Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 2 (1999) Задача синтезу оптимальної корекції гіростабілізатора Анотація   PDF
А. П. Кривоносенко, А. Н. Юрченко
 
Том 16, № 1 (2003) Закони якісного стану в механіці руйнування Анотація   PDF
Т. І. Матченко
 
Том 68, № 3 (2016) Законодавчі колізії правового регулювання адміністративного примусу в діяльності Національного банку України та шляхи їх усунення Анотація   PDF
Yuriy Pyvovar, Mykola Pashynskyi
 
Том 55, № 2 (2013) ЗАКОНОМІРНОСТІ АКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У РАЗІ ЗРОСТАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПАРУ ТЕРТЯ З КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ Анотація   PDF
С. Ф. Філоненко, О. П. Космач, Т. М. Косицька
 
Том 53, № 4 (2012) ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ АМПЛІТУДНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ ЗМІНІ РОЗМІРІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ Анотація   PDF
С.Ф. Філоненко, О.П. Космач
 
Том 34, № 1 (2008) ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗПЛАВАХ СИСТЕМ Si – Al – Me Анотація   PDF
І.В. Матейко, В.С. Судавцова, Н.О. Шаркіна
 
Том 38, № 1 (2009) ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ АМОРФНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ МАРГАНЦЮ Анотація   PDF
Н.В. Машинська
 
Том 61, № 4 (2014) Закономірності коолігомеризації мономерів фракції C9 та важкої смоли піролізу Анотація   PDF
Zoriana Gnativ, Irena Nykulyshyn, Taras Voronchak, Anna Rypka
 
Том 44, № 3 (2010) Закономірності синтезу силікагелів з молекулярно-ситовими властивостями Анотація
Olena І. Коsеnко
 
Том 68, № 3 (2016) Закономірності утворення транспортних заторів на вулично-дорожній мережі міст Анотація   PDF
Olexander Stepanchuk, Andrii Bieliatynskyi, Svitlana Timkina
 
Том 41, № 4 (2009) Залізобетонні рамні конструкції для промислових будівель Анотація
Valery N. Pershakov, Roman V. Borovsky, Oleksandra O. Gorbenko, Nataliya Y. Vrublevska
 
Том 39, № 2 (2009) ЗАЛЕЖНІСТЬ БРОДИЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУХИХ ПИВОВАРНИХ ДРІЖДЖІВ РАСИ SAFBREW S-33 ВІД УМОВ ЇХ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
В.В. Рідкоус, Е.В. Кондратенко
 
Том 34, № 1 (2008) ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ВІД ТВЕРДОСТІ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 7, № 3-4 (2000) Залишковий ресурс деталей авіаційних конструкцій при наявності малих тріщин Анотація   PDF
С. Р. Игнатович, С. И. Йовенко, М. И. Андрющенко, Ф. Нинасивинча Сото
 
Том 50, № 1 (2012) ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ВІТРУ ДЛЯ ВИШУКУВАНЬ І ПРОЕКТУВАННЯ АЕРОДРОМІВ ТА ВЕРТОДРОМІВ Анотація   PDF
А. Бєлятинський, Є. Угненко, О. Панченко, Ю. Ульянов, В. Місайлов
 
Том 43, № 2 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ У ВИЗНАЧЕННЯХ ПОТОЧНИХ КООРДИНАТ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.М. Кондратюк
 
Том 42, № 1 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЕТАЛОННИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРІВ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОВАЙДЕРА АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
В.П. Харченко, В.П. Колотуша, І.В. Колотуша
 
Том 45, № 4 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРІЇ У ФІЗИЦІ Анотація   PDF
Л.І. Нестеренко, М.М. Логвин, Л.М. Покидько
 
Том 37, № 4 (2008) ЗАСТОСУВАННЯ CNS/ATM ДЛЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ШУМУ ПІД ЧАС ЗНИЖЕННЯ ЛІТАКІВ ПЕРЕД ПОСАДКОЮ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, Д.Г. Бабейчук
 
Том 2, № 1 (1999) Застосування індивідуальних математичних моделей функціонування авіаційних двигунів для управління експлуатацією парків однотипних силових установок повітряних суден Анотація   PDF
П. В. Королев
 
Том 22, № 4 (2004) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ НА НЕЛІНІЙНО ДЕФОРМОВАНІЙ ОСНОВІ Анотація   PDF
Я.О. Слободян, А.І. Білеуш, О.О. Євтодій, Н.П. Шаравара
 
Том 12, № 1 (2002) Застосування адаптивних елементів у конструкції несучого гвинта вертольотів Анотація   PDF
В. В. Буланов, О. Г. Волов
 
Том 27, № 1 (2006) ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ Анотація   PDF
А.О. Бєлятинський, В.В. Сльота, С.В. Снігир
 
Том 74, № 1 (2018) Застосування даних бортового самописця для верифікації математичної моделі дистанційного пілота Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Denys Мatiychyk
 
Том 12, № 1 (2002) Застосування детонаційних покриттів для зміцнення і відновлення тертьових деталей авіаційної наземної техніки Анотація   PDF
В. Ф. Лабунець, В. Є. Марчук, Л. С. Братиця, М. О. Ходак
 
Том 24, № 2 (2005) Застосування диференціальних перетворень до задач моделювання руху та синтезу алгоритмів керування аеростатичними літальними апаратами Анотація
A.V. Gusynin
 
Том 69, № 4 (2016) Застосування диференціальних перетворень до розв’язку нелінійних крайових задач Анотація   PDF
Viacheslav Gusynin, Andrii Gusynin, Helen Tachinina
 
Том 65, № 4 (2015) Застосування електроіскрової обробки сталевих поверхонь для підвищення якості лакофарбових покриттів Анотація   PDF
Sergey Levchenko, Volodymyr Ledovskykh
 
Том 37, № 4 (2008) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ СТАЛІ В ПРОЦЕСІ ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК ДІАМЕТРОМ 150 ММ Анотація   PDF
Г.І. Касьян, З.Л. Козлова, О.А. Кучаєв, Р.Я. Якобше
 
Том 44, № 3 (2010) Застосування ем-технологій в міських системах водоочищення Анотація
Oksana O. Vovk, Angela E. Guy, Mykola O. Seliverstov
 
Том 32, № 2 (2007) ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЙНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗА ШУМОМ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ В АЕРОПОРТАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ Анотація   PDF
К.І. Кажан
 
Том 25, № 3 (2005) ЗАСТОСУВАННЯ КЕРОВАНОГО ВЕКТОРА ТЯГИ НА ДИРИЖАБЛЯХ Анотація   PDF
В.П. Гусинін, А.В. Гусинін
 
Том 37, № 4 (2008) ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ ПРИ ОБРОБЦІ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
П.О. Приставка
 
Том 16, № 1 (2003) Застосування мереж петрі при топологічному моделюванні техніко-економічних систем Анотація   PDF
В. Д. Кузовик, О. Б. Іванець
 
Том 50, № 1 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІОНІКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В. Харченко, Т. Шмельова, Ю. Сікірда, А. Землянський
 
Том 6, № 1-2 (2000) Застосування методу граничних оцінок для визначення аеродинамічних параметрів літальних апаратів Анотація   PDF
M. B. Миронович, А. Н. Сильвестров, A. A. Стенин, Р. Ф. Хотячук
 
Том 26, № 4 (2005) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЯХ НА РАДІАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛАХ Анотація   PDF
Т.М. Галяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов
 
Том 19, № 1 (2004) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТОХАСТИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОПИСУ ВІДБИТТЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ВІД РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
І.Ф. Бойко
 
Том 49, № 4 (2011) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПРИ РАДІАЦІЙНОМУ ЗАБРУДНЕННІ В СХИЛОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ Анотація   PDF
Ю. Кутлахмедов, І. Матвєєва, В. Петрусенко
 
Том 58, № 1 (2014) Застосування моделі радіоємності для нормування радіаційного фактора в озерній екосистемі Анотація   PDF
Iryna Matveeva
 
Том 24, № 2 (2005) Застосування неподільних кодів “М із N” у високопродуктивних паралельних обчислювальних системах Анотація
I.A. Zhukov, V.A. Gumenyuk
 
Том 10, № 3 (2001) Застосування нестаціонарної теорії динамічних систем до аналізу автоматично керованого польоту літака за сигналами курсоглісадних радіомаяків Анотація   PDF
А. О. Краснопольськии, А. Г. Шевельов
 
Том 72, № 3 (2017) Застосування нечітких моделей при аналізі ризиків в програмному середовищі Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Oleg Alexeiev, Sergiy Rudas, Olena Kozhokhina
 
Том 3, № 2 (1999) Застосування нових технологій для підвищення характеристик втомленості замкових з'єднань лопаток компресора Анотація   PDF
Г. В. Цыбанев, Ю. С. Налимов, О. В. Кононученко
 
Том 74, № 1 (2018) Застосування омели білої у лікуванні ракових захворювань Анотація   PDF
Yuliia Haluzinska, Mikhail Baranovsky
 
Том 38, № 1 (2009) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ НА ОСНОВІ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПОБУДОВИ ФІЛЬТРІВ Анотація   PDF
О.Г. Чолишкіна
 
Том 10, № 3 (2001) Застосування поліноміального сплайна трьох змінних на основі В-сплайнів при обробці результатів спостережень Анотація   PDF
А. Я. Білецький, П. О. Приставка
 
Том 39, № 2 (2009) ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ В ЗАДАЧАХ СТРУКТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І МЕХАНІКИ Анотація   PDF
В.К. Антонов
 
Том 29, № 3 (2006) Застосування принципів проектування евристичних систем спостереження в технологіях технічної діагностики Анотація
Sergey Golub
 
Том 28, № 2 (2006) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ CREDO В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
А.О. Бєлятинський, В.М. Чешуйко
 
851 - 900 з 2328 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ