Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 1 (1998) Методичні аспекти нового методу визначення вмісту смолистих речовин у паливах для реактивних двигунів Анотація   PDF
A. M. Соловьев, О. Я. Кузнецова
 
Том 38, № 1 (2009) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
О.В. Стриж, О.В. Кумейко
 
Том 26, № 4 (2005) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОЛІТАКІВ І ЛІТАКІВ-АМФІБІЙ Анотація   PDF
А.А. Rasstrygin
 
Том 26, № 4 (2005) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, О.О. Семенов
 
Том 39, № 2 (2009) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЕТАПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОЦЕСІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІСНУЮЧИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
Л.М. Блохін, О.П. Кривоносенко, С.І. Осадчий
 
Том 37, № 4 (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
А.І. Мужик
 
Том 23, № 1 (2005) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
В.П. Бабак, П.М. Павленко
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
О.В. Самков
 
Том 50, № 1 (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СТРУКТУРУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ СКЛАДНОГО АВІАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА Анотація   PDF
Ю. Чоха, Є. Сапелюк
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
А. Бєлятинський, Аль-Маайя Ахмад Халіф
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА ТА СТОХАСТИЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ЗБУРЮЮТЬ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЮ Анотація   PDF
Л. Блохін, Н. Білак
 
Том 32, № 2 (2007) МЕТОДОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.П. Квасників, В.Ю. Ларін
 
Том 28, № 2 (2006) МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИСПРАЦЬОВУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСТИЛ ЗА КРИТЕРІЯМИ ТРИБОХАРАКТЕРИСТИК УТВОРЮВАНИХ У НИХ ВТОРИННИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
О.Ф. Аксьонов, О.У. Стельмах, С.П. Шимчук, В.П. Коба, Джамаль Ібрагім Мансур
 
Том 28, № 2 (2006) МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ SIGMA В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
О.О. Лещенко, Л.М. Щербак
 
Том 74, № 1 (2018) Методологія досліджень та навчання в аеронавігаційній соціотехнічній системі Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Tatyana Shmelova, Yuliya Sikirda
 
Том 12, № 1 (2002) Методологія ефективної структурної ідентифікації складних динамічних систем Анотація   PDF
Л. М. Блохін, Г. I. Рудюк, О. А. Сущенко, В. В. Калініченко
 
Том 12, № 1 (2002) Методологія засвоєння ознак інформатизації у фаховій підготовці спеціалістів Анотація   PDF
В. А. Фабричев
 
Том 54, № 1 (2013) Методологія комплексного дослідження ризиків в системі організації повітряного руху в Європі Анотація
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ Анотація   PDF
О.К. Юдін, О.Л. Яковенко
 
Том 63, № 2 (2015) Методологія прогнозування наслідків інженерної підготовки перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними геологічними умовами Анотація   PDF
Dmitry Prusov
 
Том 28, № 2 (2006) МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ З КОНТРОЛЕМ РІВНЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ Анотація   PDF
Ю.М. Чоха
 
Том 50, № 1 (2012) МЕТОДЫ НАИЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАДАЧ Анотація   PDF
С. Радченко
 
Том 8, № 1 (2001) Методы создания тестовых наборов данных при сертификационных испытаниях комплексов программ контроля полетов Анотація   PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко, Н. А. Яцков
 
Том 45, № 4 (2010) МЕТРИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТІ «РОЗУМІННЯ» ПРОГРАМ Анотація   PDF
М.Г. Луцький, О.П. Дишлевий
 
Том 58, № 1 (2014) Механізм оптичної нелінійності системи «ліотропний рідкий кристал — віологен» Анотація   PDF
Hanna Bordyuh, Arkadiy Polishchuk
 
Том 23, № 1 (2005) МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ Анотація   PDF
Р.М. Федоренко, В.М. Казак
 
Том 71, № 2 (2017) Механізм формування інноваційної політики підприємства як стратегія розвитку галузі Анотація   PDF
Olena Lozhachevska, Olga Kovalenko
 
Том 24, № 2 (2005) Механічні характеристики і структура молібденового сплаву ЦМ-10 у температурному діапазоні 298– 1473 К Анотація
G.Е. Маrinchenko
 
Том 1, № 1 (1998) Механічна характеристика асинхронного гиродвигуна при мінімізації часу його разгону та обмежуванні току Анотація   PDF
В. А. Повстень, И. Е. Макаров, Д. Аузеллаг
 
Том 58, № 1 (2014) Мовленнєві тактики в мас-медійному дискурсі Анотація   PDF
Olena Kaptiurova
 
Том 45, № 4 (2010) МОДЕЛІ СИТУАЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЗАПИТАМИ В СИСТЕМАХ «КЛІ-ЄНТ–СЕРВЕР» Анотація   PDF
В.М. Боровик
 
Том 2, № 1 (1999) Моделі атмосферної турбулентності в задачах дистанційного зондування хмар і опадів Анотація   PDF
Ф. И. Яновский, Я. С. Храисат
 
Том 62, № 1 (2015) Моделі врахування деградаційних та регенераційних процесів на етапі проектування сервісних технологічних систем Анотація   PDF
Valter Melkumyan, Tetiana Maliutenko, Ivan Ostroumov
 
Том 69, № 4 (2016) Моделі кількісної оцінки потоків повітряного руху та пропускної здатності в термінальних диспетчерських районах Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 26, № 4 (2005) МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
М.В. Корсуненко, І.А. Слєпухіна, В.С. Шаповаленко, О.І. Юрченко
 
Том 30, № 4 (2006) МОДЕЛІ НЕЧІТКИХ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ ПІЛОТУВАННЯ ЗА ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОЛЬОТУ Анотація   PDF
О.М. Рева, В.А. Шульгін
 
Том 12, № 1 (2002) Моделі оптимізації послідовних систем за критерієм убезпечення від ризику відмов Анотація   PDF
Б. Г. Капишон, М. Т. Корнійчук, І. К. Совтус, В. Д. Тетерятник
 
Том 21, № 3 (2004) МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ ПРО СТАЛІ ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
Ю.В. Рогушина
 
Том 70, № 1 (2017) Моделі попередження помилок авіадиспетчерів в термінальних диспетчерських районах у умовах невизначеності Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko
 
Том 35, № 2 (2008) Моделі продуктивності авіаційних диспетчерів та помилки людини-оператора при обслуговуванні повітряного руху Анотація
Volodymyr P. Kharchenko, Yuriy V. Chynchenko
 
Том 1, № 1 (1998) Моделі сигналів акустичної емісії Анотація   PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Філоненко
 
Том 33, № 3-4 (2007) МОДЕЛІ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Т.В. Німченко
 
Том 19, № 1 (2004) МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Ю.К. Зіатдінов, М.В. Куклінський
 
Том 30, № 4 (2006) МОДЕЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ Анотація   PDF
В.П. Бабак, Ю.В. Куц, Л.М. Щербак
 
Том 40, № 3 (2009) МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОЛІРНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ІНЖЕНЕРНО−ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ Анотація   PDF
Л.М. Ситнянських, О.Г. Ситник
 
Том 62, № 1 (2015) Модель акустичного випромінювання при термоактиваційному руйнуванні поверхні композиційного матеріалу Анотація   PDF
Sergii Filonenko
 
Том 39, № 2 (2009) МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРОЯВІВ СУБ’ЄКТІВ ПОГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
Н.М. Лобанчикова
 
Том 19, № 1 (2004) МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ВЕЛИЧИНИ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ВІД ЛІНІЙНОГО Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 20, № 2 (2004) МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ОЦІНКИ АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ ТА ГУСТИНИ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 10, № 3 (2001) Модель керування властивостями і параметрами склокераміки, що використовуватиметься в авіаційній техніці Анотація   PDF
М. В. Дмитрієв, В. В. Зубарєв, С. В. Лєнков, Д. В. Лукомський, І. В. Огарь
 
1201 - 1250 з 2262 результатів << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ