Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 2 (1999) Застосування технологій швидкого прототипування при виробництві авіаційних двигунів Анотація   PDF
В. А. Леховицер, В. Ф. Мозговой, Е. Р. Липский, К. Б. Балушок
 
Том 44, № 3 (2010) Застосування цифрової лінії передачі даних для уникнення непорозуміння між диспетчером і пілотом Анотація
Nicolay N. Bogunenko, Victoria I. Gavrylenko, Maryana G. Smolyak
 
Том 55, № 2 (2013) ЗАХІД НА ПОСАДКУ ЗА НЕТОЧНОЮ СИСТЕМОЮ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ Анотація   PDF
М. В. Коршунов
 
Том 49, № 4 (2011) ЗАХІД НА ПОСАДКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАРШРУТІВ НА ОСНОВІ ПОТРІБНИХ НАВІГАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація   PDF
О. Луппо, В. Чередниченко, А. Хоменок
 
Том 38, № 1 (2009) ЗАХИСНІ РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВИДОБУВАННЯ ПРОПАН-БУТАНА Анотація   PDF
Е.П. Ясиніцький, В.О. Лигін, Р.Ю. Ярмілко
 
Том 2, № 1 (1999) Захист людей від ураження іонізуючим випромінюванням Анотація   PDF
А. Г. Ревук, И. И. Куленович
 
Том 49, № 4 (2011) ЗАХИСТ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ Анотація   PDF
С. Єгоров
 
Том 74, № 1 (2018) Збільшення дальності виявлення аеродромних променевих сигналів у складних метеорологічних умовах Анотація   PDF
Volodymyr Golovenskyy
 
Том 3, № 2 (1999) Збитково-затратна модель захисту локальної обчислювальної мережі Анотація   PDF
В. И. Лащевский, Д. А. Зеленков
 
Том 64, № 3 (2015) Зв'язок акустичної емісії з дисперсністю властивостей оброблюваного композиційного матеріалу Анотація   PDF
Sergii Filonenko
 
Том 37, № 4 (2008) ЗВ’ЯЗОК ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ПРОЯСНЕННЯ ВОДИ В ОСВІТЛЮВАЧАХ ІЗ ЗАВИСЛИМ ОСАДОМ З ТЕХНОЛОГІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ Анотація   PDF
Ю.О. Смирнов, М.О. Українець, В.І. Сокольник
 
Том 7, № 3-4 (2000) Згладжування часових рядів, коли існують в'язі в вигляді нерівностей Анотація   PDF
В. А. Касьянов, К. Шафран
 
Том 36, № 3 (2008) ЗМІНА АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ОБТІКАННІ ПРОФІЛЮ НА ВЕЛИКИХ КУТАХ АТАКИ Анотація   PDF
Є.П. Ударцев, О.С. Рибальченко, О.Г. Щербонос
 
Том 31, № 1 (2007) ЗМІНА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІД ВПЛИВОМ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, Я.В. Загоруй
 
Том 28, № 2 (2006) ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ВИПАДКОВИХ ФАКТОРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ Анотація   PDF
С.В. Голуб
 
Том 25, № 3 (2005) ЗМУШЕНІ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ БАЛКИ З УРАХУВАННЯМ СИЛ ОПОРУ Анотація   PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, М.І. Савченко
 
Том 43, № 2 (2010) ЗНАЧЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ Анотація   PDF
Г.І. Архіпова, Т.О. Мудрак, Д.В. Завертана, О.В. Остапець
 
Том 36, № 3 (2008) ЗНЕШКОДЖЕННЯ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ АДСОРБЦІЄЮ НА ПРОТИГАЗНОМУ ВУГІЛЛІ Анотація   PDF
О.М. Заславський, О.П. Кобулей
 
Том 51, № 2 (2012) ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СТІЧНИХ ВОДАХ У ПРОЦЕСІ ЇХ ОЧИСТКИ Анотація
Anna Yakovleva, Maryna Klyvenok, Oksana Vovk
 
Том 64, № 3 (2015) Зниження впливу нагріву поверхні фотоелемента на продуктивність його роботи Анотація   PDF
Marlen Asanov, Eskender Bekirov, Oleksandr Solomentsev, Maksym Zaliskyi
 
Том 55, № 2 (2013) ЗНОСОСТІЙКІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ SiCAl2O3 ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. П. Уманський, А. Г. Довгаль, О. П. Кулик, О. М. Полярус
 
Том 10, № 3 (2001) Зносостійкі покриття для відновлення деталей з експлуатаційними пошкодженнями Анотація   PDF
Є. Ю. Більчук, І. М. Новіков
 
Том 42, № 1 (2010) ЗНОСОСТІЙКІСТЬ СПЛАВУ ВТ-22 З КОЛЬОРОВИМИ СПЛАВАМИ ПІД ЧАС РЕВЕРСИВНОГО ТЕРТЯ Анотація   PDF
А.М. Хімко, С.М. Задніпровська, О.Е. Якобчук
 
Том 43, № 2 (2010) ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-ЗНОШУВАННЯ Анотація   PDF
В.Є. Марчук
 
Том 30, № 4 (2006) ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ Анотація   PDF
В.О. Краля, А.М. Хімко, О.Є. Якобчук
 
Том 21, № 3 (2004) ЗНОСОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО КАРБІДУ ТИТАНА-ХРОМУ Анотація   PDF
В.Д. Гулевець, С.О. Петриченко
 
Том 17, № 2 (2003) Зростання авіаперевезень та його вплив на довкілля в країнах ЄС та Литві Анотація   PDF
J. Stankunas, K. Vaitonyte
 
Том 8, № 1 (2001) Имитационная модель реверберационного метода неразрушающего контроля Анотація   PDF
В. М. Синеглазов, Ю. Н. Безкоровайный
 
Том 8, № 1 (2001) Инструменты регулирования процедур обеспечения безопасности авиации Анотація   PDF
А. И. Запорожец, Хайдар Хосейн Ахмед
 
Том 2, № 1 (1999) Кількісна оцінка ефекту взаємодії плоскопаралельного потоку з системою вихрей Анотація   PDF
Н. С. Кулик, И. И. Гвоздецкий, И. Ф. Кинащук, Б. Я. Кудряшов
 
Том 55, № 2 (2013) КІНЕТИКА ЗВОРОТНИХ ТА НЕЗВОРОТНИХ ПРОЦЕСІВ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІ-ε-КАПРОЛАКТОНУ Анотація   PDF
Е. Г. Привалко, О. В. Полякова, Ю. В. Тарасенко
 
Том 22, № 4 (2004) КІНЕТИКА ЗМІНИ СКЛАДОВИХ МАСТИЛЬНОГО ШАРУ ПРИ ТЕРТІ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
В.І. Маленко
 
Том 57, № 4 (2013) Кінетичні закономірності гелеутворення силікатних композицій у присутності сполук, регулюючих швидкість гелеутворення Анотація   PDF
Olga Titova, Vyacheslav Trachevskyi, Zoya Grushak, Natalia Stolyarova
 
Том 65, № 4 (2015) Кінцево-різницевий метод розрахунку течії газу у дозвуковому газовому ежекторі Анотація   PDF
Kostjantin Kapitanchuk, Pavlo Grekov, Mykola Bohdanov, Galina Nikitina
 
Том 45, № 4 (2010) КАЛОРИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ СИСТЕМ Ni–O ТА Ni–O–M Анотація   PDF
Н.О. Шаркіна, О.Б. Ільчак, Т.О. Федорчак
 
Том 23, № 1 (2005) КАТАЛІТИЧНИЙ CИНТЕЗ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ТА ЇХ АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
В.О. Хаврусь, М.К. Луньов, П.Є. Стрижак, О.П. Філіппов, С.Я. Дригибка
 
Том 60, № 3 (2014) Катодне відновлення аліфатичних альдегідів на кадмієвому електроді для регенерації відпрацьованих моторних олив Анотація   PDF
Volodymyr Ledovskykh, Oleksandr Davydenko, Eugenia Rogova
 
Том 38, № 1 (2009) КАТОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ОКИСНЕННЯ ОЛИВ Анотація   PDF
М.М. Захарчук, В.М. Ледовських
 
Том 11, № 4 (2001) КВАЗІПРОСТОРОВА МЕТОДИКА ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНИХ КУТІВ ВХОДУ ТА ВИХОДУ ЛОПАТКОВИХ ВІНЦІВ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА Анотація   PDF
Ю. М. Терещенко, В. М. Дихановський, Л. Г. Волянська, О. В. Юрченко
 
Том 71, № 2 (2017) Керований онтологіею інструмент для застосування стилей програмування Анотація   PDF
Nikolay Sidorov, Nika Sidorova, Alexander Pirog
 
Том 45, № 4 (2010) КЕРУВАННЯ З МІНІМАЛЬНОЮ ЕНЕРГІЄЮ В ПРОЦЕСАХ, ОПИСАНИХ ПАРАБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ З НЕКЛАСИЧНИМИ МЕЖОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ НЕСАМОСПРЯЖЕННОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ Анотація   PDF
К.К. Гасанов, А.Н. Гасанова
 
Том 3, № 2 (1999) Керування аеропортами в умовах ринкової економіки Анотація   PDF
B. C. Евстифеев
 
Том 54, № 1 (2013) Керування жорсткістю пружного елемента активної віброопори Анотація
Mykola Kulyk, Volodymyr Kvasnikov
 
Том 7, № 3-4 (2000) Керування літальним апаратом, який отримав пошкодження Анотація   PDF
В. Н. Казак
 
Том 10, № 3 (2001) Керування ресурсами в системі експлуатації радіоелектронних засобів обслуговування повітряного руху Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян
 
Том 8, № 1 (2001) Керування ресурсами в системі експлуатації радіоелектронних засобів обслуговування повітряного руху Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян
 
Том 40, № 3 (2009) КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ НА ЕТАПІ ВІЗУАЛЬНОГО ПІЛОТУВАННЯ У СКЛАДНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
С.С. Дев’яткіна
 
Том 3, № 2 (1999) Керування якістю технічного обслуговування виборів авіаційної техніки Анотація   PDF
В. И. Бурлаков, Ясер Ханан, Жихад Мансур
 
Том 11, № 4 (2001) КЛІМАТИЧНО-МІЦНІСНІ ВИПРОБУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ З КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
П. І. Горобець, А. В. Хоменко
 
Том 49, № 4 (2011) КЛАСИ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ У СКЛАДІ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКУ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF
В. Квасніков, О. Бойченко
 
901 - 950 з 2317 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ