Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 58, № 1 (2014) Інтегративний підхід до мовної підготовки авіадиспетчерів Анотація   PDF
Olena Petrashchuk
 
Том 32, № 2 (2007) ІНТЕГРАЦІЯ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ І КЕРУВАННЯ РІВНЕМ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ Анотація   PDF
В.П. Харченко, O.Є. Луппо, О.М. Алєксєєв
 
Том 12, № 1 (2002) Інтегрована обчислювальна мережа системи «Сирена-2.3» - високі інформаційні технології в області телекомунікаційі мереж передачі даних Анотація   PDF
В. Б. Городиський, І. А. Жуков, В. Т. Кадніков
 
Том 58, № 1 (2014) Інтегрована система управління безпекою польотів при обслуговуванні повітряного руху Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 53, № 4 (2012) ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОВОДЖЕННЯМ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ Анотація   PDF
Т.Я. Коніцула, М.С. Довганик
 
Том 71, № 2 (2017) Інтелектуальна власність, наукова діяльність: оптимальне співвідношення Анотація   PDF
Nataliia Shust
 
Том 53, № 4 (2012) ІНТЕРАКТИВНА ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ОТРИМАННЯ, ОБМІНУ ТА ПОШИРЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ Анотація   PDF
Ю.А. Авер’янова
 
Том 25, № 3 (2005) ІНТЕРНЕТНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОЦІНЦІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У БУДІВНИЦТВІ Анотація   PDF
Э.К. Завадскас, А. Каклаускас, А. Андрушкявичюс, М. Витейкиене
 
Том 75, № 2 (2018) Інформативність параметрів експериментальних сигналів акустичної емісії в технологічних процесах механічної обробки композита Анотація   PDF
Sergii Filonenko, Oleg Zaritskyi
 
Том 12, № 1 (2002) Інформаційні взаємозв’язки структурних компонентів у біотехнічній системі корекції гомеостазу Анотація   PDF
С. Т. Поліщук
 
Том 53, № 4 (2012) ІНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕОФІЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Н.И. Бахова, О.А. Черная
 
Том 74, № 1 (2018) Інформаційні технології в логістиці. Інструменти для оптимізації процесів управління підприємством – багатокритеріальна оптимізація Анотація   PDF
Marcin Pawęska, Tadeusz Popkowski
 
Том 29, № 3 (2006) Інформаційні технології високоточних вимірювань геометричних розмірів авіаційних деталей Анотація
Vitaliy Babak, Volodymyr Kvasnikov, Lyubov Borkovskaya
 
Том 39, № 2 (2009) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБІВ В АВІАДВИГУНОБУДУВАННІ Анотація   PDF
М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік
 
Том 52, № 3 (2012) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ВІДСОТКА СТИСНЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРІВ Анотація   PDF
П.О. Приставка, М.О. Рябий
 
Том 12, № 1 (2002) Інформаційна технологія дослідження дії зонішнього середовища на технічний об’єкт Анотація   PDF
В. П. Зінченко
 
Том 61, № 4 (2014) Інформаційна технологія стабілізації відео з борту безпілотного повітряного судна Анотація   PDF
Philip Prystavka, Eugen Nichikov
 
Том 50, № 1 (2012) ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ В НАУКАХ ПРО ЗЕМЛЮ Анотація   PDF
Н. Бахова
 
Том 55, № 2 (2013) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GNSS Анотація   PDF
Е. О. Ковалевський, В. М. Кондратюк
 
Том 7, № 3-4 (2000) Інформаційний контур розв’язання динамічних конфліктних ситуацій системи аеронавігаційного обслуговування польотів Анотація   PDF
Л. М. Сугоняко, В. П. Харченко
 
Том 43, № 2 (2010) ІНФОРМАЦІЙНО-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯК НОВА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ Анотація   PDF
Аль-Аммори Али
 
Том 23, № 1 (2005) ІНФРАЧЕРВОНІ СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІНОГЕРМЕТИКУ НА ОСНОВІ МАКРОДІІЗОЦІАНАТУ Анотація   PDF
С.В. Іванов, Л.Д. Масленнікова, З.В. Грушак
 
Том 45, № 4 (2010) ІНФУЗІЙНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
В.О. Краля, О.М. Джоган, О.П. Костенко
 
Том 51, № 2 (2012) АВІАЦІЙНІ КАТАСТРОФИ ТА ПОДІЇ У США В 23-му СОНЯЧНОМУ ЦИКЛІ Анотація
Sergii Polishchuk, Yuriy Chynchenko, Fedor Shishkov
 
Том 1, № 1 (1998) Авіаційний шум як проблема охорони навколишнього середовища Анотація   PDF
В. І. Токарев, О. І. Запорожець
 
Том 6, № 1-2 (2000) Авіаційно-космічна лабораторія для відпрацьовування гіперзвукових технологій Анотація   PDF
В. П. Гусынин, И. И. Сердюк
 
Том 19, № 1 (2004) АВТОКОЛИВАННЯ ОПОР ШАСІ ЛІТАКА ПРИ ЗНАЧНОМУ НЕЛІНІЙНОМУ ТЕРТІ Анотація   PDF
Б.М. Шифрин
 
Том 63, № 2 (2015) Автокореляційні функції та їх застосування для оцінки якості заходу на посадку Анотація   PDF
Yuriy Hryshchenko, Andrey Skripets, Vladimir Tronko
 
Том 33, № 3-4 (2007) АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ Анотація   PDF
А.В. Русаловський, Т.М. Кот, О.В. Кошуков
 
Том 7, № 3-4 (2000) Автоматизація оцінки психофізіологічного стану авіаспеціалістів в оперативному режимі Анотація   PDF
С. Н. Занько
 
Том 28, № 2 (2006) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Анотація   PDF
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко
 
Том 31, № 1 (2007) АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРНИХ ШВИДКОСТЕЙ ЗЛЬОТУ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІТАКА Анотація   PDF
О.В. Наумов
 
Том 3, № 2 (1999) Автоматизовані системи супроводу експлуатації авіаційних двигунів Анотація   PDF
М. С. Кулик, А. В. Тарасенко
 
Том 55, № 2 (2013) АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ КОМПЛЕКСУ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ЗВАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Є. В. Нікітенко
 
Том 30, № 4 (2006) АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ЗАКОКСУВАННЯ ПАЛИВНИХ ФОРСУНОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
М.С. Кулик, Ю.М. Чоха, О.І. Чумак, О.П. Федорчук
 
Том 30, № 4 (2006) АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕВТРОФІКАЦІЇ У ВОДОЙМАХ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
О.М. Безвесільна, Т.О. Єльнікова, Ю.О. Подчашинський
 
Том 9, № 2 (2001) Автоматизована система оцінки технічного стану авіаційних двигунів у експлуатації на базі граф-моделей Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін, С. М. Осадчий, Хаммуд Нізар
 
Том 6, № 1-2 (2000) Автоматизована система планування повітряного руху та контролю використання повітряного простору Анотація   PDF
М. В. Лупандин, И. А. Бескровная, С. И. Радченко, П. А. Устинов, В. Г. Шутов
 
Том 30, № 4 (2006) АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТУВАННЯ ШТУЧНИХ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF
П.В. Степаненко
 
Том 27, № 1 (2006) АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАВАНТАЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
П.М. Павленко
 
Том 7, № 3-4 (2000) Автоматизоване проектування несучого гвинта вертольота Анотація   PDF
Ле Тхе Шон, Л. В. Пономаренко
 
Том 56, № 3 (2013) Автоматизоване проектування робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі Анотація   PDF
Olga Sushchenko
 
Том 40, № 3 (2009) АВТОНОМНИЙ КОНТРОЛЬ ЦІЛІСНОСТІ СРНС МЕТОДОМ ДОВІРЧИХ ІНТEРВАЛІВ Анотація   PDF
Е.О. Ковалевський
 
Том 2, № 1 (1999) Авторегресивний спектральний аналіз та його застосування Анотація   PDF
І. Г. Прокопенко, О. Й. Чуріна
 
Том 6, № 1-2 (2000) Адаптивна обробка геохімічних аналізів за допомогою сплайнової моделі Анотація   PDF
А. Я. Білецький, І. В. Шелевицький, В. М. Шутко, Ю. В. Юрко
 
Том 47, № 2 (2011) АДАПТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Ю. Задонцев
 
Том 23, № 1 (2005) АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ ЗА НАЯВНОСТІ НЕРЕГУЛЯРНИХ ЗБУРЕНЬ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ПОТОЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
В.М. Азарсков, Л.С. Житецький, О.А. Сущенко
 
Том 12, № 1 (2002) Адекватність математичних моделей для розрахунку коефіцієнта дифузії бензинів Анотація   PDF
С. В. Бойченко, Л. А. Федорович, О. С. Тітова
 
Том 71, № 2 (2017) Адміністративні режими забезпечення громадської безпеки в країнах ЄС Анотація   PDF
Dmitry Bezzubov, Nadiia Armash
 
Том 68, № 3 (2016) Адміністративна відповідальність юридичних осіб: історія і сучасність Анотація   PDF
Ivan Borodin, Oksana Myronets
 
101 - 150 з 2273 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ