Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 19, № 1 (2004) МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Ю.К. Зіатдінов, М.В. Куклінський
 
Том 30, № 4 (2006) МОДЕЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ Анотація   PDF
В.П. Бабак, Ю.В. Куц, Л.М. Щербак
 
Том 40, № 3 (2009) МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОЛІРНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ІНЖЕНЕРНО−ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ Анотація   PDF
Л.М. Ситнянських, О.Г. Ситник
 
Том 62, № 1 (2015) Модель акустичного випромінювання при термоактиваційному руйнуванні поверхні композиційного матеріалу Анотація   PDF
Sergii Filonenko
 
Том 39, № 2 (2009) МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРОЯВІВ СУБ’ЄКТІВ ПОГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
Н.М. Лобанчикова
 
Том 19, № 1 (2004) МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ВЕЛИЧИНИ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ВІД ЛІНІЙНОГО Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 20, № 2 (2004) МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ОЦІНКИ АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ ТА ГУСТИНИ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 10, № 3 (2001) Модель керування властивостями і параметрами склокераміки, що використовуватиметься в авіаційній техніці Анотація   PDF
М. В. Дмитрієв, В. В. Зубарєв, С. В. Лєнков, Д. В. Лукомський, І. В. Огарь
 
Том 6, № 1-2 (2000) Модель комплексу виявлення радіосигналів Анотація   PDF
Г. А. Максименко
 
Том 27, № 1 (2006) МОДЕЛЬ КРИТЕРІЮ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БАНКУ ДАНИХ АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 31, № 1 (2007) МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИГОДИ ВІД УПРОВА-ДЖЕННЯ CNS/ATM ТЕХНОЛОГІЙ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ Анотація   PDF
В.П. Бабак, Д.Г. Бабейчук, О.І. Запорожець
 
Том 69, № 4 (2016) Модель оцінки ймовірності авіаційної події в околиці аеропорту Анотація   PDF
Oleksandr Zaporozhets, Inna Gosudarska
 
Том 2, № 1 (1999) Модель процесу захисту інформації Анотація   PDF
Н. Н. Браиловский, А. В. Хорошко, В. А. Хорошко, Д. В. Чирков
 
Том 6, № 1-2 (2000) Модель системи спільного оцінювання та керування високошвидкісними й інтенсивно маневруючими літальними апаратами Анотація   PDF
В. Н. Казак
 
Том 22, № 4 (2004) МОДЕЛЬ СТРУМЕНЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
О.І. Запорожець, К.В. Синило
 
Том 22, № 4 (2004) МОДЕЛЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРУМУ ЗРУШЕННЯ ЯКОРЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РЕЛЕ Анотація   PDF
Т.П. Бондарук, Ю.Т. Гуз, Т.А. Сіткевич, М.В. Терехова
 
Том 25, № 3 (2005) МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
С.О. Дмитрієв, В.І. Бурлаков, О.І. Юрченко
 
Том 1, № 1 (1998) Модель турбулентності та результати розрахунків плоских турбулентних пристінних струменів Анотація   PDF
В. І. Мамчук
 
Том 50, № 1 (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАСАДУ БУДІВЛІ НА ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
Ю. Шевченко, О. Береговий, В. Паращанов
 
Том 43, № 2 (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ У СИСТЕМАХ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ МОРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
О.А. Сущенко, Д.О. Луцко
 
Том 51, № 2 (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ У ПОЛЬОТІ Анотація
Volodymyr Kharchenko, Tetyana Shmelova, Yuliya Sikirda
 
Том 47, № 2 (2011) МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ ЦІЛІСНОСТІ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GALILEO Анотація   PDF
О. Сушич, І. Приходько
 
Том 43, № 2 (2010) МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ РУЙНУВАННІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ Анотація   PDF
С.Ф. Філоненко, Т.М. Косицька, О.П. Космач
 
Том 40, № 3 (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ КОНЦЕНТРОВАНИХ СИЛ Анотація   PDF
В.M. Макаренко
 
Том 25, № 3 (2005) МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗ ЗАБРУДНЕНОСТІ ҐРУНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй
 
Том 6, № 1-2 (2000) Моделювання абразивної трибоочистки металевих поверхонь Анотація   PDF
B. B. Шевеля, В. И. Дворук, A. B. Радченко
 
Том 62, № 1 (2015) Моделювання багатокритеріального розв’язання конфліктної ситуації між повітряними кораблями Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Vasyliev, Wang Bo
 
Том 2, № 1 (1999) Моделювання багатопозиційних пеленгаційних систем з метою дослідження їх робочих зон Анотація   PDF
В. С. Дем'янчук, О. В. Коба
 
Том 22, № 4 (2004) МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТЬ НА ОСНОВІ ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
О.М. Шевченко
 
Том 50, № 1 (2012) МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ NETCRACKER PROFESSIONAL 4.1 ПЕРЕДАЧІ ADS-B ПОВІДОМЛЕНЬ ЧЕРЕЗ СУПУТНИКОВИЙ КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ ІRІDІUM Анотація   PDF
В. Харченко, Ю. Барабанов, A. Грехов, М. Іваненко, Р. Лобанов
 
Том 25, № 3 (2005) МОДЕЛЮВАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ШУМУ БАЛКОЮ Анотація   PDF
А.І. Zaporozhets, V.І. Tokarev, Werner Hufenbaсh, Shtefen Marburg, Olaf Taeger, Nils Modler, Martin Dannemann
 
Том 73, № 4 (2017) Моделювання високоточної системи визначення просторової орієнтації під дією збурень зовнішнього середовища Анотація   PDF
Olha Sushchenko
 
Том 21, № 3 (2004) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАМІН НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ Анотація   PDF
А.В. Гончаренко
 
Том 41, № 4 (2009) Моделювання враження в оцінці ризиків діяльності промислових підприємств Анотація
Grigory М. Franchuk, Мargaryta М. Radomska
 
Том 7, № 3-4 (2000) Моделювання гідроабразивного зношування матеріалів лабораторним методом Анотація   PDF
В. В. Шевеля, В. И. Дворук, А. С. Посташ, А. В. Радченко
 
Том 3, № 2 (1999) Моделювання динаміки процесу сертифікації льотної придатності екземпляра повітряного судна Анотація   PDF
Ю. И. Кордянин
 
Том 20, № 2 (2004) МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ ЄМНІСНОГО ВИМІРНИКА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ВИСОТИ ПОЛЬОТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА Анотація   PDF
В.М. Синєглазов, А.П. Козлов, В.В. Калініченко
 
Том 17, № 2 (2003) Моделювання зіткнення літаків з використанням методики істотних вибірок Анотація   PDF
V. P. Kharchenko, A. G. Kukush, E. A. Znakovskaya
 
Том 20, № 2 (2004) МОДЕЛЮВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ВІДСУТНОСТІ МАЩЕННЯ Анотація   PDF
В.В. Варюхно, А.Г. Довгаль, Л.В. Бурдюженко, Є.М. Лісовий
 
Том 54, № 1 (2013) Моделювання композиційного та розподіленого керування висотою польоту повітряного судна Анотація
Kateryna Kopytova
 
Том 56, № 3 (2013) Моделювання конфліктної ситуації в інтерактивній програмі для вирішення конфліктних ситуацій Анотація   PDF
Mykola Bogunenko, Кaterina Pyvovarska
 
Том 12, № 1 (2002) Моделювання кусково-лінійних процесів Анотація   PDF
Т. І. Олешко
 
Том 49, № 4 (2011) МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНИХ СТАВКІВ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Анотація   PDF
Ю. Кутлахмедов, А. Бевза
 
Том 27, № 1 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ СТОНШЕНЬ НА ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХНЯХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЇ В ЗОНІ ДЕФЕКТУ Анотація   PDF
О.П. Шугайло, В.Б. Крицький, П.З. Луговий
 
Том 27, № 1 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ АВТОКОЛИВАНЬ ТИСКУ ПРИ ВІБРАЦІЙНОМУ ГОРІННІ В НИЗЬКОЕМІСІЙНИХ КАМЕРАХ ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК Анотація   PDF
Е.П. Ясиніцький, М.І. Торхов, С.В. Лозня, М.Б. Налісний
 
Том 30, № 4 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПОШКОДЖЕНЬ ПУЧКА ПРУТКІВ Анотація   PDF
Т.І. Матченко, Я.В. Радецька
 
Том 59, № 2 (2014) Моделювання моментів, обумовлених дією атмосферної турбулентності на крило літака Анотація   PDF
Anna Antonova, Mykola Kulyk, Ivan Lastivka
 
Том 30, № 4 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПІДСИСТЕМИ АЕРОДРОМНИХ ГЛІСАДНИХ ВОГНІВ Анотація   PDF
С.С. Дев’яткіна
 
Том 28, № 2 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О.В. Михайленко
 
Том 27, № 1 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ Анотація   PDF
А.І. Білеуш, Д.Е. Прусов, В.К. Веремієнко, О.В. Вощило
 
1251 - 1300 з 2276 результатів << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ