Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 36, № 3 (2008) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ФРАКТАЛЬНИХ МНОЖИН Анотація   PDF
В.В. Новиков, Б.Я. Корниенко, А.А. Сомлев
 
Том 1, № 1 (1998) Математична модель процесу прийомистості трьохвального турбогвинтовентиляторного двигуна із співвісними гвинтами Анотація   PDF
В. В. Панін
 
Том 32, № 2 (2007) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХОМОГО НАЗЕМНОГО ОБ’ЄКТА В КОНТУРАХ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАВЕДЕННЯ Анотація   PDF
О.А. Сущенко, Р.А. Сайфетдінов
 
Том 23, № 1 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ВАГОМИХ ЧАСТИНОК У ЗАВИХРЕНОМУ ПОТОЦІ ГАЗУ Анотація   PDF
А.М. Антонов, Г.М. Франчук, О.В. Хорошилов, Є.О. Бовсуновський
 
Том 28, № 2 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ГІРОСКОПІЧНОГО КОМПАСА Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 25, № 3 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ПОПЕРЕДНЬОГО ГОРИЗОНТУВАННЯ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 27, № 1 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ТОЧНОГО ГОРИЗОНТУВАННЯ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 70, № 1 (2017) Математична модель системи визначення просторової орієнтації з використанням двоосної горизонтальної платформи Анотація   PDF
Olha Sushchenko
 
Том 9, № 2 (2001) Математична модель станів системи керування охороною праці з урахуванням людського фактора Анотація   PDF
В. В. Матиборський
 
Том 3, № 2 (1999) Математична модель теплового руйнування полімерно-композиційного матералу Анотація   PDF
В. В. Клюс, А. В. Кузяев
 
Том 26, № 4 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОФІЗИЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ ПОТОКУ КРИЖАНИХ ГРАНУЛ Анотація   PDF
Є.О. Бовсуновський, Г.М. Франчук
 
Том 19, № 1 (2004) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація   PDF
О.Є. Карпов
 
Том 55, № 2 (2013) МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА СУПРОВОДУ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВІДЕО Анотація   PDF
П. О. Приставка, А. А. Рогатюк
 
Том 53, № 4 (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ ТА ГРАНУЛЮВАННІ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ Анотація   PDF
Б.Я. Корнієнко
 
Том 64, № 3 (2015) Математичне забезпечення розпізнавання чужорідного об’єкта на відео з безпілотного повітряного судна Анотація   PDF
Philip Prystavka, Anastasia Rogatyuk
 
Том 1, № 1 (1998) Математичне моделювання відривних течій з крупномасштабними зонами рециркуляції Анотація   PDF
Є. О. Шквар
 
Том 62, № 1 (2015) Математичне моделювання динаміки вигнутих труб, які транспортують внутрішні маси неоднорідної рідини Анотація   PDF
Yevgeniy Tolbatov
 
Том 10, № 3 (2001) Математичне моделювання електромагнітних полів літальних апаратів Анотація   PDF
В. М. Синєглазов, М. П. Мухіна
 
Том 63, № 2 (2015) Математичне моделювання коливань, що самозбуджуються та містять рухомі киплячі згустки рідини Анотація   PDF
Yevgeniy Tolbatov
 
Том 1, № 1 (1998) Математичне моделювання конвективного теплообміну пристінних турбулентних течій Анотація   PDF
М. Лунис
 
Том 12, № 1 (2002) Математичне моделювання лізингу повітряних суден Анотація   PDF
Г. М. Юн, К. В. Кабаніхіна
 
Том 3, № 2 (1999) Математичне моделювання перспективних турбогвинтових двигунів для діагностування за допомогою неявної моделі Анотація   PDF
В. В. Якименко
 
Том 25, № 3 (2005) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
О.А. Вишневський, О.С. Давидов
 
Том 16, № 1 (2003) Математичне моделювання процесу взаємодії екіпажу повітряного судна з світлосигнальною системою аеродрому Анотація   PDF
О. Ф. Шишков, С. С. Дев’яткіна
 
Том 3, № 2 (1999) Математичне моделювання процесу ймовірного прогнозування як основа вибору "одиниці відчуття" Анотація   PDF
Л. M. Приснякова, В. Ф. Присняков
 
Том 10, № 3 (2001) Математичне моделювання робочого процесу турбореактивного двигуна Анотація   PDF
М. С. Кулик, В. В. Козлов, В. В. Пулясвський, С. О. Осадчий
 
Том 2, № 1 (1999) Математичне моделювання та розрахунок взаємодії примежового шару зі слідами тіл різної форми Анотація   PDF
В. І. Мамчук, В. Т. Мовчан, Є. О. Шквар
 
Том 9, № 2 (2001) Математичне моделювання технічних і природних течій, які обумовлені легкопроникною шорсткістю Анотація   PDF
Є. О. Гаєв, К. А. Гаєва
 
Том 9, № 2 (2001) Математичне моделювання турбулентних пристшних струменів на шорстких поверхнях Анотація   PDF
В. І. Мамчук, Є. О. Шквар
 
Том 46, № 1 (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОЇ ДВОФАЗНОЇ СТРУМИННОЇ ТЕЧІЇ ПІД ЧАС КАПІЛЯРНОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
А.М. Овсянкін, Є.О. Шквар, В.Г. Демидко, Т.В. Козлова
 
Том 17, № 2 (2003) Математичний аналіз моделювання стисливого потоку ідеального газу Анотація   PDF
M. Yu. Fedorov
 
Том 36, № 3 (2008) МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧІВ ПЕРСОНАЛЬНИМИ КОМП'ЮТЕРАМИ Анотація   PDF
Н.Б. Римар-Щербина
 
Том 25, № 3 (2005) МЕЗОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ОЛОВА ТА ВАНАДІЮ Анотація   PDF
О.В. Швець, Л.М. Заруба, А.Ю. Мишастий, В.Г. Ільїн
 
Том 53, № 4 (2012) МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМ CNS/ATM Анотація   PDF
С.В. Павлова, О.М. Євтушенко
 
Том 78, № 1 (2019) Мережевий аналіз спільного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті Анотація   PDF
Mykola Kasatkin, Yuliya Sikirda, Tetiana Shmelova
 
Том 24, № 2 (2005) Металофізика зношування при терті ковзання в присутності абразиву Анотація
V.I. Dvoruk, M.V. Kindrachuk
 
Том 40, № 3 (2009) МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОСОЧУВАННЯМ РОЗЧИНОМ ЗВ'ЯЗУЮЧОГО Анотація   PDF
В.О. Краля, О.М. Джоган, О.П. Костенко
 
Том 53, № 4 (2012) МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ НЕОДНОРІДНОГО ОСНОВНОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ Анотація   PDF
Ю.А. Рудяк
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОД ГАРАНТОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ОБЛАСТІ ПОВНІСТЮ КЕРОВАНОГО СТАНУ СКЛАДНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
С. Павлова, B. Павлов, В. Чепіженко
 
Том 42, № 1 (2010) МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
О.С. Нечай
 
Том 55, № 2 (2013) МЕТОД ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ СКАНУВАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КАРБОНАНОТРУБОК Анотація   PDF
Е. Г. Привалко, Р. В. Дінжос, М. А. Рехтета, А. В. Ващук
 
Том 42, № 1 (2010) МЕТОД ЗАМІЩЕННЯ СТОРІНОК У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ АВІАПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
І.А. Жуков, О.В. Іванкевич, В.О. Станіславов
 
Том 47, № 2 (2011) МЕТОД ЗМІСТОВНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ВІДПОВІДЕЙ У СИСТЕМАХ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Л. Бадьоріна, І. Замаруєва
 
Том 53, № 4 (2012) МЕТОД КАРТОГРАФУВАННЯ ШУМУ ВІД ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У СУЧАСНОМУ МІСТІ Анотація   PDF
Ю.С. Шевченко
 
Том 57, № 4 (2013) Метод ідентифікації авіаційних подій сучасного літального апарата на основі нечітких моделей Анотація   PDF
Nadir Bafadin oqlu Agayev, Jeyran Aqamali qizi Agamalieva
 
Том 6, № 1-2 (2000) Метод ідентифікації визначення різницевих рівнянь керуючих ЕОМ Анотація   PDF
Л. Н. Иванова
 
Том 59, № 2 (2014) Метод аналізу та управління ефективністю технологічної підготовки розосередженого виробництва Анотація   PDF
Petro Pavlenko, Andriy Khlevnyy
 
Том 24, № 2 (2005) Метод багатоагентних технологій у керуванні бізнес-процесами технологічної підготовки виробництва Анотація
P.N. Pavlenko
 
Том 68, № 3 (2016) Метод багатокритеріального розв’язання конфліктної ситуації між двома повітряними суднами у тривимірному просторі на основі динамічного програмування Анотація   PDF
Denys Vasyliev
 
Том 3, № 2 (1999) Метод визначення втрат палив від випаровування Анотація   PDF
C. B. Бойченко
 
1051 - 1100 з 2262 результатів << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ