Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 66, № 1 (2016) Особливості управління розвитком підприємства в умовах кризи Анотація   PDF
Nataliia Kasianova
 
Том 21, № 3 (2004) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИВЕДЕННЯ ДО ГОРИЗОНТУ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 22, № 4 (2004) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ТОЧНОГО ПРИВЕДЕННЯ ДО ГОРИЗОНТУ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 10, № 3 (2001) Особливості формування зображення за допомогою матричного приймача Анотація   PDF
С. А. Ясенко, В. М. Шутко, О. В. Савченкo
 
Том 22, № 4 (2004) ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНИХ ЗМІН В ПАЛИВАХ ПРИ ЗБЕРІГАННІ Анотація   PDF
О.Л. Матвєєва, С.Л. Столінець
 
Том 37, № 4 (2008) ОСЦИЛЯЦІЇ МІКРОТВЕРДОСТІ КРИСТАЛІТІВ СПЛАВУ АД-1 У ПРОЦЕСІ ВТОМИ Анотація   PDF
О.Ю. Корчук
 
Том 23, № 1 (2005) ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИСОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА БЕНЗИНУ КАТАЛІТИЧНИМ ГІДРУВАННЯМ БЕНЗОЛ-ТОЛУОЛ-КСИЛОЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ Анотація   PDF
Д.О. Гуцуляк, Б.Ф. Кочірко, С.В. Бойченко
 
Том 54, № 1 (2013) Отримання нафтових сорбентів рослинних відходів для покращення екологічної ситуації водних об’єктів Анотація
Lesya Pavliukh
 
Том 50, № 1 (2012) ОЦІНКА АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ В АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
О. Запорожець, І. Государська
 
Том 43, № 2 (2010) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТI ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ В ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
Г.Ф. Конахович, М.Г. Луцький
 
Том 43, № 2 (2010) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ХРОМОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПОНДІЛОВОЇ ЗЕЛЕНОЇ ГЛИНИ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський
 
Том 51, № 2 (2012) ОЦІНКА КОМПЕТЕНЦІІ ПЕРСОНАЛУ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація
Alexander Luppo, Veronika Rudnenko
 
Том 55, № 2 (2013) ОЦІНКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Т. Я. Коніцула
 
Том 8, № 1 (2001) Оцінка і прогноз повітряної ситуації на основі нечіткого аналізу подій Анотація   PDF
В. П. Бочарніков, С. В. Свєшніков
 
Том 28, № 2 (2006) ОЦІНКА І ПРОГНОЗ РОЗПОДІЛУ РАДІОНУКЛІДІВ І ДОЗИ В ТИПОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ СХИЛІВ ДЛЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.П. Петрусенко, Ю.О. Кутлахмедов
 
Том 62, № 1 (2015) Оцінка індексів емісії авіадвигунів за реальних експлуатаційних умов у зоні аеропорту Анотація   PDF
Kateryna Synylo
 
Том 28, № 2 (2006) ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ АТМОСФЕРНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО РАДІОЛОКАТОРА Анотація   PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський
 
Том 50, № 1 (2012) ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ТУРБУЛЕНТНОСТІ В ДОКРИТИЧНОМУ РЕЖИМІ ОБОРОТНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ РІДКИХ ГІДРОМЕТЕОРІВ Анотація   PDF
Ю. Авер’янова, А. Аверьянов
 
Том 19, № 1 (2004) ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ГУСТИНИ ПАРИ БЕНЗИНІВ Анотація   PDF
С.В. Іванов, С.В. Бойченко, І.В. Григоренко
 
Том 63, № 2 (2015) Оцінка алелопатичної активності як важливий етап при розробці фіторемедіаційної технології Анотація   PDF
Olga Shtyka, Tetyana Bilyk, Olena Andrushchenko
 
Том 7, № 3-4 (2000) Оцінка векторного параметра методом максимізування середнього значення степеневого полінома Анотація   PDF
В. А. Игнатов, Ю. Г. Лега, С. М. Первунинский
 
Том 83, № 2 (2020) Оцінка впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище Анотація   PDF
Larysa Cherniak, Margaryta Radomska, Svitlana Madzhd, Alina Hryb, Lesia Pavliukh
 
Том 2, № 1 (1999) Оцінка впливу зміни геометричних розмірів елементів газотурбінних двигунів в експлуатації на їхню газодинамічну стійкість Анотація   PDF
В. М. Осик, В. В. Панін, Н. Хаммуд
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка впливу календарнрго терміну служби двигунів АШ-62ИР на їхній технічний стан Анотація   PDF
E. H. Карпов, Е. А. Сикорский, A. C. Якушенко
 
Том 26, № 4 (2005) ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ НА ВІДНОСНУ ШВИДКІСТЬ ОБМІНУ ДАНИМИ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.С. Василенко, О.К. Юдін
 
Том 65, № 4 (2015) Оцінка впливу факторів невизначеності на безпеку потоків повітряного руху в термінальних диспетчерських районах Анотація   PDF
Wang Bo, Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінка газодинамічної стійкості компресорів газотурбінних двигунів Анотація   PDF
В. В. Ратинський
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка динамічних властивостей літального апарата при просторових маневрах Анотація   PDF
А. В. Кудиненко, В. П. Котляров
 
Том 53, № 4 (2012) ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСТІЙКИХ ОБ'ЄКТІВ В ПОСТІЙНОМУ РЕЖИМІ Анотація   PDF
V. Vovk, D. Shevchuk, N. Macuk, M. Borisenko
 
Том 39, № 2 (2009) ОЦІНКА ДОВГОВІЧНОСТІ ПЛАКОВАНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація   PDF
М.В. Карускевич, А.Д. Погребняк, Т.П. Маслак, С.В. Щепак
 
Том 24, № 2 (2005) Оцінка достовірності та порівняння двох алгоритмів виявлення градової небезпеки з борту літака Анотація
I.M. Braun, R.B. Sinitsyn, F.J. Yanovsky
 
Том 62, № 1 (2015) Оцінка екологічних ризиків загрози здоров’ю людини при впливі безпорогових токсикантів Анотація   PDF
Valentyna Petrusenko
 
Том 81, № 4 (2019) Оцінка екологічної небезпеки атмосферного повітря урбоекосистеми за станом депонуючого середовища Анотація   PDF
Olena Barabash
 
Том 28, № 2 (2006) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ Анотація   PDF
Т.М. Голяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько
 
Том 57, № 4 (2013) Оцінка екологічного стану приміських територій Києва Анотація   PDF
Natalia Кіchata, Vasyl Zaplatynskyi
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка ефективності інформаційної підтримки операторів автоматизованих систем обслуговування повітряного руху Анотація   PDF
С. Н. Неделько, В. Н. Неделько
 
Том 30, № 4 (2006) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ТРЕНДОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
О.Г. Кучер, П.О. Власенко, О.В. Тишкевич
 
Том 3, № 2 (1999) Оцінка ефективності використання екранів для зниження впливу шуму літаків Анотація   PDF
В. Ф. Шило, O. A. Картышев
 
Том 1, № 1 (1998) Оцінка ефективності горіння хімічних палив Анотація   PDF
В. В. Козлов
 
Том 82, № 1 (2020) Оцінка ефективності організаційних стратегій Анотація   PDF
Mohammad Heydari, Zhou Xiaohu, Kin Keung Lai, Zheng Yuxi
 
Том 46, № 1 (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 19, № 1 (2004) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
І.І. Ліннік, О.А. Тамаргазін
 
Том 26, № 4 (2005) ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОТОЧУЮЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ Анотація   PDF
І.В. Васильєва
 
Том 61, № 4 (2014) Оцінка злітної маси повітряного судна в процесі розслідування авіаційної події Анотація   PDF
Sergiy Ishchenko
 
Том 22, № 4 (2004) ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ КОНФЛІКТУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ І КОРЕЛЯЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОЛЬОТУ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
В.М. Васильєв
 
Том 9, № 2 (2001) Оцінка комплексного впливу циклічних напружень і температур на пошкоджуваність і довговічність матеріалів деталей газотурбінних двигунів Анотація   PDF
С. І. Йовенко, С. Р. Ігнатович, В. Є. Мільцов
 
Том 12, № 1 (2002) Оцінка кутової чутливості радіотехнічної доплерівської системи посадки Анотація   PDF
В. П. Климчук, П. М. Яблонський
 
Том 2, № 1 (1999) Оцінка надійности авіаційних двигунів з використанням байєсівського підходу Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін
 
Том 83, № 2 (2020) Оцінка основних льотно-технічних характеристик безпілотного літака М6-3Т для перевезення малих цінних вантажів Анотація   PDF
Мykhailo Matiychyk, Oleksiy Mykhatskyi
 
Том 2, № 1 (1999) Оцінка повторюваності протікання перехідних процесів при випробуваннях газотурбінних двигунів Анотація   PDF
С. А. Дмитриев, А. Е. Карпов, В. В. Ратынский, С. Ш. Шаабдиев
 
1551 - 1600 з 2317 результатів << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ