Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 63, № 2 (2015) Теоретичні принципи дослідження виникнення заторових станів Анотація   PDF
Valery Pershakov, Roman Krotov
 
Том 47, № 2 (2011) ТЕПЛОВА МОДЕЛЬ ТЕЛЕЦЬКОГО ОЗЕРА Анотація   PDF
Н. Бахова
 
Том 46, № 1 (2011) ТЕПЛОВА МОДЕЛЬ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ЗАПАДИНИ Анотація   PDF
Н.І. Бахова
 
Том 59, № 2 (2014) Тепловий вплив плазми мікророзряду на процес одержання капсульованого піровуглецем кварцового піску Анотація   PDF
Kostiantyn Simeyko
 
Том 34, № 1 (2008) ТЕПЛОВИЙ КОНТРОЛЬ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF
М.М. Дмитрієв, О.Б. Деркачов, І.А. Рутковська
 
Том 42, № 1 (2010) ТЕПЛООБМІН ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ХЛАДОНУ R22 ВСЕРЕДИНІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ТРУБ Анотація   PDF
В.П. Квасніков, В.В. Горін
 
Том 50, № 1 (2012) ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ MgO – Al2O3, MgO – SiO2, MgO – CaF2, Al2O3 – SiO2, Al2O3 – CaF2, SiO2 – CaF2 Анотація   PDF
В. Судавцова, І. Гончаров, В. Галініч, Д. Міщенко, В. Кудін, М. Шевченко, Н. Шаркіна
 
Том 34, № 1 (2008) ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ СПЛАВІВ СИСТЕМ Fe – Ni – O – Me – Si Анотація   PDF
Н.О. Шаркіна, І.В. Затовський, М.Р. Максимюк
 
Том 49, № 4 (2011) ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Al – La – Si Анотація   PDF
В. Судавцова, Н. Шаркіна, В. Кудін, І. Матейко, М. Шевченко
 
Том 37, № 4 (2008) ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗРОБЛЕННЯ ІНГІБІТОРНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ СТАЛІ ВІД КОРОЗІЇ У ВОДНО-СОЛЬОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF
В.М. Ледовських, С.В. Левченко
 
Том 21, № 3 (2004) ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ20 З ВАКУУМ-ПЛАЗМОВИМИ ПОКРИТТЯМИ Анотація   PDF
Б.А. Ляшенко, В.В. Щепетов, В.І. Мирненко, А.В. Рутковський
 
Том 52, № 3 (2012) ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУЛЕРЕНУ ЯК ПРИСАДКИ Анотація   PDF
С.В. Іванов, В.В. Єфименко, О.В. Єфіменко
 
Том 65, № 4 (2015) Термоокиснювальна стабільність високотемпературних пластичних мастил Анотація   PDF
Leonid Zheleznyi
 
Том 42, № 1 (2010) ТЕРМОПРУЖНІ НАПРУЖЕННЯ В НЕОДНОРІДНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ СКЛАДНОГО ОБРИСУ Анотація   PDF
Н.І. Бахова
 
Том 45, № 4 (2010) ТЕРМОПРУЖНА МОДЕЛЬ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
Н.І. Бахова
 
Том 52, № 3 (2012) ТЕСТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МОВНИХ ВИМОГ ІСАО Анотація   PDF
Olena Petrashchuk
 
Том 52, № 3 (2012) ТЕСТУВАННЯ ЯК ВИД КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Т.І. Харламова
 
Том 50, № 1 (2012) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТРАС ВОДОСТОКІВ Анотація   PDF
А. Бєлятинський, Є. Угненко, Н. Сорочук
 
Том 25, № 3 (2005) ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
С.М. Дудковський, В.М. Синєглазов
 
Том 57, № 4 (2013) Техногенне забруднення та поліпшення екологічного стану Голосіївських ставків Анотація   PDF
Tetiana Myhalevska, M. Kravets
 
Том 26, № 4 (2005) ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СМОЛИСТИХ РЕЧОВИН У БІОГАЗІ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, В.І. Савченко, Г.П. Карабцов, С.В. Карпенко
 
Том 7, № 3-4 (2000) Технологічні аспекти очищення та регенерації протиобліднювальних рідин в авіапідприємствах Анотація   PDF
А. П. Шутько, В. Д. Павлыш
 
Том 24, № 2 (2005) Технологічні ондуляторні індукційні прискорювачі для комерційного застосування Анотація
V.V. Kulish, V.T. Chemerys, I.V. Gubanov, V.M. Kryzhanovsky
 
Том 38, № 1 (2009) ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
И.Г. Фукс
 
Том 47, № 2 (2011) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕСС ОБЕЗФЕНОЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ Анотація   PDF
В. Трачевський, О. Никитюк
 
Том 42, № 1 (2010) ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИНТЕТИЧНОГО ОТОЧЕННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
В.В. Казимир, Г.А. Сіра, Д.О. Черних
 
Том 59, № 2 (2014) Технологія інформаційної підтримки процесів управління мотивацією ІТ-фахівців Анотація   PDF
Sergey Koziyakov
 
Том 12, № 1 (2002) Технологія визначення показників вірогідності одновимірних та багатовимірних об’єктів контролю за інформацією параметричних бортових реєстраторів Анотація   PDF
І. Е. Райчев
 
Том 73, № 4 (2017) Технологія нового інструментального методу оцінки мікрокліматичних умов рослинного покриву Анотація   PDF
Taras Dvoretskij, Vyacheslav Kukhtin
 
Том 25, № 3 (2005) ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПУСКОВОГО КОНТРОЛЮ ОКРЕМОГО ЕТАПУ ПОЛЬОТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ЗА ДАНИМИ БОРТОВИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ РЕЄСТРАТОРІВ Анотація   PDF
О.І. Малежик, В.А. Радченко, М.В. Куклінський
 
Том 38, № 1 (2009) ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, В.О. Кучеренко, І.І. Власюк
 
Том 7, № 3-4 (2000) Технологія часткової регенерації відпрацьованих масел Анотація   PDF
Г. П. Карабиов, Л. П. Хлистун, Ю. О. Бейко, В. І. Вовк, В. М. Жуков, Т. В. Алатірьова
 
Том 10, № 3 (2001) Течія в’язкого стисненого газу навколо щілинних лопаток плоских компресорних решіток Анотація   PDF
Ю. М. Терещенко, В. М. Дихановський, Л. Г. Волинська
 
Том 23, № 1 (2005) ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕСТИЦИДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОБІОНТІВ Анотація   PDF
В.М. Ісаєнко, К.О. Давидова, О.А. Гетнаревич
 
Том 39, № 2 (2009) ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПЕСТИЦИДУ «БАР’ЄР» НА РІЗНІ ВИДИ РОСЛИН Анотація   PDF
А.А. Толошна, Т.І. Білик
 
Том 7, № 3-4 (2000) Тонкоплівкові електролюмінесцентні індикатори для бортових систем відображення інформації Анотація   PDF
С. В. Ленков, В. В. Зубарев, В. В Жеревчук, А. Н. Перегудов, Р. А. Шевченко
 
Том 23, № 1 (2005) ТОПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЯКОСТІ КЕРОВАНОЇ АЕРОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛІТАКА Анотація   PDF
С.В. Павлова
 
Том 35, № 2 (2008) Точність і достовірність моделювання авіаційного Анотація
Oleksandr I. Zaporozhets, Oleg O. Kartyshev, Gregory G. Golembievskiy
 
Том 55, № 2 (2013) ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВ ДЛЯ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
Бойченко С. В., Л. М. Черняк, А. В. Яковлєва
 
Том 57, № 4 (2013) Транспортне право та сертифікаційний процес у Польщі та Европейському Союзі Анотація   PDF
Marcin Paweska, Dmytro Bugayko, Mariia Grigorak, Robert Mendrun
 
Том 45, № 4 (2010) ТРИБОЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВУЗЛА ТЕРТЯ ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО МОДУЛЬОВАНОГО СТРУМУ Анотація   PDF
М.М. Свирид
 
Том 26, № 4 (2005) ТРИБОЛОГІЯ – НАУКА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М.В. Кіндрачук, Е.А. Кульгавий
 
Том 17, № 2 (2003) Трибоспектральний метод та ідентифікація мікромеханічних характеристик матеріалів на основі терморозширеного графіту' Анотація   PDF
Yu. A. Nikitin, V. V. Zaporozhets, I. G. Chernysh
 
Том 1, № 1 (1998) Триботехнічні властивості газотермічних покриттів з різним типом зміцнення Анотація   PDF
Г. Є. Остраниця, П. В. Назаренко, І. Є. Поліщук
 
Том 21, № 3 (2004) ТРИБОТЕХНІЧНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF
О.І. Щепотьєв, В.В. Варюхно, Т.І. Кузьменко, Л.В. Бурдюженко
 
Том 10, № 3 (2001) Триботехнологія формування композиційних матеріалів Анотація   PDF
В. І. Дворук
 
Том 39, № 2 (2009) ТРИГОНОМЕТРИЧНІ СПЛАЙНИ В ЗАДАЧАХ ПОБУДОВИ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ПЕРШОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
В.П. Денисюк, Г.М. Терещук
 
Том 27, № 1 (2006) ТРИКОМПАРТМЕНТНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАСООБМІНУ МІЖ РІДИННИМИ СЕКТОРАМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ГЕМОДІАЛІЗУ Анотація   PDF
С.Т. Поліщук
 
Том 40, № 3 (2009) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РАДІАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ Анотація   PDF
Ю.С. Полькова
 
Том 20, № 2 (2004) УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
В.В. Астанін, М.П. Жданович, О.М. Сігнаєвський, В.І. Маленко
 
2101 - 2150 з 2262 результатів << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ