Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 12, № 1 (2002) Коригування параметрів системи «моштор-плівка» для мультиформатних камер у медицині Анотація   PDF
С. В. Балашов, С. А. Ясенко
 
Том 40, № 3 (2009) КОРОТКОСТРОКОВЕ ТА ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МІСТКОСТІ АЕРОПОРТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Анотація   PDF
К.І. Кажан
 
Том 9, № 2 (2001) Коррозионные повреждения лопаток газовых турбин Анотація   PDF
Н. С. Кулик, Е. Н. Карпов, Эль-Хожайри Хуссейн
 
Том 9, № 2 (2001) Криві, що належать трискладовому розподілу афінного простору Анотація   PDF
М. Ф. Гребенюк
 
Том 32, № 2 (2007) КРИСТАЛОХІМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ π-ФАЗИ ТА χ-ФАЗИ Анотація   PDF
О.М. Заславський, Т.А. Веліканова
 
Том 12, № 1 (2002) Критерії наявності плівок на межі розподілу фаз електрод/електроліт Анотація   PDF
С. В. Іванов
 
Том 3, № 2 (1999) Критерії оцінки ефективності процесу оперативного технічного обслуговування при реорганізації системи технічного обслуговування авіакомпанії "SYRIAN ARAB AIRLINES" республіки Сірія Анотація   PDF
В. А. Василенко, Мутлак Нуралдин
 
Том 1, № 1 (1998) Критерії оцінки розвитку дефектів структури в матеріалах та елементах конструкцій за сигналами акустичної емісії Анотація   PDF
С. Ф. Філоненко
 
Том 16, № 1 (2003) Критерій відносної оцінки протиспрацьовувальних і антифрикційних властивостей мастильних матеріалів Анотація   PDF
Р. Г. Мнацаканов, В. І. Маленко, В. О. Довбуш, О. О. Микосянчик
 
Том 52, № 3 (2012) КРОСПЛАТФОРМЕННА ТЕХНОЛОГІЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ПОТОКОВОГО ВІДЕО НА ОСНОВІ ЛОКАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ Анотація   PDF
П.О. Приставка, А.В. Ассаул
 
Том 27, № 1 (2006) КРУГОВА МЕДІАНА В СТАТИСТИЧНОМУ АНАЛІЗІ КУТОВИХ ДАНИХ Анотація   PDF
Ю.В. Куц, О.В. Монченко
 
Том 67, № 2 (2016) Лізиметр - унікальний інструмент для контролю взаємодії між компонентами середовища Анотація   PDF
Ivan Matušek, Sascha Reth, Christian Heerdt, Katarína Hrčková, Jozef Gubiš
 
Том 58, № 1 (2014) Лімфоцитарні кейлони-новий клас природних антиоксидантів Анотація   PDF
Kateryna Garkava
 
Том 47, № 2 (2011) ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Л. Добровольська
 
Том 1, № 1 (1998) Лазерна обробка тертьових поверхонь деталей машин та інструменту Анотація   PDF
В. Ф. Лабунец
 
Том 53, № 4 (2012) ЛАМІНАРНИЙ ПОТІК КРІЗЬ ТРУБУ З ЛЕГКОПРОНИКНОЮ ШОРСТКІСТЮ НА ОСІ Анотація   PDF
Є.О. Гаєв
 
Том 65, № 4 (2015) Логістичний підхід до взаємодії авіакомпанії з постачальниками палива Анотація   PDF
Wang Bo
 
Том 31, № 1 (2007) ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕМЕЖОВАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЙОГО ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ Анотація   PDF
О.П. Стьопушкіна, О.В. Попов, М.В. Корсуненко, І.А. Слєпухіна
 
Том 29, № 3 (2006) Локалізація архітектурно-будівельного пакету Revit в Україні, створення бібліотек Анотація
Victoria Gyrych, Oleksandr Tereshchenko
 
Том 40, № 3 (2009) ЛОКАЛІЗАЦІЯ КРИТИЧНИХ ЗОН ПОШКОДЖЕННЯ РОТОРНИХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
С.С. Дубровський
 
Том 50, № 1 (2012) ЛЮДИНА-ОПЕРАТОР У МАЙБУТНІЙ СИСТЕМІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
В Харченко, С. Рудас
 
Том 25, № 3 (2005) ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР І НЕЙТРАЛІЗАТОР «ГАММА - 7.Н» Анотація   PDF
Л.Д. Дубровін, О.О. Козлітін
 
Том 22, № 4 (2004) ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК – ДОМІНАНТА РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ Анотація   PDF
Ю.В. Зайцев
 
Том 1, № 1 (1998) Міжнародна конференція і виставка "Аеродром-97" Анотація   PDF
І. О. Бєлінський, А. І. Білеуш, A. B. Шинкарчук
 
Том 31, № 1 (2007) МІЖПЛАНЕТНІ ПІЛОТОВАНІ ПОЛЬОТИ У РОЗРІЗІ 4-Ї КОСМІЧНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.М. Азарсков, С.Т. Поліщук
 
Том 51, № 2 (2012) МІНІМІЗАЦІЯ ВІДХИЛЕНЬ ТРАЄКТОРІЇ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ПІД ЧАС ОБЛЬОТУ ПЕРЕШКОД СКЛАДНОЇ ФОРМИ Анотація
Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko
 
Том 45, № 4 (2010) МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АВІАЦІЙНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
К.О. Поворозник
 
Том 55, № 2 (2013) МІСЦЕ ВЕЛИКИХ ВИМИРАНЬ У НОВІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ Анотація   PDF
О. Я. Кипоренко, Г. Б. Шабалтас, Т. Г. Сокольський
 
Том 49, № 4 (2011) МІСЦЕ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ Анотація   PDF
Т. Козлова
 
Том 79, № 2 (2019) Магнітна гіпертермія мікроорганізмів з природними феримагнітними властивостями Анотація   PDF
Svitlana Gorobets, Oksana Gorobets, Liubov Kuzminykh, Roman Shevgalishyn
 
Том 3, № 2 (1999) Майбутнє аерокосмічних інформаційних систем і керування транспортом Анотація   PDF
В. П. Харченко
 
Том 52, № 3 (2012) МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ТА СКУЛЬПТУРНІ ФОРМИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ Анотація   PDF
B.А. Зеленкова
 
Том 2, № 1 (1999) Марківська однорідна за другою компонентою з керованим відновленням модель оцінювання надійності складних радіоелектронних систем Анотація   PDF
M. T. Корнійчук, I. K. Совтус, A. I. Семенченко, M. O. Шутко
 
Том 50, № 1 (2012) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИЛОТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА ПО КРИТЕРИЮ ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА Анотація   PDF
И. Кузнецов
 
Том 8, № 1 (2001) Математическое моделирование турбулентной вязкости для течений однородных растворов полимеров в пограничном слое Анотація   PDF
Е. А. Шквар
 
Том 40, № 3 (2009) МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ І ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПРИ ДІЇ СТАТИЧНИХ І ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Анотація   PDF
Н.С. Кулик, А.Г. Кучер, В.Е. Мильцов
 
Том 52, № 3 (2012) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЗІР’Я НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКІВ GPS, GLONASS, GALILEO Анотація   PDF
В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, Є.А. Знаковська
 
Том 50, № 1 (2012) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД Анотація   PDF
С. Бойченко, О. Кучер, Л. Павлюх
 
Том 45, № 4 (2010) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО Анотація   PDF
Ю.В. Задонцев
 
Том 42, № 1 (2010) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ДВОФАЗОВОГО ПОТОКУ В ПРИСКОРЮЮЧОМУ КАНАЛІ Анотація   PDF
О.Ф. Нікулін, О.М. Тітенко
 
Том 42, № 1 (2010) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА РУХОМІЙ ОСНОВІ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 69, № 4 (2016) Математична модель автоматичного польоту полікоптерного БПЛА НАУ ПКФ «Аврора» Анотація   PDF
Wang Bo, Volodymyr Kharchenko, Alexandr Nakhaba
 
Том 71, № 2 (2017) Математична модель багаторежимної системи визначення повної просторової орієнтації рухомого об’єкта Анотація   PDF
Olha Sushchenko
 
Том 27, № 1 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ «ДІАГНОЗ – ЯКІСТЬ – НАДІЙНІСТЬ» Анотація   PDF
Ю.М. Чоха
 
Том 19, № 1 (2004) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Анотація   PDF
О.Є. Литвиненко, Г.С. Краліна, О.П Стьопушкіна
 
Том 73, № 4 (2017) Математична модель керування безпілотним повітряним судном в одному каналі керування Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 23, № 1 (2005) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ ПОВІТРЯ З ВІДСІКУ Анотація   PDF
В.Д. Доник
 
Том 27, № 1 (2006) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ АВІОНІКИ НА РАННІЙ СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ Анотація   PDF
V.M. Vorobyov, T.V. Belyh, V.A. Zakharchenko, M.V. Novikova, S.V. Kondratenko
 
Том 49, № 4 (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПРАКТИЧНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
І. Гученко
 
Том 6, № 1-2 (2000) Математична модель повітряного корабля з урахуванням динаміки вихрової запони Анотація   PDF
В. В. Пахненко
 
1001 - 1050 з 2262 результатів << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ