Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 1 (1999) Методика експериментального дослідження пошкодженості поверхні матеріалів Анотація   PDF
Ф. Ф. Нінасівінча Сота
 
Том 56, № 3 (2013) Методика експериментального синтезу адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації Анотація   PDF
Glib Pekurovskyi
 
Том 82, № 1 (2020) Методика експрес-вибору профілів крила стратосферного псевдосупутника Анотація   PDF
Мykhailo Matiychyk, Volodymyr Kharchenko
 
Том 7, № 3-4 (2000) Методика зняття фрагментів поляр літака за даними бортового реєстратора в умовах підприємства цивільної авіації Анотація   PDF
В. С. Белогузов, Д. К. Мещишен
 
Том 25, № 3 (2005) МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
Ю.М. Чоха
 
Том 21, № 3 (2004) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СКЛАДОВИХ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ XML-ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
С.М. Подрєза, С.Є. Петропавловська
 
Том 3, № 2 (1999) Методика оцінки ефективності авіаційних систем зв'язку з діагностуванням радіоканалів Анотація   PDF
В. А. Игнатов, O. A. Тарасов, Ж. Ж. Пенда
 
Том 2, № 1 (1999) Методика оцінки ефективності використання індикаторів різних типів у бортових засобах відображення інформації Анотація   PDF
В. В. Зубарев, В. А. Мокрицкий, О. В. Поляруш, А. Н. Перегудов, А. А. Савельев
 
Том 1, № 1 (1998) Методика оцінки надійності світлосигнальної системи аеродромів Анотація   PDF
И. А. Зеленков, Т. И. Ососкова
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТОЛЬОТА З ПІДВІСКОЮ У РЕЖИМІ ВИСІННЯ Анотація   PDF
В.Г. Вовк, П.О. Хлюст, М.Д. Романовський
 
Том 20, № 2 (2004) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В.І. Нерет, О.А. Сущенко
 
Том 25, № 3 (2005) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЗНАХОДЖЕННЯ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ НА ЗАДАНОМУ ІНТЕРВАЛІ Анотація   PDF
С.Р. Стефанський
 
Том 8, № 1 (2001) Методика оцшки технічного стану авіаційної техніки з використанням моделювання на базі агрегативної інформаційної системи Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін, Хаммуд Нізар
 
Том 20, № 2 (2004) МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СІТКОВИХ МОДЕЛЕЙ ТРИВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
В.О. Іванов, О.В. Вишнівський
 
Том 7, № 3-4 (2000) Методика поетапної забудови приватної міської ділянки Анотація   PDF
О. Ю. Запорожченко
 
Том 60, № 3 (2014) Методика прецизійної ідентифікації типу сигналу за допомогою апаратних засобів Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Vitaliy Larin, Iana Savitskaya
 
Том 6, № 1-2 (2000) Методика призначення періодичності контролю технічного стану виробів авіаційної техніки Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін
 
Том 1, № 1 (1998) Методика прийняття рішень в інтелектуальних системах навчання з нечітко заданою цільовою функцією Анотація   PDF
Н. Н. Шибицкая
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ЛЮДИНОЮ-ОПЕРАТОРОМ ЗА КРИТЕРІЄМ ЛІМІТУ ЧАСУ Анотація   PDF
С.Т. Поліщук
 
Том 31, № 1 (2007) МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ УДАРНО-ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ Анотація   PDF
В.Ю. Гирич
 
Том 30, № 4 (2006) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГЛИБИНИ ЗАНУРЕННЯ МОРСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ ВИСОТИ ХВИЛЬ Анотація   PDF
К.І. Капітанчук, П.І. Греков, В.В. Овсянкін
 
Том 55, № 2 (2013) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ РЕЗЕРВУАРІВ ВІД ЗАЛИШКІВ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
С. О. Пузік, Б. О. Островський, Д. А. Комар
 
Том 49, № 4 (2011) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕСУРСУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ НАВАНТАЖЕННІ ТЕРТЯМ Анотація   PDF
В. Варюхно, О. Сидоренко, Н. Машинська, Є. Євсюков
 
Том 22, № 4 (2004) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ”ПІДВАЛИНИ – СПОРУДА” Анотація   PDF
Н.О. Сирота
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДИКА СИНТЕЗУ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХОМОГО НАЗЕМНОГО ОБ’ЄКТА Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 10, № 3 (2001) Методика формування алгоритму розрахунку основних стохастичних характеристик пошкодження конструктивних елементів газотурбінних двигунів Анотація   PDF
О. С. Якушенко
 
Том 1, № 1 (1998) Методичні аспекти нового методу визначення вмісту смолистих речовин у паливах для реактивних двигунів Анотація   PDF
A. M. Соловьев, О. Я. Кузнецова
 
Том 38, № 1 (2009) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
О.В. Стриж, О.В. Кумейко
 
Том 26, № 4 (2005) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОЛІТАКІВ І ЛІТАКІВ-АМФІБІЙ Анотація   PDF
А.А. Rasstrygin
 
Том 26, № 4 (2005) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, О.О. Семенов
 
Том 39, № 2 (2009) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЕТАПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОЦЕСІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІСНУЮЧИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
Л.М. Блохін, О.П. Кривоносенко, С.І. Осадчий
 
Том 37, № 4 (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
А.І. Мужик
 
Том 23, № 1 (2005) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
В.П. Бабак, П.М. Павленко
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
О.В. Самков
 
Том 50, № 1 (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СТРУКТУРУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ СКЛАДНОГО АВІАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА Анотація   PDF
Ю. Чоха, Є. Сапелюк
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
А. Бєлятинський, Аль-Маайя Ахмад Халіф
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА ТА СТОХАСТИЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ЗБУРЮЮТЬ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЮ Анотація   PDF
Л. Блохін, Н. Білак
 
Том 32, № 2 (2007) МЕТОДОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.П. Квасників, В.Ю. Ларін
 
Том 28, № 2 (2006) МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИСПРАЦЬОВУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛ ЗА КРИТЕРІЯМИ ТРИБОХАРАКТЕРИСТИК УТВОРЮВАНИХ У НИХ ВТОРИННИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
О.Ф. Аксьонов, О.У. Стельмах, С.П. Шимчук, В.П. Коба, Джамаль Ібрагім Мансур
 
Том 28, № 2 (2006) МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ SIGMA В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
О.О. Лещенко, Л.М. Щербак
 
Том 74, № 1 (2018) Методологія досліджень та навчання в аеронавігаційній соціотехнічній системі Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Tatyana Shmelova, Yuliya Sikirda
 
Том 12, № 1 (2002) Методологія ефективної структурної ідентифікації складних динамічних систем Анотація   PDF
Л. М. Блохін, Г. I. Рудюк, О. А. Сущенко, В. В. Калініченко
 
Том 12, № 1 (2002) Методологія засвоєння ознак інформатизації у фаховій підготовці спеціалістів Анотація   PDF
В. А. Фабричев
 
Том 54, № 1 (2013) Методологія комплексного дослідження ризиків в системі організації повітряного руху в Європі Анотація
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ Анотація   PDF
О.К. Юдін, О.Л. Яковенко
 
Том 63, № 2 (2015) Методологія прогнозування наслідків інженерної підготовки перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними геологічними умовами Анотація   PDF
Dmitry Prusov
 
Том 28, № 2 (2006) МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ З КОНТРОЛЕМ РІВНЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ Анотація   PDF
Ю.М. Чоха
 
Том 50, № 1 (2012) МЕТОДЫ НАИЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАДАЧ Анотація   PDF
С. Радченко
 
Том 8, № 1 (2001) Методы создания тестовых наборов данных при сертификационных испытаниях комплексов программ контроля полетов Анотація   PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко, Н. А. Яцков
 
Том 45, № 4 (2010) МЕТРИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТІ «РОЗУМІННЯ» ПРОГРАМ Анотація   PDF
М.Г. Луцький, О.П. Дишлевий
 
1201 - 1250 з 2317 результатів << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ