Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 7, № 3-4 (2000) Згладжування часових рядів, коли існують в'язі в вигляді нерівностей Анотація   PDF
В. А. Касьянов, К. Шафран
 
Том 36, № 3 (2008) ЗМІНА АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ОБТІКАННІ ПРОФІЛЮ НА ВЕЛИКИХ КУТАХ АТАКИ Анотація   PDF
Є.П. Ударцев, О.С. Рибальченко, О.Г. Щербонос
 
Том 31, № 1 (2007) ЗМІНА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІД ВПЛИВОМ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, Я.В. Загоруй
 
Том 28, № 2 (2006) ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ВИПАДКОВИХ ФАКТОРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ Анотація   PDF
С.В. Голуб
 
Том 25, № 3 (2005) ЗМУШЕНІ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ БАЛКИ З УРАХУВАННЯМ СИЛ ОПОРУ Анотація   PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, М.І. Савченко
 
Том 43, № 2 (2010) ЗНАЧЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ Анотація   PDF
Г.І. Архіпова, Т.О. Мудрак, Д.В. Завертана, О.В. Остапець
 
Том 36, № 3 (2008) ЗНЕШКОДЖЕННЯ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ АДСОРБЦІЄЮ НА ПРОТИГАЗНОМУ ВУГІЛЛІ Анотація   PDF
О.М. Заславський, О.П. Кобулей
 
Том 51, № 2 (2012) ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СТІЧНИХ ВОДАХ У ПРОЦЕСІ ЇХ ОЧИСТКИ Анотація
Anna Yakovleva, Maryna Klyvenok, Oksana Vovk
 
Том 64, № 3 (2015) Зниження впливу нагріву поверхні фотоелемента на продуктивність його роботи Анотація   PDF
Marlen Asanov, Eskender Bekirov, Oleksandr Solomentsev, Maksym Zaliskyi
 
Том 55, № 2 (2013) ЗНОСОСТІЙКІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ SiCAl2O3 ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
О. П. Уманський, А. Г. Довгаль, О. П. Кулик, О. М. Полярус
 
Том 10, № 3 (2001) Зносостійкі покриття для відновлення деталей з експлуатаційними пошкодженнями Анотація   PDF
Є. Ю. Більчук, І. М. Новіков
 
Том 42, № 1 (2010) ЗНОСОСТІЙКІСТЬ СПЛАВУ ВТ-22 З КОЛЬОРОВИМИ СПЛАВАМИ ПІД ЧАС РЕВЕРСИВНОГО ТЕРТЯ Анотація   PDF
А.М. Хімко, С.М. Задніпровська, О.Е. Якобчук
 
Том 43, № 2 (2010) ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-ЗНОШУВАННЯ Анотація   PDF
В.Є. Марчук
 
Том 30, № 4 (2006) ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ Анотація   PDF
В.О. Краля, А.М. Хімко, О.Є. Якобчук
 
Том 21, № 3 (2004) ЗНОСОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО КАРБІДУ ТИТАНА-ХРОМУ Анотація   PDF
В.Д. Гулевець, С.О. Петриченко
 
Том 17, № 2 (2003) Зростання авіаперевезень та його вплив на довкілля в країнах ЄС та Литві Анотація   PDF
J. Stankunas, K. Vaitonyte
 
Том 8, № 1 (2001) Имитационная модель реверберационного метода неразрушающего контроля Анотація   PDF
В. М. Синеглазов, Ю. Н. Безкоровайный
 
Том 8, № 1 (2001) Инструменты регулирования процедур обеспечения безопасности авиации Анотація   PDF
А. И. Запорожец, Хайдар Хосейн Ахмед
 
Том 2, № 1 (1999) Кількісна оцінка ефекту взаємодії плоскопаралельного потоку з системою вихрей Анотація   PDF
Н. С. Кулик, И. И. Гвоздецкий, И. Ф. Кинащук, Б. Я. Кудряшов
 
Том 55, № 2 (2013) КІНЕТИКА ЗВОРОТНИХ ТА НЕЗВОРОТНИХ ПРОЦЕСІВ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІ-ε-КАПРОЛАКТОНУ Анотація   PDF
Е. Г. Привалко, О. В. Полякова, Ю. В. Тарасенко
 
Том 22, № 4 (2004) КІНЕТИКА ЗМІНИ СКЛАДОВИХ МАСТИЛЬНОГО ШАРУ ПРИ ТЕРТІ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
В.І. Маленко
 
Том 57, № 4 (2013) Кінетичні закономірності гелеутворення силікатних композицій у присутності сполук, регулюючих швидкість гелеутворення Анотація   PDF
Olga Titova, Vyacheslav Trachevskyi, Zoya Grushak, Natalia Stolyarova
 
Том 65, № 4 (2015) Кінцево-різницевий метод розрахунку течії газу у дозвуковому газовому ежекторі Анотація   PDF
Kostjantin Kapitanchuk, Pavlo Grekov, Mykola Bohdanov, Galina Nikitina
 
Том 45, № 4 (2010) КАЛОРИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ СИСТЕМ Ni–O ТА Ni–O–M Анотація   PDF
Н.О. Шаркіна, О.Б. Ільчак, Т.О. Федорчак
 
Том 23, № 1 (2005) КАТАЛІТИЧНИЙ CИНТЕЗ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ТА ЇХ АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
В.О. Хаврусь, М.К. Луньов, П.Є. Стрижак, О.П. Філіппов, С.Я. Дригибка
 
Том 60, № 3 (2014) Катодне відновлення аліфатичних альдегідів на кадмієвому електроді для регенерації відпрацьованих моторних олив Анотація   PDF
Volodymyr Ledovskykh, Oleksandr Davydenko, Eugenia Rogova
 
Том 38, № 1 (2009) КАТОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ОКИСНЕННЯ ОЛИВ Анотація   PDF
М.М. Захарчук, В.М. Ледовських
 
Том 71, № 2 (2017) Керований онтологіею інструмент для застосування стилей програмування Анотація   PDF
Nikolay Sidorov, Nika Sidorova, Alexander Pirog
 
Том 45, № 4 (2010) КЕРУВАННЯ З МІНІМАЛЬНОЮ ЕНЕРГІЄЮ В ПРОЦЕСАХ, ОПИСАНИХ ПАРАБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ З НЕКЛАСИЧНИМИ МЕЖОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ НЕСАМОСПРЯЖЕННОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ Анотація   PDF
К.К. Гасанов, А.Н. Гасанова
 
Том 3, № 2 (1999) Керування аеропортами в умовах ринкової економіки Анотація   PDF
B. C. Евстифеев
 
Том 54, № 1 (2013) Керування жорсткістю пружного елемента активної віброопори Анотація
Mykola Kulyk, Volodymyr Kvasnikov
 
Том 7, № 3-4 (2000) Керування літальним апаратом, який отримав пошкодження Анотація   PDF
В. Н. Казак
 
Том 10, № 3 (2001) Керування ресурсами в системі експлуатації радіоелектронних засобів обслуговування повітряного руху Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян
 
Том 8, № 1 (2001) Керування ресурсами в системі експлуатації радіоелектронних засобів обслуговування повітряного руху Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян
 
Том 40, № 3 (2009) КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ НА ЕТАПІ ВІЗУАЛЬНОГО ПІЛОТУВАННЯ У СКЛАДНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
С.С. Дев’яткіна
 
Том 3, № 2 (1999) Керування якістю технічного обслуговування виборів авіаційної техніки Анотація   PDF
В. И. Бурлаков, Ясер Ханан, Жихад Мансур
 
Том 49, № 4 (2011) КЛАСИ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ У СКЛАДІ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКУ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF
В. Квасніков, О. Бойченко
 
Том 50, № 1 (2012) КЛАСИФІКАТОР СТАНУ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ АДАПТИВНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ Анотація   PDF
В. Єременко, П. Шегедін, А. Переїденко
 
Том 80, № 3 (2019) Класифікаційні аспекти раціонального використання полімерних композиційних матеріалів у конструкціях цивільних літаків Анотація
Oleksandr Haidachuk, Wang Bo, Serhii Bychkov, Oleksii Andrieiev
 
Том 33, № 3-4 (2007) КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДЕФОРМАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ Анотація   PDF
О.О. Вовк, А.Є. Гай, О.В. Рябчевський
 
Том 25, № 3 (2005) КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВІДБОРУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
В.В. Корнійчук
 
Том 56, № 3 (2013) Класифікація методів прогнозування деформації поверхні землі над підземними гірськими виробками Анотація   PDF
Nataly Remez, Oksana Vovk, Anna Yakovleva
 
Том 69, № 4 (2016) Класифікація нейронних мереж для технічного стану двоконтурного турбореактивного двигуна на основі гібридного алгоритму Анотація   PDF
Valentin Potapov
 
Том 39, № 2 (2009) КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХИБОК НАВІГАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ Анотація   PDF
В.П. Харченко, М.А. Міхалочкін, Касем Аббуд Махди
 
Том 38, № 1 (2009) КЛАСТЕРИ, НАНОКЛАСТЕРИ ТА НАНОЗОЛІ МЕТАЛІВ У КАТАЛІЗІ ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ: МЕХАНІЗМИ, АСПЕКТ ХІММОТОЛОГІЇ Анотація   PDF
Г.О. Ковтун
 
Том 8, № 1 (2001) Колебания крыла с упругим закреплением на оси вращения в потоке несжимаемой жидкости Анотація   PDF
О. В. Яценко
 
Том 65, № 4 (2015) Коливання тиску в перехідних процесах гідрав- лічних систем з насосами змінної подачі Анотація   PDF
Hennadii Zaionchkovskyi, Volodymur Butko, Taras Tarasenko
 
Том 56, № 3 (2013) Комбіноване управління з прямим зв’язком на основі моделі пластини з концентрованою масою Анотація   PDF
Vitalii Makarenko, Werner Hufenbach, Niels Modler, Martin Dannemann, Vadim Tokarev
 
Том 10, № 3 (2001) Комбінований вплив полімерних добавок і податливості стінки на гідродинамічне тертя Анотація   PDF
В. I. Коробов, Н. О. Клешня
 
Том 6, № 1-2 (2000) Комп'ютерна система для диференційного термічного аналізу легкоплавких ; металів та сплавів Анотація   PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко, C. B. Прохоренко
 
901 - 950 з 2273 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ