Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 38, № 1 (2009) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Г.О. Білявський, І.В. Титенок
 
Том 3, № 2 (1999) Перспективи застосування кластерних обчислювальних систем в авіації Анотація   PDF
И. А. Жуков, A. B. Гуменюк
 
Том 68, № 3 (2016) Перспективи правового регулювання об’єктів авторського права у відповідності до міжнародних стандартів Анотація   PDF
Iryna Sopilko
 
Том 2, № 1 (1999) Перспективи розвитку авіоніки цивільної авіації Анотація   PDF
А. В. Наумов
 
Том 67, № 2 (2016) Перспективи розвитку малобюджетної авіації в Україні Анотація   PDF
Nataliia Kasianova, Kateryna Suvorova
 
Том 1, № 1 (1998) Перспективи розвитку системи аеронавігаційного обслуговування України Анотація   PDF
Л. C. Беляєвський, Г. М. Лазарев, В. П. Харченко
 
Том 29, № 3 (2006) Перспективи систем організації повітряного руху наступного покоління Анотація
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 81, № 4 (2019) Перспективи та особливості впровадження сучасних полімерних композиційних матеріалів у конструкції літаків «Ан» Анотація   PDF
Oleksii Andrieiev
 
Том 16, № 1 (2003) Перспективні напрями розвитку аеронавігації початку XXI століття Анотація   PDF
В. П. Харченко
 
Том 72, № 3 (2017) Питання оптимізації правового регулювання сертифікації повітряних суден авіації загального призначення: вітчизняний та зарубіжний досвід Анотація   PDF
Vyktoriia Cherevatiuk, Vyktoriia Zuieva
 
Том 52, № 3 (2012) ПЛАЗМОХІМІЧНЕ МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИХ МЕМБРАН Анотація   PDF
В.В. Трачевський, К.І. Молозовенко, М.В. Зінченко
 
Том 32, № 2 (2007) ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ В АВІАКОМПАНІЇ Анотація   PDF
А.Г. Кучер, Мустафа А.С. Мустафа
 
Том 33, № 3-4 (2007) ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНАХ ПАРКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЙ Анотація   PDF
А.Г. Кучер, Мустафа А.С. Мустафа
 
Том 59, № 2 (2014) Поєднання оцінки юзабіліті електронних засобів навчання та ергономічної експертизи Анотація   PDF
Oleksandr Burov, Oleksandra Tsarik
 
Том 57, № 4 (2013) Побудова інформаційного портрету аеропорту Анотація   PDF
Тamara Oleshko
 
Том 3, № 2 (1999) Побудова діагностичного рішення з використанням нечислових експертних оцінок Анотація   PDF
Н. Г. Рябчук, Л. А. Журавльова
 
Том 7, № 3-4 (2000) Побудова систем локації джерел дефектів, що розвиваються Анотація   PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко
 
Том 8, № 1 (2001) Побудова тривимірних ермітових штерполяцшних сплайнів Анотація   PDF
А. Я. Білецький, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко, Ю. В. Юрко
 
Том 29, № 3 (2006) Повзучість сталевих канатів, пошкоджених контактною та щілинною корозією Анотація
Тaras Matchenko, Ianina Radetskaya
 
Том 71, № 2 (2017) Повне відокремлення вертикальної і горизонтальної незалежних складових польоту у полікоптерному БПЛА НАУ ПКФ «Аврора» та математична модель такого польоту Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Alexandr Nakhaba
 
Том 50, № 1 (2012) ПОВНИЙ ЛУЖНИЙ ГІДРОЛІЗ НЕКОНДИЦІЙНОГО ПЕСТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ ДИМЕТОАТ З ОТРИМАННЯМ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF
А. Ранський, Р. Петрук
 
Том 8, № 1 (2001) Повышение фреттинг-усталостной прочности авиационных материалов Анотація   PDF
В. В. Шевеля, Г. С. Калда
 
Том 23, № 1 (2005) ПОГЛИНАННЯ ЗВУКУ В РОЗЧИНАХ ПОБЛИЗУ КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗШАРУВАННЯ Анотація   PDF
В.С. Сперкач, О.Д. Альохін, О.І. Білоус
 
Том 27, № 1 (2006) ПОДАННЯ ПРОСТОРОВОЇ МІНЛИВОСТІ ФАТАЛЬНОГО НАЗЕМНОГО РИЗИКУ В МАТЕМАТИЧНІЙ ФОРМІ Анотація   PDF
І.Л. Государська
 
Том 38, № 1 (2009) ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ПАЛЬНЕ Анотація   PDF
А.В. Гончаренко
 
Том 23, № 1 (2005) ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕНЗИНІВ КАТАЛІТИЧНИМ ГІДРУВАННЯМ ФРАКЦІЙ РИФОРМІНГУ Анотація   PDF
Є.В. Кравченко, Б.Ф. Кочірко, В.Л. Деркач, С.В. Бойченко
 
Том 38, № 1 (2009) ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ ШИН Анотація   PDF
Oksana A. Vovk, Galina I. Arhipova, Julia S. Nikitchenko
 
Том 7, № 3-4 (2000) Поліпшення експлуатаційних характеристик літальних апаратів з використанням вимірників кутового положення відносно потоку Анотація   PDF
Ю. Л. Гринчишин, Н. М. Дронь
 
Том 8, № 1 (2001) Поля інваріантних геометричних об’єктів трискладового розподілу афінного простору элементов Анотація   PDF
М. Ф. Гребенюк
 
Том 75, № 2 (2018) Поняття, нормативна регламентація та види правообмежень осіб, засуджених до позбавлення волі Анотація   PDF
Iryna Pyvovar, Yuriy Pyvovar
 
Том 41, № 4 (2009) Попередньо напружена сталева рама Анотація
Valery N. Pershakov, Olena O. Iakovenko
 
Том 33, № 3-4 (2007) ПОПОВНЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВІДЛІКІВ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ Анотація   PDF
П.О. Приставка
 
Том 36, № 3 (2008) ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РУЧНОГО ТА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ВІДХИЛЕННЯМ ВЕКТОРА ТЯГИ ДИРИЖАБЛЯ НА ЕТАПІ ЗЛЬОТУ Анотація   PDF
В.П. Гусинін, А.В. Гусинін, О.М. Тачиніна
 
Том 49, № 4 (2011) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ УФ-С- ТА УФ-В-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РОСЛИННІ ОБ’ЄКТИ Анотація   PDF
О. Міхєєв, О. Тихенко
 
Том 46, № 1 (2011) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ ICAO, ЄВРОКОНТРОЛЮ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ АЕРОНАВІГАЦІЇ Анотація   PDF
О.Є. Луппо, Л.Ю. Гузенко, В.О. Пусь
 
Том 70, № 1 (2017) Порівняльний аналіз зразків авіоніки і їх компонентів стосовно до створення методології синтезу інтегрованої авіоніки БПЛА Анотація   PDF
Dmytro Prusov, Mykhaylo Matiychyk, Oleksiy Mykhatskyi
 
Том 36, № 3 (2008) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПОГОДЖЕНОСТІ МАТРИЦІ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ Анотація   PDF
К.Б. Круковський-Сіневич, О.Ф. Полегенько
 
Том 71, № 2 (2017) Порівняльний аналіз технологій отримання хітозану з підмору бджіл Анотація   PDF
Marina Abramova, Olga Vasylchenko
 
Том 59, № 2 (2014) Порівняльний аналіз технологій реєстрації в аеропорту Анотація   PDF
Kristina Marintseva
 
Том 43, № 2 (2010) ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ РОБІТ БЕЗПІЛОТНИМИ ТА НАДЛЕГКИМИ ЛІТАКАМИ Анотація   PDF
М.П. Матійчик, Н.О. Суворова, І.А. Качало
 
Том 38, № 1 (2009) ПОРІВНЯННЯ ВИМІРЯНИХ І РОЗРАХОВАНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ВІД ДВИГУНІВ В АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, К.В. Синило
 
Том 61, № 4 (2014) Порівняння метрик похибок в алгоритмі співставлення зображень детектором surf Анотація   PDF
Maryna Mukhina
 
Том 40, № 3 (2009) ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУМЕНЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ЗА КОМПЛЕКСНОЮ МОДЕЛЛЮ НАУ ТА ПРОГРАМОЮ FLUENT 6.3 Анотація   PDF
К.В. Синило
 
Том 26, № 4 (2005) ПОРІВНЯННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДИСКА ТУРБІНИ АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
О.Г. Кучер, В.В. Харитон
 
Том 10, № 3 (2001) Порівняння статичних характеристик регуляторів із зрівноваженими і незрівноваженими робочими площами в умовах їхньої експлуатації Анотація   PDF
В. С. Бутько, Є. М. Сябрюк
 
Том 3, № 2 (1999) Послідовна процедура Н2-оптимізації для параметричного синтезу робастних законів управління польотом Анотація   PDF
А. А. Tunik, Е. М. Krinetskaya
 
Том 27, № 1 (2006) ПОСЛІДОВНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ СУКУПНОСТІ ЛІТАКІВ ЗА РАХУНОК ВІДХИЛЕННЯ ЗА КУРСОВИМ КУТОМ Анотація   PDF
С.А. Закора
 
Том 27, № 1 (2006) ПОСЛІДОВНИЙ КРИТЕРІЙ АНАЛІЗУ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ Анотація   PDF
О.К. Юдін
 
Том 44, № 3 (2010) Постановка задачі оптимального синтезу автономної високоточної стійкої до збурень системи стабілізації та визначення курсу Анотація
Olga A. Sushchenko, Dmitro O. Lutzko
 
Том 10, № 3 (2001) Построение качественных регуляторов с помощью принципа оптимальности Беллмана Анотація   PDF
В. К. Антонов
 
1701 - 1750 з 2317 результатів << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ