Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 1 (1999) Математичне моделювання та розрахунок взаємодії примежового шару зі слідами тіл різної форми Анотація   PDF
В. І. Мамчук, В. Т. Мовчан, Є. О. Шквар
 
Том 9, № 2 (2001) Математичне моделювання технічних і природних течій, які обумовлені легкопроникною шорсткістю Анотація   PDF
Є. О. Гаєв, К. А. Гаєва
 
Том 9, № 2 (2001) Математичне моделювання турбулентних пристшних струменів на шорстких поверхнях Анотація   PDF
В. І. Мамчук, Є. О. Шквар
 
Том 46, № 1 (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОЇ ДВОФАЗНОЇ СТРУМИННОЇ ТЕЧІЇ ПІД ЧАС КАПІЛЯРНОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
А.М. Овсянкін, Є.О. Шквар, В.Г. Демидко, Т.В. Козлова
 
Том 17, № 2 (2003) Математичний аналіз моделювання стисливого потоку ідеального газу Анотація   PDF
M. Yu. Fedorov
 
Том 36, № 3 (2008) МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧІВ ПЕРСОНАЛЬНИМИ КОМП'ЮТЕРАМИ Анотація   PDF
Н.Б. Римар-Щербина
 
Том 25, № 3 (2005) МЕЗОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ОЛОВА ТА ВАНАДІЮ Анотація   PDF
О.В. Швець, Л.М. Заруба, А.Ю. Мишастий, В.Г. Ільїн
 
Том 53, № 4 (2012) МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМ CNS/ATM Анотація   PDF
С.В. Павлова, О.М. Євтушенко
 
Том 78, № 1 (2019) Мережевий аналіз спільного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті Анотація   PDF
Mykola Kasatkin, Yuliya Sikirda, Tetiana Shmelova
 
Том 24, № 2 (2005) Металофізика зношування при терті ковзання в присутності абразиву Анотація
V.I. Dvoruk, M.V. Kindrachuk
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОСОЧУВАННЯМ РОЗЧИНОМ ЗВ'ЯЗУЮЧОГО Анотація   PDF
В.О. Краля, О.М. Джоган, О.П. Костенко
 
Том 53, № 4 (2012) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ НЕОДНОРІДНОГО ОСНОВНОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ Анотація   PDF
Ю.А. Рудяк
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОД ГАРАНТОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ОБЛАСТІ ПОВНІСТЮ КЕРОВАНОГО СТАНУ СКЛАДНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
С. Павлова, B. Павлов, В. Чепіженко
 
Том 42, № 1 (2010) МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
О.С. Нечай
 
Том 55, № 2 (2013) МЕТОД ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ СКАНУВАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КАРБОНАНОТРУБОК Анотація   PDF
Е. Г. Привалко, Р. В. Дінжос, М. А. Рехтета, А. В. Ващук
 
Том 42, № 1 (2010) МЕТОД ЗАМІЩЕННЯ СТОРІНОК У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ АВІАПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
І.А. Жуков, О.В. Іванкевич, В.О. Станіславов
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОД ЗМІСТОВНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ВІДПОВІДЕЙ У СИСТЕМАХ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Л. Бадьоріна, І. Замаруєва
 
Том 53, № 4 (2012) МЕТОД КАРТОГРАФУВАННЯ ШУМУ ВІД ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У СУЧАСНОМУ МІСТІ Анотація   PDF
Ю.С. Шевченко
 
Том 57, № 4 (2013) Метод ідентифікації авіаційних подій сучасного літального апарата на основі нечітких моделей Анотація   PDF
Nadir Bafadin oqlu Agayev, Jeyran Aqamali qizi Agamalieva
 
Том 6, № 1-2 (2000) Метод ідентифікації визначення різницевих рівнянь керуючих ЕОМ Анотація   PDF
Л. Н. Иванова
 
Том 59, № 2 (2014) Метод аналізу та управління ефективністю технологічної підготовки розосередженого виробництва Анотація   PDF
Petro Pavlenko, Andriy Khlevnyy
 
Том 24, № 2 (2005) Метод багатоагентних технологій у керуванні бізнес-процесами технологічної підготовки виробництва Анотація
P.N. Pavlenko
 
Том 68, № 3 (2016) Метод багатокритеріального розв’язання конфліктної ситуації між двома повітряними суднами у тривимірному просторі на основі динамічного програмування Анотація   PDF
Denys Vasyliev
 
Том 3, № 2 (1999) Метод визначення втрат палив від випаровування Анотація   PDF
C. B. Бойченко
 
Том 11, № 4 (2001) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ОБМЕЖЕНОЇ КОНТРОЛЕПРИДАТНОСТІ НА. ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ Анотація   PDF
В. В. Панін
 
Том 25, № 3 (2005) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ СПРАЦЬОВУВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ ПОВІДОМЛЮВАЧІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ В УМОВАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
І.М. Васюхіна, К.С. Кузнєцова
 
Том 50, № 1 (2012) МЕТОД КОМП’ЮТЕРНО-ЛІНГВІСТИЧНОЇ ВАЛІДАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ІМЕН КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-СПІЛЬНОТИ Анотація   PDF
С. Федушко, Ю. Сєров, У. Ярка
 
Том 73, № 4 (2017) Метод конструювання траєкторії руху інформаційного робота на базі безпілотного літального апарата Анотація   PDF
Alexander Lysenko, Olena Tachinina
 
Том 25, № 3 (2005) МЕТОД МОНІТОРИНГУ ПОЛЬОТНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПІЛОТАЖНОГО ТРЕНАЖЕРА Анотація   PDF
I.П. Сердюк
 
Том 16, № 1 (2003) Метод однозначного визначення великих фазових зсувів сигналів Анотація   PDF
В. П. Бабак, Ю. В. Куц
 
Том 12, № 1 (2002) Метод оперативної діагностики відмовостійких комплексів електропостачання літальних апаратів Анотація   PDF
В. П. Захарченко
 
Том 6, № 1-2 (2000) Метод оптимізації форсованого частотного пуску асинхронних гіродвигунів при встановленому обмеженні потужності та мінімальному струмі Анотація   PDF
В. А. Повстень, Д. Аузеллаг
 
Том 70, № 1 (2017) Метод оптимального розв’язання групових конфліктних ситуацій між повітряними суднами у тривимірному просторі Анотація   PDF
Denys Vasyliev
 
Том 61, № 4 (2014) Метод оцінки компетентності фахівців експертної групи Анотація   PDF
Petro Pavlenko, Sergey Tolbatov
 
Том 1, № 1 (1998) Метод оцінки міцності композиційних матеріалів із пошкодженнями і вирізами Анотація   PDF
Н. М. Бородачев, О. А. Шевченко
 
Том 75, № 2 (2018) Метод оцінки рівня електричного поля небезпечних сигналів приймачам GNSS Анотація   PDF
Valeriyan Shvets, Volodymyr Kharchenko
 
Том 31, № 1 (2007) МЕТОД ОЦІНКИ СТЕПЕНЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ТЕСТОВОЇ ВІДПОВІДІ В КОМП’ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
L.N. Badorina
 
Том 7, № 3-4 (2000) Метод оцінки характеристик втрат льотної придатності повітряного корабля Анотація   PDF
С. А. Ищенко, А. Р. Давидов
 
Том 64, № 3 (2015) Метод оцінювання параметрів авіаційного супутникового каналу зв’язку Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Andrii Grekhov, Ismail Ali
 
Том 26, № 4 (2005) МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ПРИВОДІВ КООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАШИН Анотація   PDF
В.П. Квасніков, О.І. Осмоловський
 
Том 20, № 2 (2004) МЕТОД ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ КАБІНИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА Анотація   PDF
О.І. Хлистун
 
Том 19, № 1 (2004) МЕТОД ПОБУДОВИ ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МАРШРУТІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ Анотація   PDF
І.А. Жуков, О.П. Мартинова
 
Том 73, № 4 (2017) Метод посадки літаків за криволінійними глісадами в межах граничних траєкторій Анотація   PDF
Svitlana Pavlova, Dmytro Voloshenyuk
 
Том 46, № 1 (2011) МЕТОД ПРИСКОРЕНОЇ ПОБУДОВИ КАРТОГРАФІЧНОГО ФОНУ НА ЕКРАНІ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ Анотація   PDF
Н. М. Лобанчикова, С. М. Креденцар
 
Том 74, № 1 (2018) Метод рідинної хроматографії – подвійної мас-спектрометрії для визначення еніатинів А, А1, Б, Б1 та бюварицину у озимій пшениці Анотація   PDF
Oksana Pylypenko, Mikhail Baranovsky
 
Том 10, № 3 (2001) Метод расчета эластичности весовых элементов с упругим шарниром Анотація   PDF
В. П. Зинченко, С. Г. Радченко, Н. П. Зинченко
 
Том 59, № 2 (2014) Метод реконфігурації керування літаком в умовах виникнення особливої ситуації в польоті Анотація   PDF
Dmitriy Shevchuk
 
Том 44, № 3 (2010) Метод розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь у розподіленому обчислювальному середовищі Анотація
Оlexiy М. Glazok
 
Том 56, № 3 (2013) Метод розпізнавання обличчя в мобільних пристроях Анотація   PDF
Viktor Borodin
 
Том 61, № 4 (2014) Метод розрахунку запасу міцності виробів авіаційної техніки при циклічному навантаженні Анотація   PDF
Anatolii Pogrebniak, Mikhail Regulskii, Elena Yurchenko, Aleksandr Tugarinov
 
1101 - 1150 з 2317 результатів << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ