Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 50, № 1 (2012) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Г. Білявський, А. Голод
 
Том 50, № 1 (2012) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Анотація   PDF
Г. Архіпова, Ю. Макаренко
 
Том 47, № 2 (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У РАЙОНІ КИЄВА Анотація   PDF
Т. Дудар, А. Зосимович
 
Том 50, № 1 (2012) ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В КАДАСТРОВІЙ ОЦІНЦІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Т. Козлова, Ю. Носенко
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА АЗОВСЬКОГО Й ЧОРНОГО МОРІВ Анотація   PDF
Я.І. Мовчан, О.Г. Тарасова, О.С. Богачов, О.В. Бонь, Л.П. Гальперіна, В.А. Гроза, А.В. Литвинюк, Н.В. Мовчан, В.М. Щербина
 
Том 71, № 2 (2017) Екологічна оцінка антропогенно-змінених систем р. Ірпінь Анотація   PDF
Svitlana Madzhd, Yana Kulynych, Adrian Iavniuk
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАРБУВАННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Г.І. Архіпова, А.О. Падун, К.Т. Погосова
 
Том 27, № 1 (2006) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй
 
Том 28, № 2 (2006) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В ЗОНІ АЕРОПОРТУ МЕТОДАМИ БІОТЕСТУВАННЯ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, Л.С. Кіпніс, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй
 
Том 77, № 4 (2018) Екологічна оцінка стану малих річкок басейну річки Ірпінь за екосистемним принципом Анотація   PDF
Svitlana Madzhd, Yana Pysanko, Yelyzaveta Gogunska
 
Том 74, № 1 (2018) Екологічна політика як інструмент мінімізації впливів авіації на навколишнє середовище Анотація   PDF
Margaryta Radomska, Margarita Sahaydak
 
Том 60, № 3 (2014) Екологічна свідомість студентської молоді Анотація   PDF
Lesia Pavliukh
 
Том 37, № 4 (2008) ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ АВТОМАГІСТРАЛЕЙ КИЄВА Анотація   PDF
О.В. Маловічко, Ю.П. Головня
 
Том 33, № 3-4 (2007) ЕКОЛОГІЧНИЙ БАЛАНС ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
О.О. Аксьонов
 
Том 3, № 2 (1999) Екологічний контроль забруднення атмосферного повітря на об'єктах авіапаливозабезпечення Анотація   PDF
Е. Л. Матвеева
 
Том 41, № 4 (2009) Екологічно безпечна технологія переробки відпрацьованих шин Анотація
Oksana A. Vovk, Julia S. Nikitchenko
 
Том 35, № 2 (2008) Екологічно зважений розвиток туристичного потенціалу регіонів України Анотація
Kiril D. Nikolaev
 
Том 10, № 3 (2001) Еколого-економічна оцінка діяльності підприємств авіапаливозабезпечення Анотація   PDF
О. Л. Матвєєва
 
Том 63, № 2 (2015) Еколого-організаційні аспекти оренди сільськогосподарських земель в Україні Анотація   PDF
Tetiana Kozlova, Darya Syvyck
 
Том 3, № 2 (1999) Економічні аспекти вирішення проблеми шуму у робочій зоні аеропорту Анотація   PDF
Е. В. Коновалова
 
Том 26, № 4 (2005) ЕКОНОМІЧНІСТЬ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА З ДВОРЯДНИМИ ЛОПАТКОВИМИ ВІНЦЯМИ В ОСЬОВОМУ КОМПРЕСОРІ Анотація   PDF
П.І. Греков, Л.Г. Волянська, Курош Хагані, В.Є. Алпатов
 
Том 40, № 3 (2009) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЗОН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
І.Л. Государська
 
Том 57, № 4 (2013) Економічна ефективність та антропогенні ризики при регенерації індустріальних олив Анотація   PDF
Anatoliy Ranskiy, Olga Gordienko, Taras Titov, Stanislav Tkachenko, Aleksandr Pivovarov
 
Том 39, № 2 (2009) ЕКОТУРИЗМ НА ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Анотація   PDF
Г.І. Архіпова, С.М. Ярова
 
Том 58, № 1 (2014) Експериментальні вимірювання польотних даних безпілотного літального апарату та їх післяпольотна обробка Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko, Oleksiy Mykhatsky, Oleksiy Savchenko
 
Том 1, № 1 (1998) Експериментальні дослідження дренування поверхневих вод дренажними шарами аеродромних покриттів в умовах неусталеної фільтрації Анотація   PDF
Л. І. Баришпол
 
Том 21, № 3 (2004) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛЬНИХ СПРЯЖЕНЬ У ЧЕРВ’ЯЧНИХ ПАРАХ ПРИ БЕЗАДГЕЗІЙНОМУ ТЕРТІ Анотація   PDF
О.У. Стельмах, С.П. Шимчук
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЛА З ГЕНЕРАТОРАМИ ВИХОРІВ Анотація   PDF
Є.П. Ударцев, О.Г. Щербонос
 
Том 26, № 4 (2005) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» СКЛАДНОЇ ФОРМИ В ПЛАНІ Анотація   PDF
О.Л. Лемко
 
Том 46, № 1 (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТЕЧІЙ ПРИМЕЖОВИХ ШАРІВ МАСТИЛА В ТРИБОКОНТАКТІ КОВЗАННЯ Анотація   PDF
О.У. Стельмах
 
Том 23, № 1 (2005) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
В.С. Єременко, Ю.В. Вітрук
 
Том 30, № 4 (2006) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
О.С. Тугарінов, Я.Д. Шевченко
 
Том 51, № 2 (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ПЕРЕВІРКИ ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА Анотація
Alexander Zakrevskiy
 
Том 28, № 2 (2006) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ МОДЕЛЕЙ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 54, № 1 (2013) Експериментальний стенд для дослідження властивостей паливно-мастильних матеріалів Анотація
Оleksii Puzik, Gennadii Zaionchkovskyi, Taras Tarasenko
 
Том 26, № 4 (2005) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКИХ РЕШІТОК ТУРБОМАШИН Анотація   PDF
Ф.І. Кірчу
 
Том 7, № 3-4 (2000) Експертне оцінювання процесів в ергатичних системах навчання Анотація   PDF
В. П. Шибицкий
 
Том 10, № 3 (2001) Експлуатаційні можливості покриттів при підвищенні довговічності деталей авіаційної техніки Анотація   PDF
В. В. Щепетов, Є. Ю. Євсюков, В. Ю. Громенко
 
Том 66, № 1 (2016) Експлуатаційна концепція AMAN Анотація   PDF
Oleksandr Luppo, Gennadiy Argunov, Oleksandr Golyash
 
Том 2, № 1 (1999) Експлуатаційний нагляд та інспектування льотної придатності як об'єкт керування на національному рівні Анотація   PDF
А. В. Орлов, Ю. И. Кордянин
 
Том 66, № 1 (2016) Експлуатація безпілотних авіаційних систем в умовах невизначеності Анотація   PDF
Yuriy Chynchenko, Tatyana Shmelova, Oksana Chynchenko
 
Том 22, № 4 (2004) ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК МВ6001 У ЛІВАНІ Анотація   PDF
Эль Хожайри Хуссейн
 
Том 6, № 1-2 (2000) Еластикогідродинамічне мастило точкових контактів в умовах масляного голодування при підвищених температурах Анотація   PDF
Н. Ф. Дмитриченко, A. A. Миланенко, Р. Г. Мнацаканов, Е. П. Золотарева, Л. Ф. Карпенко
 
Том 19, № 1 (2004) ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
В.В. Щепетов, А.Г. Довгаль, Л.В. Бурдюженко
 
Том 49, № 4 (2011) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ФЕНОЛУ НА ОКСИДІ МАНГАНУ (IV), ДОПОВАНОМУ ІОНАМИ Fe2+ Анотація   PDF
С. Іванов, Г. Сокольський, М. Демченко, Г. Руденко
 
Том 40, № 3 (2009) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕТАНОЛУ НА ДОПОВАНОМУ ЛІТІЄМ ТА НАТРІЄМ ДІОКСИД МАНГАНОВОМУ ЕЛЕКТРОДІ Анотація   PDF
Г.В. Сокольський, Н.Д. Іванова, С.В. Іванов, Є.І. Болдирєв, О.В. Кобилінська, М.В. Демченко
 
Том 55, № 2 (2013) ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ІМПУЛЬСНИХ ІНДУКТОРАХ ПРИСКОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
В. Т. Чемерис, І. О. Бородій
 
Том 34, № 1 (2008) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ ПОСТІЙНОЇ ЧАСТОТИ Анотація   PDF
Т.А. Мазур, В.Є. Романюк
 
Том 24, № 2 (2005) Електронна модель структури виробу Анотація
V.M. Sineglazov, S.G. Kyevorkov
 
Том 46, № 1 (2011) ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕНАЖЕР СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
І.В. Остроумов
 
751 - 800 з 2328 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ