Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 34, № 1 (2008) СИСТЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
В.П. Денисюк, А.І. Бабко, О.О. Гурнік
 
Том 7, № 3-4 (2000) Системна модель процесу функціонування логіко-динамічного комплексу авіоніки Анотація   PDF
В. М. Воробьев, Н. П. Джиджора, А. М. Рутов, Ю. В. Доброгорская, М. В. Воробьева
 
Том 6, № 1-2 (2000) Системне проектування і системна модель високонадійних вузлів та елементів засобів керування Анотація   PDF
C. B. Стась, C. І. Пікула, A. A. Лупанчук
 
Том 50, № 1 (2012) СИСТЕМНИЙ МЕТОД ІМЕРСУВАННЯ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ «МІРНИХ» СИСТЕМ У РЕАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Анотація   PDF
С. Павлова, B. Павлов, В. Чепіженко
 
Том 16, № 1 (2003) Системний підхід до підвищення ефективності бортових комплексів авіоніки на життєвому циклі Анотація   PDF
В. М. Воробйов, В. П. Захарченко, В. М. Казак, А. А. Кічігін
 
Том 46, № 1 (2011) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ Анотація   PDF
О.М. Питель
 
Том 25, № 3 (2005) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
О.Л. Матвєєва, Т.В. Михалевська
 
Том 27, № 1 (2006) СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ РОЗРАХУНКУ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF
В.К. Цихановський, О.С. Коряк
 
Том 51, № 2 (2012) СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЛЯНОЇ ТЕКТОНІКИ Анотація
Natalia Bakhova
 
Том 27, № 1 (2006) СКАНУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПОВЕРХНІ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF
В.В. Астанін, Г.О. Олефір
 
Том 25, № 3 (2005) СКОРОЧЕННЯ АПАРАТНИХ ВИТРАТ У МАТРИЧНИХ СУМАТОРАХ У КОДІ «M з N» НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛЬНИХ АЛФАВІТІВ Анотація   PDF
І.А. Жуков, В.О. Гуменюк
 
Том 76, № 3 (2018) Службові твори як обєкти правової охорони Анотація   PDF
Nataliya Philyk, Ganna Grabovska
 
Том 41, № 4 (2009) Сорбенти для ліквідації розлитих нафтопродуктів Анотація
Natalya V. Mashinskaya, Tetyana O. Luganova, Eugenya P. Pugachevskaya
 
Том 53, № 4 (2012) СОРБЦІЯ НІКЕЛЮ З ВУГЛЕВОДНЕВИХ РОЗЧИНІВ НА ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛАХ Анотація   PDF
І.І. Войтко, Н.М. Манчук, Є.В. Баглєй, К.М. Лащенко, В.В. Бабанов
 
Том 10, № 3 (2001) Спектральний аналіз віброграм вільних коливань механічної системи Анотація   PDF
В. В. Буланов
 
Том 21, № 3 (2004) СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОФІЛІ ДЛЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ СХЕМИ «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» Анотація   PDF
С.О. Іщенко, О.Л. Лемко
 
Том 35, № 2 (2008) Специфіка екологічного аудиту місць захоронення та зберігання радіоактивних відходів на прикладі ЧАЕС Анотація
George O. Biliavskiy, Yulia K. Osadchuk, Olga Yu. Matviyenko
 
Том 43, № 2 (2010) СПИРТОВМІСНІ ПАЛИВА Анотація   PDF
Є.В. Полункін, С.О. Зубенко, О.О. Гайдай, О.В. Кузнєцова
 
Том 12, № 1 (2002) Сплайн-апроксимація оцінок кореляційних послідовностей гармонійних сигналів Анотація   PDF
В. М. Шутко
 
Том 7, № 3-4 (2000) Сплайнові базиси в задачах стиснення числових даних Анотація   PDF
А. Я. Білецький, I. B. Шелевицький, B. M. Шутко, Є. В. Ткаченко
 
Том 57, № 4 (2013) Сплайн-функції в задачі обтікання крилового профілю Анотація   PDF
Mikhail Lopatjuk
 
Том 22, № 4 (2004) СПОЛУКИ СІРКИ В СКЛАДІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
Т.В. Медвєдєва, С.В. Іванов, С.В. Бойченко
 
Том 31, № 1 (2007) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ І СИГНАЛІВ БЕЗ ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛІВ ЛАПЛАСА Анотація   PDF
Ю.О. Єгоршин, О.Ю. Красноусова
 
Том 16, № 1 (2003) Спосіб експериментального визначення аеродинамічних характеристик профілю в плоских компресорних решітках Анотація   PDF
Л. Г. Волянська
 
Том 27, № 1 (2006) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЦІЙНОГО ТЕРМОРОЗЩЕПЛЕНОГО ГРАФІТУ Анотація   PDF
Л.В. Бурдюженко
 
Том 50, № 1 (2012) СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОШЛЯХОВОЇ БЕЗПЕЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В БЕЗПРОВОДОВІЙ МЕРЕЖІ MPLS Анотація   PDF
Ю. Кулаков, В. Лукашенко, А. Левчук
 
Том 23, № 1 (2005) СПОСІБ ОЦІНКИ ЗАПАСУ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОМПРЕСОРА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
І.Ф. Кінащук, Ф.І. Кірчу, Сунь Гаоюн
 
Том 37, № 4 (2008) СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОНАННЯ ПОСАДКИ ЛІТАКА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація   PDF
В.М. Казак, М.П. Кравчук, Т.В. Будзинська, В.Ю. Міщерякова
 
Том 53, № 4 (2012) СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОВІТРЯНИМ РУХОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ADS-B СИСТЕМИ Анотація   PDF
В.П. Харченко, Ю.М. Барабанов, A.M. Грехов, М.О. Газнюк, М.В. Колчев
 
Том 76, № 3 (2018) Стійкість циліндричних оболонок Анотація   PDF
Volodymyr Todchuk
 
Том 67, № 2 (2016) Стабілізація активного мулу після очищення стічних вод забруднених нафтопродуктами Анотація   PDF
Olena Semenova, Lyudmila Reshetnyak, Natalia Bublienko, Jelizaveta Smirnova, Tatyana Shylofost
 
Том 41, № 4 (2009) Стабілізація експлуатаційних властивостей мастил електростатичним полем Анотація
Sergey V. Boychenko, Igor L. Trofimov, Мargaryta М. Radomska
 
Том 27, № 1 (2006) СТАБІЛІЗАЦІЯ ФЛЮОРИТОПОДІБНОЇ СТРУКТУРИ В ОКСИДНИХ ВАКУУМНИХ КОНДЕНСАТАХ Анотація   PDF
О.М. Заславський
 
Том 52, № 3 (2012) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВІАЦІЙНОГО ТРЕНАЖЕРОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Н.В. Апенько
 
Том 1, № 1 (1998) Стан і перспективи розвитку інтегрованої інформаційно-комп'ютерної мережі Київського міжнародного університету цивільної авіації Анотація   PDF
А. Я. Белецкий, М. В. Лупандин, O. E. Лукгьяненко, A. M. Ярмоленко
 
Том 39, № 2 (2009) СТАН ВОЛОССЯ ЯК ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ Анотація   PDF
Л.В. Пшегалінська, Т.І. Білик
 
Том 22, № 4 (2004) СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ ЧАСТОТИ КАТАСТРОФ Анотація   PDF
В.О. Касьянов, А.В. Гончаренко
 
Том 25, № 3 (2005) СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
Боузаієнне Меккі бен Салем
 
Том 21, № 3 (2004) СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКУ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ Анотація   PDF
В.М. Васильєв
 
Том 16, № 1 (2003) Стаціонарні характеристики системи масового обслуговування сл/сл із / поверненням при обслуговуванні в порядку черги Анотація   PDF
О. В. Коба
 
Том 16, № 1 (2003) Стаціонарні характеристики системи масового обслуговування сл/сл із / поверненням при обслуговуванні в порядку черги Анотація   PDF
О. В. Коба
 
Том 53, № 4 (2012) СТВОРЕННЯ СХОВИЩА НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ OPEN JOURNAL SYSTEMS Анотація   PDF
О.В. Іванкевич, В.Ю. Вахнован
 
Том 36, № 3 (2008) СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, В.А. Глива, А.В. Лук’янчиков
 
Том 36, № 3 (2008) СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ НА ЕЛЬБРУСІ Анотація   PDF
Ю.М. Онопчук, П.В. Білошицький, О.М. Ключко
 
Том 69, № 4 (2016) Створення Чорнобильського біосферного радіоекологічного заповідника як втілення біотехнології відновлення зони відчуження Анотація   PDF
Oleh Bondarenko, Yaroslav Movchan, Dmytro Gulevets, Olga Goutsal, Anastasiya Drapaliuk
 
Том 24, № 2 (2005) Стилістика програмного забезпечення Анотація
N.A. Sidorov
 
Том 32, № 2 (2007) СТИСКАННЯ ЕЛІПСОЇДАЛЬНИХ КАВЕРН Анотація   PDF
В.М. Буйвол
 
Том 10, № 3 (2001) Стиснення мовних сигналів після дельта- та імпульсно-кодової модуляцій Анотація   PDF
О. І. Давлет’янц, О. В. Коломієць
 
Том 9, № 2 (2001) Стохастичні моделі оцінювання надійності мереж зв’язку Анотація   PDF
М. Т. Корнійчук, О. І. Романов, І. К. Совтус, М. О. Шутко
 
Том 6, № 1-2 (2000) Стохастичний аналіз людського фактору в інформаційній моделі системи керування охороною праці Анотація   PDF
В. В. Матиборский
 
2001 - 2050 з 2262 результатів << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ