Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 45, № 4 (2010) МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АВІАЦІЙНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
К.О. Поворозник
 
Том 55, № 2 (2013) МІСЦЕ ВЕЛИКИХ ВИМИРАНЬ У НОВІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ Анотація   PDF
О. Я. Кипоренко, Г. Б. Шабалтас, Т. Г. Сокольський
 
Том 49, № 4 (2011) МІСЦЕ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ Анотація   PDF
Т. Козлова
 
Том 79, № 2 (2019) Магнітна гіпертермія мікроорганізмів з природними феримагнітними властивостями Анотація   PDF
Svitlana Gorobets, Oksana Gorobets, Liubov Kuzminykh, Roman Shevgalishyn
 
Том 3, № 2 (1999) Майбутнє аерокосмічних інформаційних систем і керування транспортом Анотація   PDF
В. П. Харченко
 
Том 52, № 3 (2012) МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ТА СКУЛЬПТУРНІ ФОРМИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ Анотація   PDF
B.А. Зеленкова
 
Том 2, № 1 (1999) Марківська однорідна за другою компонентою з керованим відновленням модель оцінювання надійності складних радіоелектронних систем Анотація   PDF
M. T. Корнійчук, I. K. Совтус, A. I. Семенченко, M. O. Шутко
 
Том 50, № 1 (2012) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИЛОТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА ПО КРИТЕРИЮ ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА Анотація   PDF
И. Кузнецов
 
Том 8, № 1 (2001) Математическое моделирование турбулентной вязкости для течений однородных растворов полимеров в пограничном слое Анотація   PDF
Е. А. Шквар
 
Том 40, № 3 (2009) МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ І ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПРИ ДІЇ СТАТИЧНИХ І ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Анотація   PDF
Н.С. Кулик, А.Г. Кучер, В.Е. Мильцов
 
Том 52, № 3 (2012) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЗІР’Я НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКІВ GPS, GLONASS, GALILEO Анотація   PDF
В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, Є.А. Знаковська
 
Том 50, № 1 (2012) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД Анотація   PDF
С. Бойченко, О. Кучер, Л. Павлюх
 
Том 45, № 4 (2010) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО Анотація   PDF
Ю.В. Задонцев
 
Том 42, № 1 (2010) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ДВОФАЗОВОГО ПОТОКУ В ПРИСКОРЮЮЧОМУ КАНАЛІ Анотація   PDF
О.Ф. Нікулін, О.М. Тітенко
 
Том 42, № 1 (2010) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА РУХОМІЙ ОСНОВІ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 69, № 4 (2016) Математична модель автоматичного польоту полікоптерного БПЛА НАУ ПКФ «Аврора» Анотація   PDF
Wang Bo, Volodymyr Kharchenko, Alexandr Nakhaba
 
Том 71, № 2 (2017) Математична модель багаторежимної системи визначення повної просторової орієнтації рухомого об’єкта Анотація   PDF
Olha Sushchenko
 
Том 27, № 1 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ «ДІАГНОЗ – ЯКІСТЬ – НАДІЙНІСТЬ» Анотація   PDF
Ю.М. Чоха
 
Том 19, № 1 (2004) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Анотація   PDF
О.Є. Литвиненко, Г.С. Краліна, О.П Стьопушкіна
 
Том 73, № 4 (2017) Математична модель керування безпілотним повітряним судном в одному каналі керування Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 23, № 1 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ ПОВІТРЯ З ВІДСІКУ Анотація   PDF
В.Д. Доник
 
Том 27, № 1 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ АВІОНІКИ НА РАННІЙ СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ Анотація   PDF
V.M. Vorobyov, T.V. Belyh, V.A. Zakharchenko, M.V. Novikova, S.V. Kondratenko
 
Том 49, № 4 (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПРАКТИЧНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
І. Гученко
 
Том 6, № 1-2 (2000) Математична модель повітряного корабля з урахуванням динаміки вихрової запони Анотація   PDF
В. В. Пахненко
 
Том 36, № 3 (2008) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ФРАКТАЛЬНИХ МНОЖИН Анотація   PDF
В.В. Новиков, Б.Я. Корниенко, А.А. Сомлев
 
Том 1, № 1 (1998) Математична модель процесу прийомистості трьохвального турбогвинтовентиляторного двигуна із співвісними гвинтами Анотація   PDF
В. В. Панін
 
Том 32, № 2 (2007) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХОМОГО НАЗЕМНОГО ОБ’ЄКТА В КОНТУРАХ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАВЕДЕННЯ Анотація   PDF
О.А. Сущенко, Р.А. Сайфетдінов
 
Том 23, № 1 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ВАГОМИХ ЧАСТИНОК У ЗАВИХРЕНОМУ ПОТОЦІ ГАЗУ Анотація   PDF
А.М. Антонов, Г.М. Франчук, О.В. Хорошилов, Є.О. Бовсуновський
 
Том 28, № 2 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ГІРОСКОПІЧНОГО КОМПАСА Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 25, № 3 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ПОПЕРЕДНЬОГО ГОРИЗОНТУВАННЯ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 27, № 1 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ТОЧНОГО ГОРИЗОНТУВАННЯ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 70, № 1 (2017) Математична модель системи визначення просторової орієнтації з використанням двоосної горизонтальної платформи Анотація   PDF
Olha Sushchenko
 
Том 9, № 2 (2001) Математична модель станів системи керування охороною праці з урахуванням людського фактора Анотація   PDF
В. В. Матиборський
 
Том 3, № 2 (1999) Математична модель теплового руйнування полімерно-композиційного матералу Анотація   PDF
В. В. Клюс, А. В. Кузяев
 
Том 26, № 4 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОФІЗИЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ ПОТОКУ КРИЖАНИХ ГРАНУЛ Анотація   PDF
Є.О. Бовсуновський, Г.М. Франчук
 
Том 19, № 1 (2004) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація   PDF
О.Є. Карпов
 
Том 55, № 2 (2013) МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА СУПРОВОДУ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВІДЕО Анотація   PDF
П. О. Приставка, А. А. Рогатюк
 
Том 53, № 4 (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ ТА ГРАНУЛЮВАННІ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ Анотація   PDF
Б.Я. Корнієнко
 
Том 64, № 3 (2015) Математичне забезпечення розпізнавання чужорідного об’єкта на відео з безпілотного повітряного судна Анотація   PDF
Philip Prystavka, Anastasia Rogatyuk
 
Том 1, № 1 (1998) Математичне моделювання відривних течій з крупномасштабними зонами рециркуляції Анотація   PDF
Є. О. Шквар
 
Том 62, № 1 (2015) Математичне моделювання динаміки вигнутих труб, які транспортують внутрішні маси неоднорідної рідини Анотація   PDF
Yevgeniy Tolbatov
 
Том 10, № 3 (2001) Математичне моделювання електромагнітних полів літальних апаратів Анотація   PDF
В. М. Синєглазов, М. П. Мухіна
 
Том 63, № 2 (2015) Математичне моделювання коливань, що самозбуджуються та містять рухомі киплячі згустки рідини Анотація   PDF
Yevgeniy Tolbatov
 
Том 1, № 1 (1998) Математичне моделювання конвективного теплообміну пристінних турбулентних течій Анотація   PDF
М. Лунис
 
Том 12, № 1 (2002) Математичне моделювання лізингу повітряних суден Анотація   PDF
Г. М. Юн, К. В. Кабаніхіна
 
Том 3, № 2 (1999) Математичне моделювання перспективних турбогвинтових двигунів для діагностування за допомогою неявної моделі Анотація   PDF
В. В. Якименко
 
Том 25, № 3 (2005) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
О.А. Вишневський, О.С. Давидов
 
Том 16, № 1 (2003) Математичне моделювання процесу взаємодії екіпажу повітряного судна з світлосигнальною системою аеродрому Анотація   PDF
О. Ф. Шишков, С. С. Дев’яткіна
 
Том 3, № 2 (1999) Математичне моделювання процесу ймовірного прогнозування як основа вибору "одиниці відчуття" Анотація   PDF
Л. M. Приснякова, В. Ф. Присняков
 
Том 10, № 3 (2001) Математичне моделювання робочого процесу турбореактивного двигуна Анотація   PDF
М. С. Кулик, В. В. Козлов, В. В. Пулясвський, С. О. Осадчий
 
1051 - 1100 з 2317 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ