Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 31, № 1 (2007) ОБГРУНТУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
М.П. Матійчик, Г.М. Михайлов, Г.М. Юн
 
Том 2, № 1 (1999) Облік нестаціонарності обтікання крила й оперення при аналізі впливу атмосферної турбулентності на динаміку польоту літака Анотація   PDF
А. О. Антонова
 
Том 27, № 1 (2006) ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
О.О. Ломако, М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, С.О. Трофименко
 
Том 36, № 3 (2008) ОБЛАСТІ ЗАХОПЛЕННЯ ДИСКРЕТНИХ СТОХАСТИЧНИХ СЛІДКУЮЧИХ ВИМІРЮВАЧІВ НЕЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ Анотація   PDF
С.О. Шматок, О.С. Шматок
 
Том 8, № 1 (2001) Обобщенный алгоритм метода гауссовой свертки моделирования систем теплообменных аппаратов Анотація   PDF
М. Ю. Федоров
 
Том 8, № 1 (2001) Обоснование методов оценки характеристик акустических экранов для снижения шума движущихся самолетов Анотація   PDF
А. И. Запорожец, В. И. Токарев, В. Ф. Шило
 
Том 62, № 1 (2015) Обробка даних локальних вимірювань магнітного поля Анотація   PDF
Ivan Ostroumov, Olena Mironyuk, Mykhailo Nychak
 
Том 3, № 2 (1999) Обробка нульових навантажень у ваговому аеродинамічному експерименті на вагах 6КЕТВ в аеродинамічній трубі ТАД-2 Анотація   PDF
П. М. Виноградський, О. І. Жданов, П. С. Лазнюк, P. M. Павловський
 
Том 62, № 1 (2015) Обробка польотних даних безпілотних літальних апаратів з використанням сплайн-функцій Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko
 
Том 45, № 4 (2010) ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕДИМЕНТАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ НЬЮТОНА Анотація   PDF
В.Л. Чумак, М.Р. Максимюк, О.І. Косенко
 
Том 24, № 2 (2005) Обчислення значень гамма-функцій Анотація
V.P. Denysiuk, L.V. Rybachuk
 
Том 7, № 3-4 (2000) Обчислювальне середовище оцінки характеристик надійності авіаційних агрегатів Анотація   PDF
А. Ф. Приставка, И. В. Мозговая, A. B. Миначева
 
Том 40, № 3 (2009) ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У СУЧАСНІЙ ГЕОФІЗИЦІ Анотація   PDF
Н.І. Бахова
 
Том 31, № 1 (2007) ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМООДНОЗНАЧНОСТІ ДВООЗНАКОВОГО СТРУКТУРНОГО ПОДАННЯ ДВІЙКОВИХ ДАНИХ У ПОЛІАДИЧНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
О.К. Юдін
 
Том 63, № 2 (2015) Обґрунтування лінгвістичного профілю навчального курсу з авіаційної англійської мови Анотація   PDF
Olena Petrashchuk, Oksana Vasiukovych
 
Том 77, № 4 (2018) Обґрунтування методів контролю границі порода-вугілля для вугільно добувних комбайнів Анотація   PDF
Oleksii Kaganiuk, Vasyl Melnyk, Mykola Polishchuk, Serhii Hryniuk, Kateryna Bortnyk
 
Том 9, № 2 (2001) Обґрунтування можливості застосування сорбентів і термоелектричних охолоджуючих пристроїв для запобігання природних втрат нафтових палив Анотація   PDF
О. В. Бойченко, О. Ф. Аксьонов, С. В. Бойченко
 
Том 9, № 2 (2001) Обґрунтування можливості застосування сорбентів і термоелектричних охолоджуючих пристроїв для запобігання природних втрат нафтових палив Анотація   PDF
О. В. Бойченко, О. Ф. Аксьонов, С. В. Бойченко
 
Том 43, № 2 (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ОСЬОВИХ КОМПРЕСОРІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК Анотація   PDF
О.І. Запорожець, В.І. Савченко, С.В. Карпенко
 
Том 26, № 4 (2005) ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ОЧИЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАБРУДНЕНЬ Анотація   PDF
Ю.М. Чоха
 
Том 70, № 1 (2017) Обґрунтування типів систем керування безпілотними повітряними суднами цивільної авіації Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 57, № 4 (2013) Об’єктивізація ергономічної оцінки діяльності пілота на основі «Photoshop-технології» Анотація   PDF
Volodymyr Gorbunov
 
Том 12, № 1 (2002) Об’ємна конфігурація мікрогеометрії поверхонь тертя - один з основних факторів ефективності трибосистем Анотація   PDF
О. У. Стельмах, О. Ю. Сидоренко, Р. Є. Костюнік
 
Том 35, № 2 (2008) Огляд сучасних навігаційних систем і перспективи їх розвит-ку Анотація
Olga A. Sushchenko, Elisabeth O. Yermakova, Irina V. Osipenko
 
Том 27, № 1 (2006) ОДЕРЖАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПРИСАДКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОДИСТИЛЯТНИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
Ю.М. Гулямов, О.В. Тертишна
 
Том 28, № 2 (2006) ОДНОЧАСТИНКОВА ТЕОРІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЕН-ОНДУЛЯТОРНИХ ІНДУКЦІЙНИХ ПРИСКОРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В.В. Куліш, І.В. Губанов, Г.Є. Марінченко, Г.Г. Вальденмайєр
 
Том 1, № 1 (1998) ОПЕРАЦІЇ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ В СКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПЛАТФОРМІ WINDOWS Анотація   PDF
Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова
 
Том 2, № 1 (1999) Оптимізадія режиму однопараметричного контролю профілактичних робіт агрегатів функціональних систем повітряних кораблів Анотація   PDF
О. Н. Цуриков, И. А. Терейковский
 
Том 47, № 2 (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ЧЕРГАМИ ЗАПИТІВ У СИСТЕМАХ «КЛІЄНТ–СЕРВЕР» Анотація   PDF
В. Боровик
 
Том 42, № 1 (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРУ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ПЕРЕНАВЧАННЯ Анотація   PDF
О.С. Якушенко
 
Том 45, № 4 (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, Ю.В. Зеленько
 
Том 31, № 1 (2007) ОПТИМІЗАЦІЯ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ВИРОБІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
І.О. Мачалін
 
Том 2, № 1 (1999) Оптимізація вибору параметрів системи захисту інформації Анотація   PDF
М. М. Браіловський, В. О. Хорошко, О. В. Хорошко
 
Том 27, № 1 (2006) ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АЕРОДИНАМІЧНОГО КОМПОНУВАННЯ ЛІТАКА ЗІ ЗЧЛЕНОВАНИМ ТАНДЕМНИМ КРИЛОМ Анотація   PDF
О.В. Кузьменко
 
Том 26, № 4 (2005) ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФІЛЮ ЛОПАТІ НЕСУЧОГО ГВИНТА АВТОЖИРА Анотація   PDF
С.О. Іщенко, О.В. Бондар, С.П. Галицький
 
Том 1, № 1 (1998) Оптимізація доставки вантажів літальними апаратами Анотація   PDF
В. П. Котляров, А. Н. Косогов, М. М. Потемкин
 
Том 6, № 1-2 (2000) Оптимізація конфігурації інформаційного поля аеронавігаційної системи Анотація   PDF
В. П. Харченко
 
Том 38, № 1 (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМ КРИТЕРІЄМ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
В.П. Харченко, Д.Г. Бабейчук, О.С. Слюняєв
 
Том 27, № 1 (2006) ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
І.І. Ліннік
 
Том 64, № 3 (2015) Оптимізація параметрів табличного регулятора стабілізації каналу тангажу із застосуванням генетичних алгоритмів Анотація   PDF
Оlga Nadsadna
 
Том 61, № 4 (2014) Оптимізація параметра згладжування ядерних оцінок щільності розподілу ймовірності Анотація   PDF
Igor Prokopenko, Igor Martynchuk
 
Том 71, № 2 (2017) Оптимізація періодичності технічного обслуговування авіаційної техніки за допомогою розподілів суб’єктивних переваг Анотація   PDF
Andriy Goncharenko
 
Том 36, № 3 (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРВИННОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В.В. Шмаков, В.О. Іванюк, А.Г. Єрилкін
 
Том 23, № 1 (2005) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ СТОХАСТИЧНО ПРОГНОЗОВАНИМ КОНФЛІКТАМ У ПОВІТРЯНОМУ РУСІ Анотація   PDF
В.М. Васильєв
 
Том 7, № 3-4 (2000) Оптимізація просторових конфігурацій розміщення супутникових радіонавігаційних систем Анотація   PDF
Л. C. Беляевский, А. П. Сушич, И. Ф. Шешин
 
Том 73, № 4 (2017) Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин, виділених з листя кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg) Анотація   PDF
Ludmila Kosogolova, Bogdana Polishchuk, Iryna Kryvutenko, Kateryna Yablonska, Zoriana Romanova, Olena Hurska
 
Том 3, № 2 (1999) Оптимізація режиму багатопараметричного контролю на прикладі двопарамет- ричного контролю Анотація   PDF
О. Н. Цуриков, И. А. Терейковский
 
Том 77, № 4 (2018) Оптимізація складу обладнання багатопрофільного тренажерного комплексу на основі бездротового зв’язку Анотація   PDF
Volodymyr Morzhov, Igor Zhukov
 
Том 30, № 4 (2006) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Анотація   PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевський, Ю.П. Гетьманчук, О.В. Мокринська, З.В. Грушак
 
Том 46, № 1 (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
О.Л. Матвєєва, Т.В. Михалевська
 
1401 - 1450 з 2262 результатів << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ