Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 62, № 1 (2015) Оцінка екологічних ризиків загрози здоров’ю людини при впливі безпорогових токсикантів Анотація   PDF
Valentyna Petrusenko
 
Том 28, № 2 (2006) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ Анотація   PDF
Т.М. Голяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько
 
Том 57, № 4 (2013) Оцінка екологічного стану приміських територій Києва Анотація   PDF
Natalia Кіchata, Vasyl Zaplatynskyi
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка ефективності інформаційної підтримки операторів автоматизованих систем обслуговування повітряного руху Анотація   PDF
С. Н. Неделько, В. Н. Неделько
 
Том 30, № 4 (2006) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ТРЕНДОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
О.Г. Кучер, П.О. Власенко, О.В. Тишкевич
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка ефективності використання екранів для зниження впливу шуму літаків Анотація   PDF
В. Ф. Шило, O. A. Картышев
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінка ефективності горіння хімічних палив Анотація   PDF
В. В. Козлов
 
Том 46, № 1 (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 19, № 1 (2004) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
І.І. Ліннік, О.А. Тамаргазін
 
Том 26, № 4 (2005) ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОТОЧУЮЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ Анотація   PDF
І.В. Васильєва
 
Том 61, № 4 (2014) Оцінка злітної маси повітряного судна в процесі розслідування авіаційної події Анотація   PDF
Sergiy Ishchenko
 
Том 22, № 4 (2004) ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ КОНФЛІКТУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ І КОРЕЛЯЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОЛЬОТУ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
В.М. Васильєв
 
Том 9, № 2 (2001) Оцінка комплексного впливу циклічних напружень і температур на пошкоджуваність і довговічність матеріалів деталей газотурбінних двигунів Анотація   PDF
С. І. Йовенко, С. Р. Ігнатович, В. Є. Мільцов
 
Том 12, № 1 (2002) Оцінка кутової чутливості радіотехнічної доплерівської системи посадки Анотація   PDF
В. П. Климчук, П. М. Яблонський
 
Том 2, № 1 (1999) Оцінка надійности авіаційних двигунів з використанням байєсівського підходу Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін
 
Том 2, № 1 (1999) Оцінка повторюваності протікання перехідних процесів при випробуваннях газотурбінних двигунів Анотація   PDF
С. А. Дмитриев, А. Е. Карпов, В. В. Ратынский, С. Ш. Шаабдиев
 
Том 35, № 2 (2008) Оцінка показників якості води Ташлицького водосховища-охолоджувача Анотація
Tamara V. Dudar, Georgy V. Lysychenko, Olena S. Tatarchenko
 
Том 19, № 1 (2004) ОЦІНКА ПОШКОДЖУВАНОСТІ ЛОПАТОК ТУРБІН ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
Ель-Хожайрі Хусейн
 
Том 7, № 3-4 (2000) Оцінка протифлатерних властивостей рульових приводів різних кінематичних схем Анотація   PDF
Г. Й. Зайончковський
 
Том 62, № 1 (2015) Оцінка рівня забруднення ґрунтових вод нафтопродуктами поряд з підприємствами цивільної авіації Анотація   PDF
Svitlana Madzhd
 
Том 12, № 1 (2002) Оцінка рівня технологічних залишкових напружень та їх вплив на зносостійкість детонаційних покриттів Анотація   PDF
Є. Ю. Євсюков
 
Том 28, № 2 (2006) ОЦІНКА РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
І.В. Матвєєва, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько
 
Том 2, № 1 (1999) Оцінка ризиків функціонування авіаційної транспортної системи Анотація   PDF
В. Г. Ширшов
 
Том 64, № 3 (2015) Оцінка та подання показників потоків повітряного руху в термінальних диспетчерських районах Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko, Wang Bo
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка технічного стану двигунів ГТД-350, у яких закінчився календарний міжремонтний термін служби Анотація   PDF
С. А. Дмитриев, О. И. Чумак, С. Г. Губань
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінка технічного стану двовального турбореактивного двоконтурного двигуна за параметрами, що реєструються на перехідних режимах роботи Анотація   PDF
С. О. Дмітрієв, Б. М. Моісєєв, Абу Хайдар Салім Ханна, С. Ш. Шаабдієв
 
Том 31, № 1 (2007) ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ СИЛОВИХ УСТАНОВОК КОМБІНОВАНИМ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕСТОВИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
Ю.М. Чоха, О.П. Федорчук
 
Том 61, № 4 (2014) Оцінка точності метрологічних характеристик апаратних засобів оцінки спектральних складових сигналів Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Vitaliy Larin, Iana Savitskaya
 
Том 70, № 1 (2017) Оцінка точності наближеного розв’язку нелінійних крайових задач багатоетапним методом диференціальних перетворень Анотація   PDF
Viacheslav Gusynin, Andrii Gusynin, Helen Tachinina
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінка часу затримки пакетів у високошвидкісних комп’ютерних мережах Анотація   PDF
Абу-А'ра Махмуд Малик, А. Ю. Балашов
 
Том 35, № 2 (2008) Оцінка шуму комерційної авіації в міжнародному аеропорту Ліона Сент-Екзюпері. Спектральні характеристики під час польоту Анотація
Salah Khardi
 
Том 42, № 1 (2010) ОЦІНЮВАННЯ ВИДИМОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЩИТІВ ДОРОЖНЬОЇ СИТУАЦІЇ Анотація   PDF
Г.Т. Горохов, Ю.Е. Чаруха
 
Том 43, № 2 (2010) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ АВІАЦІЙНИХ КАТАСТРОФ У 1944 – 2009 рр. Анотація   PDF
С.Т. Поліщук
 
Том 47, № 2 (2011) ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Анотація   PDF
Ю. Чинченко
 
Том 55, № 2 (2013) ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ КОРПОРАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ Анотація   PDF
Г. В. Астапова
 
Том 50, № 1 (2012) ОЦІНЮВАННЯ МАСШТАБУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ВЕЛИКИХ ВИХОРІВ Анотація   PDF
Є. Шквар
 
Том 40, № 3 (2009) ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ ТА ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, М.В. Макаренко
 
Том 42, № 1 (2010) ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ВІДБИТИХ ВІД ГІДРОМЕТЕОРІВ РАДІОХВИЛЬ АМПЛІТУДНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський
 
Том 32, № 2 (2007) ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко, Д.Г. Бабейчук, С.Г. Райчев
 
Том 79, № 2 (2019) Оцінювання впливу несприятливих погодних умов на різні етапи польоту за допомогою методу експертних оцінок Анотація   PDF
Tetiana Shmelova, Zhanna Maksymchuk
 
Том 31, № 1 (2007) ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ СТІЙКОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ЧАСІ Анотація   PDF
Б.Є. Журиленко
 
Том 55, № 2 (2013) ОЦІНЮВАННЯ ДОПУСТИМИХ БОКОВИХ ВІДХИЛЕНЬ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ НА ЕТАПІ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ Анотація   PDF
В. П. Харченко, К. М. Тапіа, О. В. Швець
 
Том 32, № 2 (2007) ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА РАДІОНУКЛІДНОМУ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОМУ ГЕНЕРАТОРІ Анотація   PDF
Т.М. Голяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов
 
Том 36, № 3 (2008) ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ТА ЗА МЕЖАМИ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, Л.А. Загурська, К.В. Синило
 
Том 38, № 1 (2009) ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НАФТОПРОДУКТАМИ ВНАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, М.М. Радомська
 
Том 41, № 4 (2009) Оцінювання кібернетичних параметрів людини-оператора під час дії дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища Анотація
Sergii T. Polishchuk, Nikolay N. Bogunenko
 
Том 78, № 1 (2019) Оцінювання навичок співпраці студентів Анотація   PDF
Irina Piniuta
 
Том 39, № 2 (2009) ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МРЗС-05 НА ОСНОВІ МЕРЕЖ ПЕТРІ Анотація   PDF
О.І. Варченко, Ю.А. Смойловська, М.В. Дідковська
 
Том 76, № 3 (2018) Оцінювання продуктивності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в умовах України Анотація   PDF
Sergii Shamanskyi, Sergii Boichenko, Lesia Pavliukh
 
Том 39, № 2 (2009) ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОВНОТИ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О.М. Авдєєв
 
1551 - 1600 з 2262 результатів << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ