Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 76, № 3 (2018) Підвищення достовірності даних в системі моніторингу з модифікованою архітектурою Анотація   PDF
Lala Rustam Bekirova
 
Том 9, № 2 (2001) Підвищення екологічної безпеки апаратів із псевдозрідженим шаром при проведенні багатофакторних процесів Анотація   PDF
Я. М. Корнієнко
 
Том 73, № 4 (2017) Підвищення ефективності навігації літального апарату під час посадки за допомогою супутникової навігаційної системи Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Valeriy Konin, Tetiana Olevinska
 
Том 12, № 1 (2002) Підвищення ефективності прискорених випробувань комплектуючих виробів бортової апаратури Анотація   PDF
С. В. Ленков, В. В. Зубарев, В. І. Маленко, Р. М. Салімов, С. А. Шомін
 
Том 22, № 4 (2004) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
І.А. Зеленков, Ю.П. Мисюк
 
Том 25, № 3 (2005) ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
О.Г. Водчиць, В.П. Ясинецький, Р.В. Бойко
 
Том 38, № 1 (2009) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ АЕРОПОРТУ ТА ПРИЛЕГЛИХ ДО НЬОГО ЗОН Анотація   PDF
М.І. Васюхін, В.Д. Гулевець, Б.Б. Головко
 
Том 68, № 3 (2016) Підвищення рівня екологічної безпеки поверхневих і ґрунтових вод в районі аеропорту Анотація   PDF
Svitlana Madzhd
 
Том 9, № 2 (2001) Підвищення стійкості алгоритмів ідентифікації застосуванням знаковизначених функцій ляпунова Анотація   PDF
Н. В. Ладогубець, О. М. Сігнаєвський
 
Том 10, № 3 (2001) Підвищення терміну експлуатації деталей авіаційної техніки за рахунок відновлення та зміцнення їх газотермічними покриттями Анотація   PDF
М. Ф. Дмитриченко, Є. К. Фень, В. В. Малишкін, В. Н. Дмитренко
 
Том 30, № 4 (2006) ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛІВ Анотація   PDF
Ю.В. Куц, І.М. Лапіга, О.В. Монченко
 
Том 9, № 2 (2001) Підвищення якості зносостійких покриттів металш поверхневим пластичним деформуванням Анотація   PDF
В. В. Шевеля, B. І. Дворук, О. В. Радченко
 
Том 9, № 2 (2001) Підвищення якості зносостійких покриттів металш поверхневим пластичним деформуванням Анотація   PDF
В. В. Шевеля, B. І. Дворук, О. В. Радченко
 
Том 58, № 1 (2014) Підвищення якості навколишнього середовища за рахунок оздоровлення зелених насаджень Анотація   PDF
Мargarita Radomska, Sofia Kumejko, Kristina Shtelma
 
Том 49, № 4 (2011) ПІДГОТОВКА ЛЬОТНОГО СКЛАДУ НА СУЧАСНІ ПОВІТРЯНІ СУДНА Анотація   PDF
B. Харченко, О. Алєксєєв, Д. Бабейчук, М. Повознюк
 
Том 46, № 1 (2011) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Н.М. Гридасова
 
Том 57, № 4 (2013) Підготовка майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості Анотація   PDF
Zinoviy Onyshkiv
 
Том 32, № 2 (2007) ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ ТА ОСНОВ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОПЛИТИ В СКЛАДНИХ ГРУНТОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF
А.В. Євдокименко, М.С. Барабаш
 
Том 61, № 4 (2014) Підтримання льотної придатності парку повітряних суден України Анотація   PDF
Yuriy Puchikov, Nikolay Molodtsov, Alexander Rugain, Dmitriy Popov
 
Том 64, № 3 (2015) Підтримка авіаційних диспетчерів при забезпеченні ешелонування літаків Анотація   PDF
Mykola Bogunenko, Karyna Raksha
 
Том 43, № 2 (2010) ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ІНТЕРВАЛІ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
В.І. Чепіженко
 
Том 64, № 3 (2015) Підхід до аналізу надійності функціонування комп’ютерної мережі системи організаційного управління Анотація   PDF
Valentyna Konovaliuk, Iryna Klyus
 
Том 1, № 1 (1998) Підхід до підвищення системної ефективності комплексу "екіпаж-повітряне судно-середовище" Анотація   PDF
В. М. Воробьев
 
Том 7, № 3-4 (2000) Підхід до проблеми затримок і відмін рейсів повітряних суден цивільної авіації Анотація   PDF
Альгабри Табит Махди Яхья
 
Том 21, № 3 (2004) ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ Анотація   PDF
І.І. Войтко
 
Том 42, № 1 (2010) ПАЛИВО З БІОМАСИ НА ОСНОВІ ОПАЛОГО ЛИСТЯ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, В.І. Савченко, Г.П. Карабцов, А.К. Соловейкіна, С.В. Карпенко
 
Том 30, № 4 (2006) ПАРАЛЕЛЬНО БІ-БУДІВЕЛЬНИХ ВКАЗУЄ КОДУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ В ДВІЙКОВОМУ ПОЛІАДІЧЕСКОМУ ПРОСТІРІ Анотація   PDF
O.K. Yudin
 
Том 8, № 1 (2001) Паралельно-послідовний алгоритм розв’язання лінійних систем алгебричних рівнянь великої розмірності методом визначальних величин Анотація   PDF
І. А. Жуков, Л. Я. Нагорний
 
Том 8, № 1 (2001) Параметрическая форма преобразования лапласа для анализа нестационарных динамических систем Анотація   PDF
А. Г. Шевелев
 
Том 19, № 1 (2004) ПАРАМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО КРИТЕРІЮ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
В.О. Касьянов, А.В. Гончаренко
 
Том 40, № 3 (2009) ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ НАВІГАЦІЙНИХ КОНТУРІВ БАГАТОРЕЖИМНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 17, № 2 (2003) Параметрична робастна оптимізація цифрових систем керування польотом Анотація   PDF
A. A. Tunik, E. A. Abramovich
 
Том 55, № 2 (2013) ПАРАМЕТРИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
К. С. Бабіч
 
Том 26, № 4 (2005) ПАРАМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ БАЛКОЮ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ ТА АКТУАТОРАМИ ТИПУ СИЛИ Анотація   PDF
Alexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach, Olaf Taeger, Nils Modler, Martin Dannemann, Vitaly Makarenko
 
Том 56, № 3 (2013) Параметричний аналіз поздовжньої стійкості безпілотного літального апарата Анотація   PDF
Ievgen Udartsev, Alexandr Bondar, Ievgen Plakhotniuk
 
Том 38, № 1 (2009) ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ В ЗАДАЧАХ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
А.С. Климова
 
Том 75, № 2 (2018) Пасивний метод позиціонування за інформацією далекоміра та цифрових повідомлень у форматі автоматичного залежного спостереження Анотація   PDF
Ivan Ostroumov
 
Том 24, № 2 (2005) Педагогічні аспекти викладання ділової англійської мови Анотація
T.A. Vakoulenko
 
Том 26, № 4 (2005) ПЕРЕВІРКА ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЗМІНИ СТРУМУ В НУЛЬОВОМУ КАНАЛІ Анотація   PDF
Є.К. Батуревич, М.О. Петрище
 
Том 20, № 2 (2004) ПЕРЕВІРКА ПОРОГА ЧУТЛИВОСТІ ТА РОБОТИ БЕЗ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ Анотація   PDF
М.О. Петрище
 
Том 72, № 3 (2017) Передача даних ADS-B та траєкторного управління політом з безпілотного літального апарата через супутник Анотація   PDF
Andrii Grekhov, Vasil Kondratiuk
 
Том 45, № 4 (2010) ПЕРЕДТРЕНАЖЕРНИЙ ЕТАП – ЄДНАЛЬНА ЛАНКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація   PDF
О.П. Петращук, С.І. Рудас
 
Том 77, № 4 (2018) Передумови впровадження комплексних геоінформаційних систем для просторового планування аеропортових комплексів Анотація   PDF
Olena Boyko, Dmytro Prusov
 
Том 19, № 1 (2004) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ІНТЕР’ЄРУ В 1917–1932 РОКАХ Анотація   PDF
Т.В. Сафонова
 
Том 67, № 2 (2016) Переставні поліморфні стеганографічні водяні знаки для програмних кодів Анотація   PDF
Denys Samoilenko
 
Том 25, № 3 (2005) ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ(І) НА ЦЕОЛІТНИХ ТА ЦИРКОНІЙОКСИДНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Анотація   PDF
С.М. Орлик, Т.М. Бойчук
 
Том 6, № 1-2 (2000) Перетворення частоти у ключових схемах для бортових джерел електроживлення Анотація   PDF
Б. Е. Пьяных
 
Том 12, № 1 (2002) Перехідні характеристики автоматичних регуляторів тиску гідравлічних систем Анотація   PDF
В. С. Бутько
 
Том 12, № 1 (2002) Перспективи використання амортизованих покриттів, отриманих методом газотермічного напилювання, для створення захисних електромагнітних екранів Анотація   PDF
Ю. А. Куницький, А. С. Волошенко
 
Том 16, № 1 (2003) Перспективи використання електричного способу вимірювання параметрів рідини в структурі контролю стану навколишнього середовища Анотація   PDF
В. В. Матиборський, М. Б. Смирнитська
 
1651 - 1700 з 2317 результатів << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ