Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 35, № 2 (2008) Оцінка показників якості води Ташлицького водосховища-охолоджувача Анотація
Tamara V. Dudar, Georgy V. Lysychenko, Olena S. Tatarchenko
 
Том 19, № 1 (2004) ОЦІНКА ПОШКОДЖУВАНОСТІ ЛОПАТОК ТУРБІН ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
Ель-Хожайрі Хусейн
 
Том 7, № 3-4 (2000) Оцінка протифлатерних властивостей рульових приводів різних кінематичних схем Анотація   PDF
Г. Й. Зайончковський
 
Том 62, № 1 (2015) Оцінка рівня забруднення ґрунтових вод нафтопродуктами поряд з підприємствами цивільної авіації Анотація   PDF
Svitlana Madzhd
 
Том 12, № 1 (2002) Оцінка рівня технологічних залишкових напружень та їх вплив на зносостійкість детонаційних покриттів Анотація   PDF
Є. Ю. Євсюков
 
Том 28, № 2 (2006) ОЦІНКА РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
І.В. Матвєєва, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько
 
Том 2, № 1 (1999) Оцінка ризиків функціонування авіаційної транспортної системи Анотація   PDF
В. Г. Ширшов
 
Том 64, № 3 (2015) Оцінка та подання показників потоків повітряного руху в термінальних диспетчерських районах Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko, Wang Bo
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка технічного стану двигунів ГТД-350, у яких закінчився календарний міжремонтний термін служби Анотація   PDF
С. А. Дмитриев, О. И. Чумак, С. Г. Губань
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінка технічного стану двовального турбореактивного двоконтурного двигуна за параметрами, що реєструються на перехідних режимах роботи Анотація   PDF
С. О. Дмітрієв, Б. М. Моісєєв, Абу Хайдар Салім Ханна, С. Ш. Шаабдієв
 
Том 31, № 1 (2007) ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ СИЛОВИХ УСТАНОВОК КОМБІНОВАНИМ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕСТОВИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
Ю.М. Чоха, О.П. Федорчук
 
Том 61, № 4 (2014) Оцінка точності метрологічних характеристик апаратних засобів оцінки спектральних складових сигналів Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Vitaliy Larin, Iana Savitskaya
 
Том 70, № 1 (2017) Оцінка точності наближеного розв’язку нелінійних крайових задач багатоетапним методом диференціальних перетворень Анотація   PDF
Viacheslav Gusynin, Andrii Gusynin, Helen Tachinina
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінка часу затримки пакетів у високошвидкісних комп’ютерних мережах Анотація   PDF
Абу-А'ра Махмуд Малик, А. Ю. Балашов
 
Том 35, № 2 (2008) Оцінка шуму комерційної авіації в міжнародному аеропорту Ліона Сент-Екзюпері. Спектральні характеристики під час польоту Анотація
Salah Khardi
 
Том 42, № 1 (2010) ОЦІНЮВАННЯ ВИДИМОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЩИТІВ ДОРОЖНЬОЇ СИТУАЦІЇ Анотація   PDF
Г.Т. Горохов, Ю.Е. Чаруха
 
Том 43, № 2 (2010) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ АВІАЦІЙНИХ КАТАСТРОФ У 1944 – 2009 рр. Анотація   PDF
С.Т. Поліщук
 
Том 47, № 2 (2011) ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Анотація   PDF
Ю. Чинченко
 
Том 55, № 2 (2013) ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ КОРПОРАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ Анотація   PDF
Г. В. Астапова
 
Том 50, № 1 (2012) ОЦІНЮВАННЯ МАСШТАБУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ВЕЛИКИХ ВИХОРІВ Анотація   PDF
Є. Шквар
 
Том 40, № 3 (2009) ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ ТА ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, М.В. Макаренко
 
Том 42, № 1 (2010) ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ВІДБИТИХ ВІД ГІДРОМЕТЕОРІВ РАДІОХВИЛЬ АМПЛІТУДНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський
 
Том 32, № 2 (2007) ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко, Д.Г. Бабейчук, С.Г. Райчев
 
Том 79, № 2 (2019) Оцінювання впливу несприятливих погодних умов на різні етапи польоту за допомогою методу експертних оцінок Анотація   PDF
Tetiana Shmelova, Zhanna Maksymchuk
 
Том 31, № 1 (2007) ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ СТІЙКОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЧАСІ Анотація   PDF
Б.Є. Журиленко
 
Том 55, № 2 (2013) ОЦІНЮВАННЯ ДОПУСТИМИХ БОКОВИХ ВІДХИЛЕНЬ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ НА ЕТАПІ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ Анотація   PDF
В. П. Харченко, К. М. Тапіа, О. В. Швець
 
Том 32, № 2 (2007) ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА РАДІОНУКЛІДНОМУ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОМУ ГЕНЕРАТОРІ Анотація   PDF
Т.М. Голяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов
 
Том 36, № 3 (2008) ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ТА ЗА МЕЖАМИ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, Л.А. Загурська, К.В. Синило
 
Том 38, № 1 (2009) ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НАФТОПРОДУКТАМИ ВНАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, М.М. Радомська
 
Том 41, № 4 (2009) Оцінювання кібернетичних параметрів людини-оператора під час дії дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища Анотація
Sergii T. Polishchuk, Nikolay N. Bogunenko
 
Том 78, № 1 (2019) Оцінювання навичок співпраці студентів Анотація   PDF
Irina Piniuta
 
Том 39, № 2 (2009) ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МРЗС-05 НА ОСНОВІ МЕРЕЖ ПЕТРІ Анотація   PDF
О.І. Варченко, Ю.А. Смойловська, М.В. Дідковська
 
Том 76, № 3 (2018) Оцінювання продуктивності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в умовах України Анотація   PDF
Sergii Shamanskyi, Sergii Boichenko, Lesia Pavliukh
 
Том 39, № 2 (2009) ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОВНОТИ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О.М. Авдєєв
 
Том 34, № 1 (2008) ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ В АЕРОНАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Анотація   PDF
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко, С.Г. Райчев, О.Є. Луппо
 
Том 37, № 4 (2008) ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
Ю.В. Чинченко
 
Том 31, № 1 (2007) ОЦІНЮВАННЯ ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА ОСНОВІ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ ТА ЙОГО СУМІШЕЙ З МІНЕРАЛЬНИМ ДИЗЕЛЬНИМ ПАЛИВОМ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, В.М. Криворотько, О.С. Голубов
 
Том 66, № 1 (2016) Оцінювання умов перевантаження при передаванні даних через супутниковий канал зв’язку Анотація   PDF
Wang Bo, Volodymyr Kharchenko, Andrii Grekhov, Ismail Ali
 
Том 55, № 2 (2013) ОЦІНЮВАННЯ ЮЗАБІЛІТІ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
О. Р. Царик
 
Том 38, № 1 (2009) ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТОВИХ ВОД ЗА ОРГАНОЛЕПТИЧНИМИ ПО-КАЗНИКАМИ Анотація   PDF
Є.О. Обженська, С.М. Маджд, Г.М. Франчук
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінювач для одного класу систем керування, що реконфігуруються Анотація   PDF
В. Н. Казак
 
Том 10, № 3 (2001) Оценка возрастания интенсивности отказов авиационной техники по экпслуатационным данным Анотація   PDF
Аль-Навафах Али
 
Том 3, № 2 (1999) Очистка авіаційних гідравлічних і моторних масел від емульсійної води і механічних забруднень у квазіпостійному електричному полі Анотація   PDF
B. B. Гаража, С. А. Халиль
 
Том 6, № 1-2 (2000) П'ятиступенева підготовка пілота цивільної авіації в системі безперервної освіти Анотація   PDF
A. E. Коростелев
 
Том 2, № 1 (1999) Півгрупа некомпактних дискретних підгруп відносно операції топологічного породження підгруп Анотація   PDF
О. М. Супрун
 
Том 43, № 2 (2010) ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК ПОВЕРХНЕВИМ ЗМІЦНЕННЯМ Анотація   PDF
М.С. Кулик, Б.А. Ляшенко, В.І. Мірненко, О.А. Тамаргазін
 
Том 16, № 1 (2003) Підвищення адекватності і точності відстеження траєкторій керованого польоту літаків Анотація   PDF
В. М. Васильєв
 
Том 73, № 4 (2017) Підвищення безпеки польотів при проведенні авіаційно-хімічних робіт Анотація   PDF
Tatiana Udartseva
 
Том 31, № 1 (2007) ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ВИСОТНОГО ДОМОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИКОЗАХИСНИХ ДІЙ Анотація   PDF
Ю.В. Верюжський, Є.А. Бакулін
 
Том 9, № 2 (2001) Підвищення вірогідності контролю і прогнозування місцезнаходження літаків в системі автоматичного залежного спостереження Анотація   PDF
В. М. Васильєв
 
1601 - 1650 з 2317 результатів << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ