Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 33, № 3-4 (2007) РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ГІПОКСІЇ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ В РАЙОНІ ЕЛЬБРУСУ Анотація   PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.І. Онопчук
 
Том 38, № 1 (2009) РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗАЛЕЖ-НОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ В ПРИЕЛЬБРУССІ Анотація   PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук
 
Том 33, № 3-4 (2007) РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРИВАЛОСТІ РОБОТИ ОПЕРАТОРА НА ЙОГО ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Анотація   PDF
Ю.В. Петрова
 
Том 34, № 1 (2008) РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ В ПРИЕЛЬБРУССІ Анотація   PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук
 
Том 37, № 4 (2008) РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ В ПРИЕЛЬБРУССІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ВИСОКОГІР’Я НА ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ Анотація   PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук
 
Том 49, № 4 (2011) РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБТІКАННЯ КРИЛОВИХ ПРОФІЛІВ З ОБЕРТОВИМ ЦИЛІНДРОМ Анотація   PDF
О. Лемко, В. Миронович
 
Том 32, № 2 (2007) РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ НА ЕЛЬБРУСІ Анотація   PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.І. Онопчук
 
Том 45, № 4 (2010) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗОН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
І.Л. Государська
 
Том 33, № 3-4 (2007) РЕКОНСТРУКЦІЯ АЕРОДРОМІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А.О. Бєлятинський, О.М. Рєзнік
 
Том 6, № 1-2 (2000) Рекурентне дискретне перетворення Фур'є в моніторингу протяжних сигналів Анотація   PDF
В. А. Швець
 
Том 3, № 2 (1999) Рекурентний сплайн-метод спектрального оцінювання Анотація   PDF
А. Я. Білецький, I. B. Шелевицький, В. М. Шутко
 
Том 59, № 2 (2014) Ресурсозберігаючий розподіл навантаження для ефективного управління центром обробки даних із хмарними обчисленнями Анотація   PDF
Vitaliy Litvinov, Karyna Matsueva
 
Том 17, № 2 (2003) Реформування системи ремонту і технічного обслуговування авіаційної техніки Анотація   PDF
S. M. Podreza
 
Том 7, № 3-4 (2000) Ризик і надійність. Альтернатива категорій та проблеми їхньої формалізації Анотація   PDF
М. Т. Корнійчук, О. І. Романов, І. К. Совтус, М. О. Шутко
 
Том 29, № 3 (2006) Робастні автопілоти, що базуються на нечіткому керуванні Анотація
Mohand Achour Touat, Xu Guo Dong, Anatoliy Tunik
 
Том 39, № 2 (2009) РОБАСТНА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЗЕМНОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 20, № 2 (2004) РОБАСТНА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ З НЕСТРУКТУРОВАНИМИ ПАРАМЕТРИЧНИМИ ЗБУРЕННЯМИ Анотація   PDF
О.О. Абрамович, А.А. Тунік
 
Том 37, № 4 (2008) РОБАСТНА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 41, № 4 (2009) Робастна стабілізація та оптимізація системи управління польотом зі зворотним зв’язком за станом та нечіткою логікою Анотація
Marta M. Komnatska, Anatoliy A. Tunik
 
Том 38, № 1 (2009) РОБАСТНА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 68, № 3 (2016) Робастне управління інерціальними стабілізованими платформами для наземних рухомих об’єктів на підставі Н∞-синтезу Анотація   PDF
Olha Sushchenko
 
Том 74, № 1 (2018) Робастний метод визначення оптимального рівня підготовки на диспетчерському тренажері Анотація   PDF
Vitalii Lazorenko, Volodymyr Kharchenko
 
Том 64, № 3 (2015) Робочі зошиті як засіб відтворювального методу навчання математики в університеті Анотація   PDF
Irina Shuda, Nataliia Оdarchenko
 
Том 12, № 1 (2002) Робоча лопатка для перших ступенів компресорів газотурбінних двигунів Анотація   PDF
В. В. Паніін, Л. Г. Волянська, В. М. Дихановський
 
Том 2, № 1 (1999) Розв'язання розподільної задачі при синтезі параметрів радіолокаційних інформаційних полів Анотація   PDF
А. В. Нестеров
 
Том 55, № 2 (2013) РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. В. Горбань
 
Том 49, № 4 (2011) РОЗВИТОК АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF
О. Алєксєєв, С. Креденцар, Х. Скоробогата
 
Том 49, № 4 (2011) РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован
 
Том 81, № 4 (2019) Розвиток загальної культури педагогів закладів дошкільної освітизасобами мультимедіа Анотація   PDF
Victoriia Khodunovа
 
Том 47, № 2 (2011) РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Анотація   PDF
Максим Георгійович Луцький, Володимир Петрович Харченко, Дмитро Олександрович Бугайко
 
Том 17, № 2 (2003) Розвиток системи прийняття рішень при кооперативному керуванні повітряним рухом Анотація   PDF
V. P. Kharchenko, V. M. Vasylyev
 
Том 47, № 2 (2011) РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ МІЖ ПОВІТРЯНИМИ КОРАБЛЯМИ МАНЕВРУВАННЯМ КУРСОМ ПОЛЬОТУ Анотація   PDF
В. Харченко, Д. Васильєв
 
Том 32, № 2 (2007) РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ЗА УМОВ ПЛОСКОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ Анотація   PDF
М.М. Регульський, Г.М. Борозенець, В.В. Касперська
 
Том 60, № 3 (2014) Розв’язання рівнянь з використанням загального ряду Фібоначчі Анотація   PDF
Yevgeniy Tolbatov
 
Том 45, № 4 (2010) РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ МЕТОДУ ПЕЛЕНГАЦІЇ НА ОСНОВІ J-КОРЕЛЯЦІЙНОГО ОБРОБЛЕННЯ Анотація   PDF
В.П. Харченко, А.Г. Сорочан
 
Том 74, № 1 (2018) Розпізнавання друкованих цифр з використанням послідовного ймовірнісного критерія Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Iurii Chyrka
 
Том 6, № 1-2 (2000) Розпаралелювання задачі синтезу оптимальної структури комплексуючого обчислювача в курсовій системі літальних апаратів Анотація   PDF
И. А. Жуков, С. Аль-Раббат
 
Том 1, № 1 (1998) Розпаралелювання рішень систем рівнянь великої розмірності Анотація   PDF
Л. Я. Нагорний, І. А. Жуков
 
Том 34, № 1 (2008) РОЗПОДІЛ ЗАРЯДІВ НА МЕЖІ РЕЧОВИН РІЗНОЇ ПРИРОДИ Анотація   PDF
О.М. Зубченко, Л.І. Павлюх
 
Том 20, № 2 (2004) РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ В СТІЧНІЙ ПО ОБЕРТОВОМУ АДІАБАТНОМУ ДИСКУ ПЛІВЦІ ОХЛОДЖУВАЧА ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ НА НІЙ ЧИСТОЇ ПАРИ Анотація   PDF
М.Н. Голіяд, В.В. Козлов
 
Том 26, № 4 (2005) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФАТАЛЬНОГО НАЗЕМНОГО РИЗИКУ ВНАСЛІДОК НЕПЕРЕДБАЧЕНОЇ АВАРІЇ ЛІТАКА Анотація   PDF
І.Л. Государська
 
Том 19, № 1 (2004) РОЗРАХУНОК ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КРИВОЛІНІЙНОЇ БАГАТОШАРОВОЇ ПЛАСТИНИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ЧИСЛОВИМ ВИЗНАЧЕННЯМ МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ Анотація   PDF
О.Г. Кучер, В.В. Харитон
 
Том 40, № 3 (2009) РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ВІД ВПЛИВУ ВЕЛИКОФЮЗЕЛЯЖНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА Анотація   PDF
В.К. Цихановський, С.М. Талах, Н.Л. Трушківська
 
Том 23, № 1 (2005) РОЗРАХУНОК ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЦЕОЛІТНИХ ФАЗ У МОРДЕНІТ-КЛИНОПТИЛОЛІТНИХ ПОРОДАХ Анотація   PDF
А.Д. Кустовська
 
Том 16, № 1 (2003) Розрахунок власних форм коливань рідини в неповністю заповнених баках (повздовжні коливання Анотація   PDF
В. М. Синеглазов, Ю. М. Кеменяш
 
Том 11, № 4 (2001) Розрахунок власних форм коливань рідини в неповністю заповнених баках (поперечні коливання) Анотація   PDF
В. М. Синеглазов, Ю. М. Кеменяш
 
Том 28, № 2 (2006) РОЗРАХУНОК ДОЗ ОПРОМІНЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В ЗОНІ ЗАРАЖЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА АТОМНОМУ РЕАКТОРІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Анотація   PDF
В.І. Применко, Б.Т. Канунніков, В.А. Лук'янчиков
 
Том 12, № 1 (2002) Розрахунок залізобетонних конструкцій в умовах плоского напруженого стану Анотація   PDF
С. Ю. Богдан
 
Том 7, № 3-4 (2000) Розрахунок ризиків відмов будівельних конструкцій відповідальних об'єктів Анотація   PDF
В. Г. Ширшов
 
Том 62, № 1 (2015) Розрахунок складності вправ передтренажерної підготовки Анотація   PDF
Tatyana Shmelova, Vitalii Lazorenko, Anastasiia Bilko
 
1901 - 1950 з 2317 результатів << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ