Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛЬНОГО РІШЕННЯ ДИСПЕТЧЕРОМ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
В.П. Харченко, І.М. Буцик, О.М. Алєксєєв
 
Том 3, № 2 (1999) Методи прикладної теорії інформації в оцінці ефективності структурної організації невеликої групи авіаційних операторів Анотація   PDF
О. М. Рева, Н. В. Борота
 
Том 20, № 2 (2004) МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ Й ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ КОНФЛІКТІВ ПРИ ПОЛЬОТІ ЛІТАКІВ НА МАРШРУТАХ Анотація   PDF
В.М. Васильєв
 
Том 20, № 2 (2004) МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ АВІАРЕМОНТНИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
С.М. Подрєза
 
Том 17, № 2 (2003) Методи стиснення звукових сигналів і аналіз їх ефективності Анотація   PDF
К. І. Prokopenko
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
О.С. Нечай, М.О. Сидоров
 
Том 36, № 3 (2008) МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація   PDF
С.Ф. Філоненко, І.К. Корнієнко, Т.М. Косицька
 
Том 6, № 1-2 (2000) Методи та засоби формування мовних повідомлень в ергатичних системах Анотація   PDF
A. A. Давлетьянц
 
Том 2, № 1 (1999) Методи теорії збурень в течіях навколо порожнин в рідині Анотація   PDF
В. М. Буйвол
 
Том 30, № 4 (2006) МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ НАЗЕМНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ Анотація   PDF
В.В. Щепетов, О.І. Щепотьєв, В.В. Варюхно, В.Д. Гулевець
 
Том 53, № 4 (2012) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ У МЕРЕЖЕВІЙ АРХІТЕКТУРІ З ТРЬОМА РІВНЯМИ Анотація   PDF
А.О. Краснопольський, О.А. Косьянчук
 
Том 32, № 2 (2007) МЕТОДИКА І ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, В.А. Глива, В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, А.В. Лук'янчиков
 
Том 64, № 3 (2015) Методика і результати ідентифікації моделі пілота при напівавтоматичному керуванні польотом Анотація   PDF
Valerii Azarskov, Grygorii Rudyuk
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРАХ Анотація   PDF
В.М. Синєглазов, С.П. Борсук
 
Том 39, № 2 (2009) МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЗОРОВОГО ОБРАЗУ ДИНАМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ Анотація   PDF
В.А. Бородін, С.М. Креденцар
 
Том 1, № 1 (1998) Методика визначення індивідуальних особливостей повітряних суден за даними бортових систем реєстрації польотної інформації Анотація   PDF
С. А. Ищенко
 
Том 9, № 2 (2001) Методика визначення границі помпажу на змінених характеристиках компресора турбореактивного двигуна Анотація   PDF
М. С. Кулик, В. В. Панін, В. В. Ратинський, Б. М. Моісеєв
 
Том 12, № 1 (2002) Методика визначення показників надійності категорованих світлосигнальних систем аеродромів Анотація   PDF
С. С. Дев’яткіна
 
Том 53, № 4 (2012) МЕТОДИКА ВИПРОБУВАННЯ НА ФРЕТТИНГ В СФЕРІ-ПЛОЩИНИ КОНТАКТУ Анотація   PDF
А. Khimko, О. Smirnova
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ МАТЕРІАЛІВ ПРИ КОНТАКТНОМУ ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація   PDF
А.М. Хімко, В.М. Бородій, О.Є. Якобчук
 
Том 27, № 1 (2006) МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО ОБВОДУ КРИЛА ЛІТАКА Анотація   PDF
В.М. Казак, С.М. Гальченко, Л.В. Бикус, К.М. Бугрій
 
Том 6, № 1-2 (2000) Методика діагностування авіаційних двигунів за параметрами, що виміряються на перехідних режимах роботи Анотація   PDF
С. А. Дмитриев, Е. В. Путятин, Д. Агарвал, Х. Низар
 
Том 7, № 3-4 (2000) Методика діагностування кабельних мереж світлосигнальних систем аеродромів Анотація   PDF
В. И. Нерет
 
Том 24, № 2 (2005) Методика діагностування ступеня несправності паливних форсунок газотурбінних двигунів в умовах експлуатації Анотація
S.O. Dmytriev, Yu.M. Chokha, O.P. Fedorchuk
 
Том 27, № 1 (2006) МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШИРИНИ РОЗКРИТТЯ ТРІЩИН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF
В.И. Колчунов, Масуд Нур Эддин
 
Том 2, № 1 (1999) Методика експериментального дослідження пошкодженості поверхні матеріалів Анотація   PDF
Ф. Ф. Нінасівінча Сота
 
Том 56, № 3 (2013) Методика експериментального синтезу адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації Анотація   PDF
Glib Pekurovskyi
 
Том 7, № 3-4 (2000) Методика зняття фрагментів поляр літака за даними бортового реєстратора в умовах підприємства цивільної авіації Анотація   PDF
В. С. Белогузов, Д. К. Мещишен
 
Том 25, № 3 (2005) МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
Ю.М. Чоха
 
Том 21, № 3 (2004) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СКЛАДОВИХ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ XML-ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
С.М. Подрєза, С.Є. Петропавловська
 
Том 3, № 2 (1999) Методика оцінки ефективності авіаційних систем зв'язку з діагностуванням радіоканалів Анотація   PDF
В. А. Игнатов, O. A. Тарасов, Ж. Ж. Пенда
 
Том 2, № 1 (1999) Методика оцінки ефективності використання індикаторів різних типів у бортових засобах відображення інформації Анотація   PDF
В. В. Зубарев, В. А. Мокрицкий, О. В. Поляруш, А. Н. Перегудов, А. А. Савельев
 
Том 1, № 1 (1998) Методика оцінки надійності світлосигнальної системи аеродромів Анотація   PDF
И. А. Зеленков, Т. И. Ососкова
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТОЛЬОТА З ПІДВІСКОЮ У РЕЖИМІ ВИСІННЯ Анотація   PDF
В.Г. Вовк, П.О. Хлюст, М.Д. Романовський
 
Том 20, № 2 (2004) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В.І. Нерет, О.А. Сущенко
 
Том 25, № 3 (2005) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ЗНАХОДЖЕННЯ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ НА ЗАДАНОМУ ІНТЕРВАЛІ Анотація   PDF
С.Р. Стефанський
 
Том 8, № 1 (2001) Методика оцшки технічного стану авіаційної техніки з використанням моделювання на базі агрегативної інформаційної системи Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін, Хаммуд Нізар
 
Том 20, № 2 (2004) МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СІТКОВИХ МОДЕЛЕЙ ТРИВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
В.О. Іванов, О.В. Вишнівський
 
Том 7, № 3-4 (2000) Методика поетапної забудови приватної міської ділянки Анотація   PDF
О. Ю. Запорожченко
 
Том 60, № 3 (2014) Методика прецизійної ідентифікації типу сигналу за допомогою апаратних засобів Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Vitaliy Larin, Iana Savitskaya
 
Том 6, № 1-2 (2000) Методика призначення періодичності контролю технічного стану виробів авіаційної техніки Анотація   PDF
О. А. Тамаргазін
 
Том 1, № 1 (1998) Методика прийняття рішень в інтелектуальних системах навчання з нечітко заданою цільовою функцією Анотація   PDF
Н. Н. Шибицкая
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ЛЮДИНОЮ-ОПЕРАТОРОМ ЗА КРИТЕРІЄМ ЛІМІТУ ЧАСУ Анотація   PDF
С.Т. Поліщук
 
Том 31, № 1 (2007) МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ УДАРНО-ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ Анотація   PDF
В.Ю. Гирич
 
Том 30, № 4 (2006) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГЛИБИНИ ЗАНУРЕННЯ МОРСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ ВИСОТИ ХВИЛЬ Анотація   PDF
К.І. Капітанчук, П.І. Греков, В.В. Овсянкін
 
Том 55, № 2 (2013) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ РЕЗЕРВУАРІВ ВІД ЗАЛИШКІВ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
С. О. Пузік, Б. О. Островський, Д. А. Комар
 
Том 49, № 4 (2011) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕСУРСУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ НАВАНТАЖЕННІ ТЕРТЯМ Анотація   PDF
В. Варюхно, О. Сидоренко, Н. Машинська, Є. Євсюков
 
Том 22, № 4 (2004) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ”ПІДВАЛИНИ – СПОРУДА” Анотація   PDF
Н.О. Сирота
 
Том 34, № 1 (2008) МЕТОДИКА СИНТЕЗУ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХОМОГО НАЗЕМНОГО ОБ’ЄКТА Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 10, № 3 (2001) Методика формування алгоритму розрахунку основних стохастичних характеристик пошкодження конструктивних елементів газотурбінних двигунів Анотація   PDF
О. С. Якушенко
 
1151 - 1200 з 2262 результатів << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ