Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 1 (1999) Розщеплення рівнянь динаміки польоту з використанням статистичних оцінок Анотація   PDF
В. А. Касьянов, С. Г. Ефремов
 
Том 51, № 2 (2012) РОЛЬ МІКРОБНИХ ПОВЕРХНЕВОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У БІОДЕГРАДАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ Анотація
Оlga Vasylchenko, Olena Matvyeyeva, Oksana Aliievа
 
Том 50, № 1 (2012) РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРА-ІНСТРУКТОРА У ПРОЦЕСІ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація   PDF
О. Петращук, Л. Немлій
 
Том 70, № 1 (2017) Роль безпілотних літальних апаратів під час виконання сільськогосподарських робіт Анотація   PDF
Genadiy Yun, Maxim Mazur, Yuri Pederii
 
Том 30, № 4 (2006) РОЛЬ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН В УТИЛІЗАЦІЇ ПЕСТИЦИДІВ Анотація   PDF
В.М. Ісаєнко, Л.С. Кіпніс, Л.А. Пилипенко, О.В. Сидоров, О.М. Дехтяренко
 
Том 58, № 1 (2014) Роль комп’ютерно орієунтованого лабораторного практикуму з фізики у формуванні ключових компетенцій майбутніх інженерів Анотація   PDF
Iryna Slipukhina
 
Том 73, № 4 (2017) Роль патогенних мікроорганізмів у накопиченні біогенних магнітних наночастинок у тканинах легень Анотація   PDF
Svitlana Gorobets, Oksana Gorobets, Oleksandr Medviediev, Liubov Kuzminykh
 
Том 65, № 4 (2015) Роль термінології в професійній підготовці авіаційних фахівців Анотація   PDF
Natalia Drobysheva
 
Том 67, № 2 (2016) Сoціолінгвістичні аспекти вивчення особливостей здійснення радіообміну Анотація   PDF
Nataliya Pazyura
 
Том 62, № 1 (2015) Самоорганізаційна система виявлення концептуальних зв’язків у тестах Анотація   PDF
Anastasia Vavilenkova
 
Том 16, № 1 (2003) Середземноморський посуд для меду доби неоліту - ранньої бронзи Анотація   PDF
О. В. Триколенко
 
Том 42, № 1 (2010) СИНОНІМІЧНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ ТЕКСТОВИХ ВИЗНАЧЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
Л.М. Бадьоріна
 
Том 52, № 3 (2012) СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ У ВІДМОВНИХ СИТУАЦІЯХ Анотація   PDF
В.М. Казак, Л.В. Новачук
 
Том 52, № 3 (2012) СИНТЕЗ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА З СОНЯЧНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ Анотація   PDF
В.М. Казак, О.К. Горбач
 
Том 51, № 2 (2012) СИНТЕЗ ВІРТУАЛЬНИХ ВИМІРЮВАЧІВ ШТУЧНИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПОЛІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОЛІКОНФЛІКТІВ В АЕРОНАВІГАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація
Valery Chepizhenko
 
Том 42, № 1 (2010) СИНТЕЗ ЗАКОНІВ КЕРУВАННЯ АЕРОСТАТОМ ПІД ДІЄЮ НЕСТРУКТУРОВАНИХ ЗБУРЕНЬ Анотація   PDF
О.О. Абрамович, С.О. Булавкіна, О.І. Надсадна
 
Том 43, № 2 (2010) СИНТЕЗ РОБАСТНИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ НАВЕДЕННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ЧАС НЕПОВНОГО ВИМІРУ ВЕКТОРА СТАНУ Анотація   PDF
A.A. Tунік, О.П. Басанець
 
Том 3, № 2 (1999) Синтез і аналіз ефективності інваріантних алгоритмів обробки сигналів від турбулентних зон в метеонавігаційних радіолокаційних станціях Анотація   PDF
И. Г. Прокопенко, Ф. И. Яновский, Л. П. Лигхарт, К. И. Прокопенко
 
Том 57, № 4 (2013) Синтез і властивості етаноламідів кислот високоерукової ріпакової олії Анотація   PDF
Iuriy Bodachivskyi, Iuriy Bilokopytov, Grigoriy Pop
 
Том 28, № 2 (2006) СИНТЕЗ АДАПТИВНОЇ АНТЕННО-ПРИЙМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ GNSS Анотація   PDF
Е.О. Ковалевський
 
Том 31, № 1 (2007) СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИСКРЕТНОЇ НЕМІНІМАЛЬНО-ФАЗОВОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
В.М. Азарсков, Л.С. Житецький, О.А. Сущенко
 
Том 3, № 2 (1999) Синтез алгоритмів оптимальної і квазіоптимальної просторово-часової обробки шумового сигналу при корельованих завадах в умовах складного руху антени авіаційних гідроакустичних станцій Анотація   PDF
И. В. Чекед, С. П. Волковецкий
 
Том 10, № 3 (2001) Синтез закону керування літальним апаратом Анотація   PDF
В. М. Казак, І. В. Боярінов, Ю. Є. Боярінова
 
Том 58, № 1 (2014) Синтез керування кінематикою повітряного корабля у «великому» Анотація   PDF
Svetlana Pavlova
 
Том 12, № 1 (2002) Синтез кодів Грея Анотація   PDF
А. Я. Білецький, О. А. Біленький
 
Том 44, № 3 (2010) Синтез компенсаційних коріолісових вібраційних гіроскопів Анотація
Vladislav A. Apostolyuk, Zinaida V. Didyk
 
Том 8, № 1 (2001) Синтез наближеного аналітичного розв'язання звичайного диференціального рівняння на основі методу групового врахування аргументів Анотація   PDF
В. М. Казак, В. А. Боярінов, І. В. Боярінов
 
Том 12, № 1 (2002) Синтез нестаціонарної системи автоматичного керування польотом літака при заході на посадку Анотація   PDF
А. О. Краснопольський
 
Том 1, № 1 (1998) Синтез оптимальних нелінійних систем стохастичної стабілізації Анотація   PDF
Л. Н. Блохин
 
Том 34, № 1 (2008) СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТА ЧАСТОТНИМ ТА ЧАСОВИМ МЕТОДАМИ Анотація   PDF
О.П. Кривоносенко, Н.В. Білак, Н.А. Тимошенко
 
Том 19, № 1 (2004) СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ СТОХАСТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ СТІЙКОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА Анотація   PDF
Л.М. Блохін, Н.В. Білак
 
Том 6, № 1-2 (2000) Синтез оптимального багатовимірного цифрового фільтра Анотація   PDF
М. Буриченко, Н. В. Градобоєва, C. B. Держак, В. І. Сольонов
 
Том 28, № 2 (2006) СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ФІЛЬТРА В КАНАЛІ КУРСУ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Л.М. Блохін, A.I. Літвинова, Р.Р. Корновський, М.А. Півень
 
Том 7, № 3-4 (2000) Синтез регіональної системи навігаційного забезпечення України Анотація   PDF
E. T. Скорик, К. Ф. Волох
 
Том 28, № 2 (2006) СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРІВ ПРИВОДІВ КООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАШИН, ІНВАРІАНТНИХ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський
 
Том 50, № 1 (2012) СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА З ДВОМА СТУПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF
О. Сущенко
 
Том 12, № 1 (2002) Синтез розв’язуєальних правил при сертифікації рівня професійної підготовки льотних екіпажів Анотація   PDF
І. П. Сердюк
 
Том 10, № 3 (2001) Синтез симетричних матриць уолша за методом спрямованої перестановки базисних функцій Анотація   PDF
А. Я. Білецький, О. А. Білецький, О. Г. Кучер
 
Том 16, № 1 (2003) Синтез симетричних систем дискретних степеневих функцій Анотація   PDF
А. Я. Білецький, Є. А. Білецький
 
Том 50, № 1 (2012) СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ГНУЧКОЇ КОНСТРУКЦІЇ Анотація   PDF
В. Макаренко
 
Том 49, № 4 (2011) СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З НЕЧІТКИМ ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ ТИПУ 2 Анотація   PDF
A. Tунік, О. Басанець
 
Том 55, № 2 (2013) СИНТЕЗ СТАТИЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ МАЛОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА Анотація   PDF
М. М. Комнацька, Т. А. Галагуз, О. В. Савченко
 
Том 3, № 2 (1999) Синтез стаціонарних іедліноміальних фільтрів негаусових сигналів Анотація   PDF
В. А. Игнатов, Ю. Г. Лeгa, С. М. Первунинский
 
Том 41, № 4 (2009) Синтез структури інформаційно-керуючої системи супроводження експлуатації складних технічних систем Анотація
Valeriy I. Chepizhenko
 
Том 25, № 3 (2005) СИНТЕЗ СТРУКТУРОВАНИХ Pd-Al2O3-КАТАЛІЗАТОРІВ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ МЕТАНОМ Анотація   PDF
С.О. Соловйов, О.В. Мохначук
 
Том 58, № 1 (2014) Синтез управління повітряним рухом на основі використання методу штучних гравітаційних полів Анотація   PDF
Valeriy Chepizhenko, Nataliia Solomina
 
Том 52, № 3 (2012) СИСТЕМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ КУЛЬ-ЗОНДІВ Анотація   PDF
В.І. Чигінь, О.П. Красюк, В.Д. Смичок
 
Том 68, № 3 (2016) Система високоточного планування переходу морського судна Анотація   PDF
Vasyliy Sokolenko
 
Том 70, № 1 (2017) Система гарантованого вирішення динамічних конфліктів повітряних кораблів в масштабі реального часу Анотація   PDF
Svitlana Pavlova, Olexander Volkov
 
Том 31, № 1 (2007) СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Анотація   PDF
В.Ю. Кучерук, О.П. Войтович
 
1951 - 2000 з 2276 результатів << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ