serenko
 
Том 25, № 3 (2005) УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОСИСТЕМ КОВЗАННЯ В НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
С.П. Шимчук
 
Том 25, № 3 (2005) УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 26, № 4 (2005) УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 1, № 1 (1998) Узагальнена модель системи управління охороною праці Анотація   PDF
А. Г. Ревук, В. Д. Гулевец
 
Том 34, № 1 (2008) УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
О.Є. Луппо, Ю.В. Чинченко
 
Том 1, № 1 (1998) Узагальнення нерівності Крамера-Рао в разі існуючих апріорних зв'язків між оцінюваними параметрами Анотація   PDF
V. A. Kasianov, G. N. Bojarsky
 
Том 64, № 3 (2015) Узгодження характеристик привода та варіатора наземної пневматичної катапульти Анотація   PDF
Vladislav Sereda
 
Том 23, № 1 (2005) УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСУ Анотація   PDF
Л.Д. Масленнікова, С.В. Іванов, Н.В. Столярова
 
Том 19, № 1 (2004) УМОВИ ЗАХИСТУ ЛІХТАРЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ВІД КОНДЕНСАЦІЇ ВОЛОГИ Анотація   PDF
О.І. Хлистун
 
Том 9, № 2 (2001) Умови неперервності двох похідних в сплайнових базисах, отриманих згорткою Анотація   PDF
А. Я. Білецький, М. О. Рашевський, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко
 
Том 27, № 1 (2006) УМОВИ ПЕРЕХОДУ ПАР ТЕРТЯ В «КВАЗІБЕЗЗНОСНИЙ» СТАН Анотація   PDF
В.П. Бабак, С.Ф. Філоненко, В.М. Стадниченко
 
Том 23, № 1 (2005) УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАКОКСУВАННЯ РОБОЧИХ ПАЛИВНИХ ФОРСУНОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
Ю.М. Чоха, О.П. Федорчук
 
Том 65, № 4 (2015) Уніфікований еталон геоприв'язаних зображень для візуальної кореляційно- екстремальної навігаційної системи Анотація   PDF
Maryna Mukhina
 
Том 55, № 2 (2013) УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИМ СТАНОМ УРБОЛАНДШАФТІВ Анотація   PDF
Г. М. Франчук, М. М. Радомська, С. М. Маджд
 
Том 28, № 2 (2006) УПРАВЛІННЯ ТА ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОПЕРАТОРА Анотація   PDF
О.Ю. Буров, Б.М. Герасимов
 
Том 8, № 1 (2001) Управление динамической системой Анотація   PDF
А. П. Ткалич
 
Том 8, № 1 (2001) Управление параметрами стеклокерамики как одного из перспективных материалов авиационной техники Анотація   PDF
М. В. Дмитриев, В. В. Зубарев, С. В. Ленков, Д. В. Лукомский
 
Том 61, № 4 (2014) Упровадження екологічних польотів у повітряний простір України Анотація   PDF
Nikolay Bogunenko, Yulia Semydko
 
Том 36, № 3 (2008) УПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
О.Є. Луппо, Ю.В. Чинченко
 
Том 61, № 4 (2014) Упровадження концепції організації всеосяжної системи інформації SWIM в систему управління інформацією України Анотація   PDF
Nikolay Bogunenko, Yulia Radchenko
 
Том 56, № 3 (2013) Упровадження місцевої та субрегіональної допоміжної системи організації повітряного простору в Україні Анотація   PDF
Alexandr Luppo, Vitaliy Lazorenko, Oleksandr Prygara
 
Том 58, № 1 (2014) Упровадження специфікацій точності позиціонування навігації, що основана на характеристиках PBN за сигналами DME/DME Анотація   PDF
Mykola Bogunenko, Victor Mishchenko
 
Том 8, № 1 (2001) Упрощенный расчет напряжений и деформаций для точечного локального контакта Анотація   PDF
Н. Ф. Дмитриченко, А. А. Миланенко, Р. Г. Мнацаканов, Е. П. Золотарева
 
Том 50, № 1 (2012) УРАХУВАННЯ КОНВЕКТИВНИХ ПОТОКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПАЛИВІ ПІД ЧАС ЙОГО ВІДСТОЮВАННЯ В РЕЗЕРВУАРАХ Анотація   PDF
С. Пузік, А. Гвоздецький
 
Том 29, № 3 (2006) Урахування впливу експлуатаційних чинників при визначенні рівнів авіаційного шуму в околі аеропорту Анотація
Oleksandr Zaporozhets, Gregory Golembievsky
 
Том 28, № 2 (2006) УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОГНОЗОВАНОГО ПОЛОЖЕННЯ ЛІТАКІВ ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
С.А. Закора
 
Том 49, № 4 (2011) УРАХУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРОМАГНЕТИКА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ АНІЗОТРОПНОЇ МОДЕЛІ БАГАТОШАРОВОГО ОСЕРДЯ Анотація   PDF
В. Чемерис, І. Бородій
 
Том 27, № 1 (2006) УРАХУВАННЯ СУХОГО ТЕРТЯ ПРИ АНАЛІЗІ КОЛИВАНЬ ПАРНИХ ЛОПАТОК З РОЗЛАДОМ ЧАСТОТ Анотація   PDF
А.П. Зіньковський, В.В. Астанін, Р.І. Дроздов
 
Том 54, № 1 (2013) Усунення зіткнень безпілотних літальних апаратів із використанням цифрової моделі місцевості Анотація
Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko
 
Том 23, № 1 (2005) УТОМА КЛЕЄЗВАРНИХ І ЗАКЛЕПОЧНИХ З’ЄДНАНЬ, ОБРОБЛЕНИХ АНТИКОРОЗІЙНИМИ ЗАХИСНИМИ СПОЛУКАМИ Анотація   PDF
М.В. Карускевич, О.М. Карускевич, Т.П. Маслак
 
Том 24, № 2 (2005) Уточнене визначення скінової глибини під час дифузії імпульсного магнітного поля в рухоме електропровідне середовище Анотація
V.T. Chemerys, A.I. Raychenko
 
Том 49, № 4 (2011) УТОЧНЮЮЧИЙ СПЛАЙН, БЛИЗЬКИЙ ДО ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО В СЕРЕДНЬОМУ, НА ОСНОВІ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
О. Чолишкіна
 
Том 8, № 1 (2001) Учет фактора взаимодействия человеко-машинного комплекса при техническом обслуживании авионики Анотація   PDF
B. M. Воробьев, О. Ж. Вашку, M. B. Воробьева
 
Том 16, № 1 (2003) Фізико-механічні властивості композиційних полімерних матеріалів на основі поліпропілену та високодисперсного алюмоаеросилу з модифікованою поверхнею Анотація   PDF
Ю. О. Нікітін, Л. С. Дзюбенко, С. І. Левицька, О. О. Сап’яненко, В. В. Брей
 
Том 52, № 3 (2012) ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СТРУКТУРНО-ГРУПОВИЙ СКЛАД ПРЯМОГОННИХ ФРАКЦІЙ НАФТ РОДОВИЩ ІРАКУ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, Ибрагим Асаад М. Али
 
Том 38, № 1 (2009) ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т.О. Луганова, Ю.В. Михайлюк, А.А. Москалик, О.С. Походенько
 
Том 26, № 4 (2005) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕТОНУ, ЗАБРУДНЕНОГО ТЕХНІЧНИМИ МАСТИЛАМИ ТА АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО РЕСУРСУ Анотація   PDF
Т.І. Матченко, П.С. Білокуров, А.П. Ковбас, Ю.М. Товма, П.Т. Матченко
 
Том 51, № 2 (2012) ФІЛОСОФІЯ БЕЗПЕЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація
Aleksandr Tamargazin, Ivan Linnik
 
Том 30, № 4 (2006) ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Fe-Mo-C Анотація   PDF
О.М. Заславський, Т.А. Веліканова
 
Том 1, № 1 (1998) Фазовий метод визначення розмірів частинок фазовим доплерівським анемометром Анотація   PDF
В. М. Землянский
 
Том 71, № 2 (2017) Фактори впливу на ефективність взаємодії оператора/зовнішнього пілота та безпілотного повітряного судна Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 67, № 2 (2016) Фактори формування та розвитку логістичного транспортно-експедиційного обслуговування Анотація   PDF
Galina Kucheruk, Anastasiia Bozhok
 
Том 30, № 4 (2006) ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОНТАННІ МУТАЦІЙНІ СПЕКТРИ В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ССАВЦІВ Анотація   PDF
О.А. Ковальова
 
Том 70, № 1 (2017) Феноменологічна концепція хіммотології Анотація   PDF
Sergii Boichenko
 
Том 47, № 2 (2011) ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА GRIFOLA FRONDOSA Анотація   PDF
А. Бухало, О. Дуган, М. Максимюк, В. Ліновицька
 
Том 52, № 3 (2012) ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА SCHIZOPHYLLUM COMMUNE Анотація   PDF
А.С. Бухало, О.М. Дуган, М.Р. Максимюк, В.М. Ліновицька
 
Том 8, № 1 (2001) Фильтры, оптимальные в классе обобщенных степенных функциональных операторов Анотація   PDF
В. А. Игнатов, С. М. Первунинский
 
Том 55, № 2 (2013) ФОЛЬГОВИЙ СЕНСОР ВТОМИ ДЛЯ СИСТЕМ «STRUCTURAL HEALTH MONITORING» Анотація   PDF
М. В. Карускевич, О. Ю. Корчук, М. В. Лісовська
 
2151 - 2200 з 2262 результатів << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ