Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 70, № 1 (2017) Порівняльний аналіз зразків авіоніки і їх компонентів стосовно до створення методології синтезу інтегрованої авіоніки БПЛА Анотація   PDF
Dmytro Prusov, Mykhaylo Matiychyk, Oleksiy Mykhatskyi
 
Том 36, № 3 (2008) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПОГОДЖЕНОСТІ МАТРИЦІ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ Анотація   PDF
К.Б. Круковський-Сіневич, О.Ф. Полегенько
 
Том 71, № 2 (2017) Порівняльний аналіз технологій отримання хітозану з підмору бджіл Анотація   PDF
Marina Abramova, Olga Vasylchenko
 
Том 59, № 2 (2014) Порівняльний аналіз технологій реєстрації в аеропорту Анотація   PDF
Kristina Marintseva
 
Том 43, № 2 (2010) ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ РОБІТ БЕЗПІЛОТНИМИ ТА НАДЛЕГКИМИ ЛІТАКАМИ Анотація   PDF
М.П. Матійчик, Н.О. Суворова, І.А. Качало
 
Том 38, № 1 (2009) ПОРІВНЯННЯ ВИМІРЯНИХ І РОЗРАХОВАНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ВІД ДВИГУНІВ В АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, К.В. Синило
 
Том 61, № 4 (2014) Порівняння метрик похибок в алгоритмі співставлення зображень детектором surf Анотація   PDF
Maryna Mukhina
 
Том 40, № 3 (2009) ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУМЕНЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ЗА КОМПЛЕКСНОЮ МОДЕЛЛЮ НАУ ТА ПРОГРАМОЮ FLUENT 6.3 Анотація   PDF
К.В. Синило
 
Том 26, № 4 (2005) ПОРІВНЯННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДИСКА ТУРБІНИ АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
О.Г. Кучер, В.В. Харитон
 
Том 10, № 3 (2001) Порівняння статичних характеристик регуляторів із зрівноваженими і незрівноваженими робочими площами в умовах їхньої експлуатації Анотація   PDF
В. С. Бутько, Є. М. Сябрюк
 
Том 3, № 2 (1999) Послідовна процедура Н2-оптимізації для параметричного синтезу робастних законів управління польотом Анотація   PDF
А. А. Tunik, Е. М. Krinetskaya
 
Том 27, № 1 (2006) ПОСЛІДОВНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ СУКУПНОСТІ ЛІТАКІВ ЗА РАХУНОК ВІДХИЛЕННЯ ЗА КУРСОВИМ КУТОМ Анотація   PDF
С.А. Закора
 
Том 27, № 1 (2006) ПОСЛІДОВНИЙ КРИТЕРІЙ АНАЛІЗУ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ Анотація   PDF
О.К. Юдін
 
Том 44, № 3 (2010) Постановка задачі оптимального синтезу автономної високоточної стійкої до збурень системи стабілізації та визначення курсу Анотація
Olga A. Sushchenko, Dmitro O. Lutzko
 
Том 10, № 3 (2001) Построение качественных регуляторов с помощью принципа оптимальности Беллмана Анотація   PDF
В. К. Антонов
 
Том 42, № 1 (2010) ПОТЕНЦІАЛ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ Анотація   PDF
Л.П. Гальперіна, Б.А. Костюковський, Я.І. Мовчан, М.І. Скрипниченко, О.І. Запорожець, С.С. Шумська
 
Том 37, № 4 (2008) ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАРГАНЦЕВОЇ ДОМІШКИ ДО ПАЛИВ Анотація   PDF
М.М. Захарчук, Н.О. Сидоренко, В.М. Ледовських
 
Том 6, № 1-2 (2000) Пошкодження авіаційних конструкцій з композиційних матеріалів, які викликані механічними ударами Анотація   PDF
П. И. Горобец, A. B. Хоменко, O. A. Шевченко
 
Том 23, № 1 (2005) ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.М. Першаков, С.С. Виноград, О.Ю. Гребенюк, Д.В. Скалова, А.С. Феш
 
Том 7, № 3-4 (2000) Правила проектування вантажних терміналів аеропортів України Анотація   PDF
В. М. Першаков
 
Том 72, № 3 (2017) Правовий статус консультантів у сфері права інтелектуальної власності у Великій Британії Анотація   PDF
Khrystyna Kmetyk
 
Том 36, № 3 (2008) ПРАПОРИ КАТАСТРОФ В ЕТІОЛОГІЇ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ Анотація   PDF
О.М. Рева, О.М. Медведенко, М.Ф. Михайлік
 
Том 33, № 3-4 (2007) ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ Анотація   PDF
А.М. Хімко
 
Том 40, № 3 (2009) ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ МЕТРИКАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
О.П. Дишлевий
 
Том 23, № 1 (2005) ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДВІЙКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПАРАФАЗНИМ КОДОМ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
І.А. Жуков, В.О. Гуменюк
 
Том 1, № 1 (1998) Приведення параметрів робочого процесу турбогвинтових двигунів АП-І- до режиму порівняння в процесі діагностування Анотація   PDF
М. С. Кулик, B. B. Якименко
 
Том 44, № 3 (2010) Пригнічення зовнішніх збурень, що діють на безпілотний вертоліт, за допомогою статичного зворотного зв’язку за виходом системи та керування за збуренням Анотація
Olga D. Gorbatyuk
 
Том 22, № 4 (2004) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В.Г. Мелкумян
 
Том 34, № 1 (2008) ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
І.Л. Трофімов, П.С. Соченко, О.М. Зубченко
 
Том 8, № 1 (2001) Применение информационно-компьютерных технологий при изучении конструкторских дисциплин в авиационном высшем учебном заведении Анотація   PDF
Н. С. Кулик, И. И. Гвоздецкий, Е. Н. Карпов, Б. Я. Кудряшов
 
Том 10, № 3 (2001) Применение конечных автоматов для реализации алгоритмов контроля полетов воздушных судов Анотація   PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко
 
Том 27, № 1 (2006) ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ В НАВІГАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДОППЛЕРІВСЬКОГО ВИМІРНИКА ШВИДКОСТІ Анотація   PDF
М.А. Міхалочкін, В.П. Харченко
 
Том 57, № 4 (2013) Принцип валідації багаторівневих RGB колориметричних систем дистанційного зондуванняNG Анотація   PDF
Lala Rustam Bekirova
 
Том 3, № 2 (1999) Принцип побудови систем керування комплексами засобів технічного захисту інформації у цифрових комутаційних системах зв'язку Анотація   PDF
В. М. Чуприн, Г. Ф. Конахович, В. Г. Потапов, А. Н. Сухопара
 
Том 50, № 1 (2012) ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ АКАДЕМІЧНОГО АВІАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИМОГАМ ДО БАЗОВОГО НАВЧАННЯ ЗА EASA PART-66 ТА EASA PART-147 Анотація   PDF
О. Орлов, В. Зімін, О. Тризна
 
Том 47, № 2 (2011) ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННЯХ Анотація   PDF
О. Запорожець, В. Глива, О. Сидоров
 
Том 45, № 4 (2010) ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
B.П. Харченко, І.М. Буцик, О.М. Алєксєєв, В.П. Колотуша, Д.Г. Бабейчук
 
Том 17, № 2 (2003) Принципи індивідуалізації та підвищення ефективності дистанційного навчання Анотація   PDF
N. B. Fomina
 
Том 57, № 4 (2013) Принципи вдосконалення управління потоками повітряного руху та пропускною спроможністю в термінальних диспетчерських районах в умовах невизначеності Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 41, № 4 (2009) Принципи впровадження в Україні програми єдиного Європейського неба Анотація
Volodymyr P. Kharchenko, Yuriy V. Chynchenko, Dmitriy G. Babeichyk, Dmitro O. Bugayko
 
Том 49, № 4 (2011) ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ Анотація   PDF
М. Радомська
 
Том 19, № 1 (2004) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ БОРТОВИХ РЕЄСТРАТОРІВ Анотація   PDF
О.І. Малежик, В.В. Харитон, С.Р. Стефанський
 
Том 3, № 2 (1999) Принципи оцінки стану синтетичних робочих рідин гідравлічних систем літаків Анотація   PDF
И. Н. Мухояров
 
Том 7, № 3-4 (2000) Принципи побудови відомчої мережі електрозв'язку інтегрального обслуговування транспортно-дорожнього комплексу України Анотація   PDF
Л. Я. Ільницький, О. Л. Петрашевський, М. І. Фузік
 
Том 7, № 3-4 (2000) Принципи побудови ситуаційних моделей системи керування повітряним рухом Анотація   PDF
А. Я. Білецький, Д. О. Корчунов, В. П. Харченко
 
Том 78, № 1 (2019) Принципи реалізації сучасних комп'ютерних технологій в інформаційній підтримці технологічної підготовки виробництва вітчизняних цивільних літаків Анотація   PDF
Vitalii Chitak
 
Том 3, № 2 (1999) Принципи та методи забезпечення виробничо-екологічної безпеки Анотація   PDF
П. Г. Белов, Ю. Ф. Запорожченко
 
Том 34, № 1 (2008) ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗГОРАННЯ В ДИЗЕЛЯХ Анотація   PDF
В.А. Бармин, Г.М. Кухарёнок, А.Н. Петрученко
 
Том 33, № 3-4 (2007) ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.А. Лазоренко
 
Том 68, № 3 (2016) Принципи управління безпекою потоків повітряного руху та пропускною здатністю в умовах невизначеності Анотація   PDF
Wang Bo, Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
1701 - 1750 з 2262 результатів << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ