Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 45, № 4 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРІЇ У ФІЗИЦІ Анотація   PDF
Л.І. Нестеренко, М.М. Логвин, Л.М. Покидько
 
Том 37, № 4 (2008) ЗАСТОСУВАННЯ CNS/ATM ДЛЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ШУМУ ПІД ЧАС ЗНИЖЕННЯ ЛІТАКІВ ПЕРЕД ПОСАДКОЮ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, Д.Г. Бабейчук
 
Том 2, № 1 (1999) Застосування індивідуальних математичних моделей функціонування авіаційних двигунів для управління експлуатацією парків однотипних силових установок повітряних суден Анотація   PDF
П. В. Королев
 
Том 22, № 4 (2004) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ НА НЕЛІНІЙНО ДЕФОРМОВАНІЙ ОСНОВІ Анотація   PDF
Я.О. Слободян, А.І. Білеуш, О.О. Євтодій, Н.П. Шаравара
 
Том 12, № 1 (2002) Застосування адаптивних елементів у конструкції несучого гвинта вертольотів Анотація   PDF
В. В. Буланов, О. Г. Волов
 
Том 27, № 1 (2006) ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ Анотація   PDF
А.О. Бєлятинський, В.В. Сльота, С.В. Снігир
 
Том 74, № 1 (2018) Застосування даних бортового самописця для верифікації математичної моделі дистанційного пілота Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 12, № 1 (2002) Застосування детонаційних покриттів для зміцнення і відновлення тертьових деталей авіаційної наземної техніки Анотація   PDF
В. Ф. Лабунець, В. Є. Марчук, Л. С. Братиця, М. О. Ходак
 
Том 24, № 2 (2005) Застосування диференціальних перетворень до задач моделювання руху та синтезу алгоритмів керування аеростатичними літальними апаратами Анотація
A.V. Gusynin
 
Том 69, № 4 (2016) Застосування диференціальних перетворень до розв’язку нелінійних крайових задач Анотація   PDF
Viacheslav Gusynin, Andrii Gusynin, Helen Tachinina
 
Том 65, № 4 (2015) Застосування електроіскрової обробки сталевих поверхонь для підвищення якості лакофарбових покриттів Анотація   PDF
Sergey Levchenko, Volodymyr Ledovskykh
 
Том 37, № 4 (2008) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ СТАЛІ В ПРОЦЕСІ ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК ДІАМЕТРОМ 150 ММ Анотація   PDF
Г.І. Касьян, З.Л. Козлова, О.А. Кучаєв, Р.Я. Якобше
 
Том 44, № 3 (2010) Застосування ем-технологій в міських системах водоочищення Анотація
Oksana O. Vovk, Angela E. Guy, Mykola O. Seliverstov
 
Том 32, № 2 (2007) ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЙНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗА ШУМОМ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ В АЕРОПОРТАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Анотація   PDF
К.І. Кажан
 
Том 25, № 3 (2005) ЗАСТОСУВАННЯ КЕРОВАНОГО ВЕКТОРА ТЯГИ НА ДИРИЖАБЛЯХ Анотація   PDF
В.П. Гусинін, А.В. Гусинін
 
Том 37, № 4 (2008) ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ ПРИ ОБРОБЦІ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
П.О. Приставка
 
Том 16, № 1 (2003) Застосування мереж петрі при топологічному моделюванні техніко-економічних систем Анотація   PDF
В. Д. Кузовик, О. Б. Іванець
 
Том 50, № 1 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІОНІКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В. Харченко, Т. Шмельова, Ю. Сікірда, А. Землянський
 
Том 6, № 1-2 (2000) Застосування методу граничних оцінок для визначення аеродинамічних параметрів літальних апаратів Анотація   PDF
M. B. Миронович, А. Н. Сильвестров, A. A. Стенин, Р. Ф. Хотячук
 
Том 26, № 4 (2005) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЯХ НА РАДІАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛАХ Анотація   PDF
Т.М. Галяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов
 
Том 19, № 1 (2004) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТОХАСТИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ ВІДБИТТЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ВІД РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
І.Ф. Бойко
 
Том 49, № 4 (2011) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПРИ РАДІАЦІЙНОМУ ЗАБРУДНЕННІ В СХИЛОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ Анотація   PDF
Ю. Кутлахмедов, І. Матвєєва, В. Петрусенко
 
Том 58, № 1 (2014) Застосування моделі радіоємності для нормування радіаційного фактора в озерній екосистемі Анотація   PDF
Iryna Matveeva
 
Том 24, № 2 (2005) Застосування неподільних кодів “М із N” у високопродуктивних паралельних обчислювальних системах Анотація
I.A. Zhukov, V.A. Gumenyuk
 
Том 10, № 3 (2001) Застосування нестаціонарної теорії динамічних систем до аналізу автоматично керованого польоту літака за сигналами курсоглісадних радіомаяків Анотація   PDF
А. О. Краснопольськии, А. Г. Шевельов
 
Том 72, № 3 (2017) Застосування нечітких моделей при аналізі ризиків в програмному середовищі Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Oleg Alexeiev, Sergiy Rudas, Olena Kozhokhina
 
Том 3, № 2 (1999) Застосування нових технологій для підвищення характеристик втомленості замкових з'єднань лопаток компресора Анотація   PDF
Г. В. Цыбанев, Ю. С. Налимов, О. В. Кононученко
 
Том 74, № 1 (2018) Застосування омели білої у лікуванні ракових захворювань Анотація   PDF
Yuliia Haluzinska, Mikhail Baranovsky
 
Том 38, № 1 (2009) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ НА ОСНОВІ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПОБУДОВИ ФІЛЬТРІВ Анотація   PDF
О.Г. Чолишкіна
 
Том 10, № 3 (2001) Застосування поліноміального сплайна трьох змінних на основі В-сплайнів при обробці результатів спостережень Анотація   PDF
А. Я. Білецький, П. О. Приставка
 
Том 39, № 2 (2009) ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ В ЗАДАЧАХ СТРУКТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І МЕХАНІКИ Анотація   PDF
В.К. Антонов
 
Том 29, № 3 (2006) Застосування принципів проектування евристичних систем спостереження в технологіях технічної діагностики Анотація
Sergey Golub
 
Том 28, № 2 (2006) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ CREDO В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
А.О. Бєлятинський, В.М. Чешуйко
 
Том 29, № 3 (2006) Застосування пружно-пластичної моделі в оцінці напружено-деформованого стану грунтового масиву Анотація
Dmitry Prusov
 
Том 75, № 2 (2018) Застосування рослинних ефірних олій для покращення якості повітря аудиторій університету Анотація   PDF
Tetiana Bilyk, Nataliia Lukianenko, Karina Vityk, Olesia Havryliuk
 
Том 79, № 2 (2019) Застосування сенсорів кишенькового пристрою для позиціонування об’єкта, що рухається у повітряному просторі Анотація   PDF
Ivan Ostroumov, Eizhena Protsenko, Mykyta Rudenko
 
Том 46, № 1 (2011) ЗАСТОСУВАННЯ СТРУМИННИХ ЦИФРОВИХ ПРИЛАДІВ ПНЕВМОНІКИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ Анотація   PDF
І.А. Кравець, О.М. Воробйов
 
Том 63, № 2 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ РАДІОЄМНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОЦІНКИ МІГРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ЕКОСИСТЕМІ Анотація   PDF
Alla Bevza, Yuri Kutlakhmedov, Maria Kravets
 
Том 30, № 4 (2006) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ “РОЗСТАНОВКА АКЦЕНТІВ” ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ В МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
С.В. Голуб
 
Том 3, № 2 (1999) Застосування технологій швидкого прототипування при виробництві авіаційних двигунів Анотація   PDF
В. А. Леховицер, В. Ф. Мозговой, Е. Р. Липский, К. Б. Балушок
 
Том 44, № 3 (2010) Застосування цифрової лінії передачі даних для уникнення непорозуміння між диспетчером і пілотом Анотація
Nicolay N. Bogunenko, Victoria I. Gavrylenko, Maryana G. Smolyak
 
Том 55, № 2 (2013) ЗАХІД НА ПОСАДКУ ЗА НЕТОЧНОЮ СИСТЕМОЮ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ Анотація   PDF
М. В. Коршунов
 
Том 49, № 4 (2011) ЗАХІД НА ПОСАДКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАРШРУТІВ НА ОСНОВІ ПОТРІБНИХ НАВІГАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Анотація   PDF
О. Луппо, В. Чередниченко, А. Хоменок
 
Том 38, № 1 (2009) ЗАХИСНІ РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВИДОБУВАННЯ ПРОПАН-БУТАНА Анотація   PDF
Е.П. Ясиніцький, В.О. Лигін, Р.Ю. Ярмілко
 
Том 2, № 1 (1999) Захист людей від ураження іонізуючим випромінюванням Анотація   PDF
А. Г. Ревук, И. И. Куленович
 
Том 49, № 4 (2011) ЗАХИСТ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД МОЖЛИВИХ ЗАГРОЗ Анотація   PDF
С. Єгоров
 
Том 74, № 1 (2018) Збільшення дальності виявлення аеродромних променевих сигналів у складних метеорологічних умовах Анотація   PDF
Volodymyr Golovenskyy
 
Том 3, № 2 (1999) Збитково-затратна модель захисту локальної обчислювальної мережі Анотація   PDF
В. И. Лащевский, Д. А. Зеленков
 
Том 64, № 3 (2015) Зв'язок акустичної емісії з дисперсністю властивостей оброблюваного композиційного матеріалу Анотація   PDF
Sergii Filonenko
 
Том 37, № 4 (2008) ЗВ’ЯЗОК ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ПРОЯСНЕННЯ ВОДИ В ОСВІТЛЮВАЧАХ ІЗ ЗАВИСЛИМ ОСАДОМ З ТЕХНОЛОГІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ Анотація   PDF
Ю.О. Смирнов, М.О. Українець, В.І. Сокольник
 
851 - 900 з 2273 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ