Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 42, № 1 (2010) ПОТЕНЦІАЛ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ Анотація   PDF
Л.П. Гальперіна, Б.А. Костюковський, Я.І. Мовчан, М.І. Скрипниченко, О.І. Запорожець, С.С. Шумська
 
Том 37, № 4 (2008) ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАРГАНЦЕВОЇ ДОМІШКИ ДО ПАЛИВ Анотація   PDF
М.М. Захарчук, Н.О. Сидоренко, В.М. Ледовських
 
Том 6, № 1-2 (2000) Пошкодження авіаційних конструкцій з композиційних матеріалів, які викликані механічними ударами Анотація   PDF
П. И. Горобец, A. B. Хоменко, O. A. Шевченко
 
Том 23, № 1 (2005) ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.М. Першаков, С.С. Виноград, О.Ю. Гребенюк, Д.В. Скалова, А.С. Феш
 
Том 7, № 3-4 (2000) Правила проектування вантажних терміналів аеропортів України Анотація   PDF
В. М. Першаков
 
Том 72, № 3 (2017) Правовий статус консультантів у сфері права інтелектуальної власності у Великій Британії Анотація   PDF
Khrystyna Kmetyk
 
Том 36, № 3 (2008) ПРАПОРИ КАТАСТРОФ В ЕТІОЛОГІЇ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ Анотація   PDF
О.М. Рева, О.М. Медведенко, М.Ф. Михайлік
 
Том 33, № 3-4 (2007) ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ Анотація   PDF
А.М. Хімко
 
Том 40, № 3 (2009) ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ МЕТРИКАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
О.П. Дишлевий
 
Том 23, № 1 (2005) ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДВІЙКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПАРАФАЗНИМ КОДОМ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
І.А. Жуков, В.О. Гуменюк
 
Том 1, № 1 (1998) Приведення параметрів робочого процесу турбогвинтових двигунів АП-І- до режиму порівняння в процесі діагностування Анотація   PDF
М. С. Кулик, B. B. Якименко
 
Том 44, № 3 (2010) Пригнічення зовнішніх збурень, що діють на безпілотний вертоліт, за допомогою статичного зворотного зв’язку за виходом системи та керування за збуренням Анотація
Olga D. Gorbatyuk
 
Том 22, № 4 (2004) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В.Г. Мелкумян
 
Том 34, № 1 (2008) ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
І.Л. Трофімов, П.С. Соченко, О.М. Зубченко
 
Том 8, № 1 (2001) Применение информационно-компьютерных технологий при изучении конструкторских дисциплин в авиационном высшем учебном заведении Анотація   PDF
Н. С. Кулик, И. И. Гвоздецкий, Е. Н. Карпов, Б. Я. Кудряшов
 
Том 10, № 3 (2001) Применение конечных автоматов для реализации алгоритмов контроля полетов воздушных судов Анотація   PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко
 
Том 27, № 1 (2006) ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ В НАВІГАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДОППЛЕРІВСЬКОГО ВИМІРНИКА ШВИДКОСТІ Анотація   PDF
М.А. Міхалочкін, В.П. Харченко
 
Том 57, № 4 (2013) Принцип валідації багаторівневих RGB колориметричних систем дистанційного зондуванняNG Анотація   PDF
Lala Rustam Bekirova
 
Том 3, № 2 (1999) Принцип побудови систем керування комплексами засобів технічного захисту інформації у цифрових комутаційних системах зв'язку Анотація   PDF
В. М. Чуприн, Г. Ф. Конахович, В. Г. Потапов, А. Н. Сухопара
 
Том 50, № 1 (2012) ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ АКАДЕМІЧНОГО АВІАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИМОГАМ ДО БАЗОВОГО НАВЧАННЯ ЗА EASA PART-66 ТА EASA PART-147 Анотація   PDF
О. Орлов, В. Зімін, О. Тризна
 
Том 47, № 2 (2011) ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННЯХ Анотація   PDF
О. Запорожець, В. Глива, О. Сидоров
 
Том 45, № 4 (2010) ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
B.П. Харченко, І.М. Буцик, О.М. Алєксєєв, В.П. Колотуша, Д.Г. Бабейчук
 
Том 17, № 2 (2003) Принципи індивідуалізації та підвищення ефективності дистанційного навчання Анотація   PDF
N. B. Fomina
 
Том 57, № 4 (2013) Принципи вдосконалення управління потоками повітряного руху та пропускною спроможністю в термінальних диспетчерських районах в умовах невизначеності Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 41, № 4 (2009) Принципи впровадження в Україні програми єдиного Європейського неба Анотація
Volodymyr P. Kharchenko, Yuriy V. Chynchenko, Dmitriy G. Babeichyk, Dmitro O. Bugayko
 
Том 49, № 4 (2011) ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ Анотація   PDF
М. Радомська
 
Том 19, № 1 (2004) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ БОРТОВИХ РЕЄСТРАТОРІВ Анотація   PDF
О.І. Малежик, В.В. Харитон, С.Р. Стефанський
 
Том 3, № 2 (1999) Принципи оцінки стану синтетичних робочих рідин гідравлічних систем літаків Анотація   PDF
И. Н. Мухояров
 
Том 7, № 3-4 (2000) Принципи побудови відомчої мережі електрозв'язку інтегрального обслуговування транспортно-дорожнього комплексу України Анотація   PDF
Л. Я. Ільницький, О. Л. Петрашевський, М. І. Фузік
 
Том 7, № 3-4 (2000) Принципи побудови ситуаційних моделей системи керування повітряним рухом Анотація   PDF
А. Я. Білецький, Д. О. Корчунов, В. П. Харченко
 
Том 78, № 1 (2019) Принципи реалізації сучасних комп'ютерних технологій в інформаційній підтримці технологічної підготовки виробництва вітчизняних цивільних літаків Анотація   PDF
Vitalii Chitak
 
Том 3, № 2 (1999) Принципи та методи забезпечення виробничо-екологічної безпеки Анотація   PDF
П. Г. Белов, Ю. Ф. Запорожченко
 
Том 34, № 1 (2008) ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗГОРАННЯ В ДИЗЕЛЯХ Анотація   PDF
В.А. Бармин, Г.М. Кухарёнок, А.Н. Петрученко
 
Том 33, № 3-4 (2007) ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.А. Лазоренко
 
Том 68, № 3 (2016) Принципи управління безпекою потоків повітряного руху та пропускною здатністю в умовах невизначеності Анотація   PDF
Wang Bo, Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 38, № 1 (2009) ПРИСАДКИ ДО ПАЛИВ І МАСЛАМ В РОСІЇ Анотація   PDF
А.М. Данилов
 
Том 1, № 1 (1998) Прискорені випробування твердого тіла по інтенсивності інфрачервоного випромінювання Анотація   PDF
Н. Н. Дмитриев, А. В. Скрипец
 
Том 66, № 1 (2016) Прискорення випробувань масел за допомогою кавітації Анотація   PDF
Olena Bashta, Victor Romanenko, Olena Dzhuryk, Vasyl Lanetskiy
 
Том 29, № 3 (2006) Пристосування для відновлення монорейок механізації крила літаків Анотація
Vitaliy Kralya, Аndrey Khimko, Victor Borodiy, Alexander Yakobchuk
 
Том 34, № 1 (2008) ПРИСТРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Ю.Т. Гуз, С.В. Єнчев, А.О. Сильнягін, І.В. Прохоренко, Т.А. Мазур
 
Том 38, № 1 (2009) ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ДВИГУНА ВІД НЕВІДПОВІДНОГО ПАЛИВА Анотація   PDF
А.К. Ковтун, В.М. Турчак
 
Том 39, № 2 (2009) ПРИСТРІЙ-ІДЕНТИФІКАТОР МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ Анотація   PDF
Ю.Т. Гуз, С.В. Єнчев, А.О. Сильнягін, І.В. Прохоренко, Т.А. Мазур
 
Том 53, № 4 (2012) ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ІЛЮЗІЙ ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ Анотація   PDF
О.Ю. Грабовська
 
Том 6, № 1-2 (2000) Причини утворення та характеристики водно-паливних емульсій Анотація   PDF
П. Ф. Максютинський, О. І. Козаченко, С. Л. Маніта
 
Том 79, № 2 (2019) Про застосування міри некомпактності в просторах Фреше Анотація   PDF
Iryna Klyus, Kaveh Eftekharinasab
 
Том 1, № 1 (1998) Про застосування методів регресивного аналізу в задачах структурної ідентифікації при неповній інформації про похибки вимірювання Анотація   PDF
С. А. Архипова
 
Том 1, № 1 (1998) Про один спосіб установлення щіток електричних машин на геометричну нейтраль Анотація   PDF
М. П. Попов
 
Том 32, № 2 (2007) ПРОАКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛЬОТНОГО ПЕРСОНАЛУ ДО РИЗИКУ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О.М. Рева
 
Том 3, № 2 (1999) Проблема і наукоємні технології створення оптимальних та модернізації існуючих бортових кібернетичних комплексів рухомих об'єктів Анотація   PDF
Л. Н. Блохин
 
Том 6, № 1-2 (2000) Проблема автоматизації контролю і діагностування світлосигнальних систем аеродромів Анотація   PDF
И. А. Зеленков, Т. И. Ососкова
 
1751 - 1800 з 2317 результатів << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ