Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 26, № 4 (2005) ЕКОНОМІЧНІСТЬ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА З ДВОРЯДНИМИ ЛОПАТКОВИМИ ВІНЦЯМИ В ОСЬОВОМУ КОМПРЕСОРІ Анотація   PDF
П.І. Греков, Л.Г. Волянська, Курош Хагані, В.Є. Алпатов
 
Том 40, № 3 (2009) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЗОН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
І.Л. Государська
 
Том 57, № 4 (2013) Економічна ефективність та антропогенні ризики при регенерації індустріальних олив Анотація   PDF
Anatoliy Ranskiy, Olga Gordienko, Taras Titov, Stanislav Tkachenko, Aleksandr Pivovarov
 
Том 39, № 2 (2009) ЕКОТУРИЗМ НА ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Анотація   PDF
Г.І. Архіпова, С.М. Ярова
 
Том 58, № 1 (2014) Експериментальні вимірювання польотних даних безпілотного літального апарату та їх післяпольотна обробка Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Nataliia Kuzmenko, Oleksiy Mykhatsky, Oleksiy Savchenko
 
Том 1, № 1 (1998) Експериментальні дослідження дренування поверхневих вод дренажними шарами аеродромних покриттів в умовах неусталеної фільтрації Анотація   PDF
Л. І. Баришпол
 
Том 21, № 3 (2004) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛЬНИХ СПРЯЖЕНЬ У ЧЕРВ’ЯЧНИХ ПАРАХ ПРИ БЕЗАДГЕЗІЙНОМУ ТЕРТІ Анотація   PDF
О.У. Стельмах, С.П. Шимчук
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЛА З ГЕНЕРАТОРАМИ ВИХОРІВ Анотація   PDF
Є.П. Ударцев, О.Г. Щербонос
 
Том 26, № 4 (2005) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» СКЛАДНОЇ ФОРМИ В ПЛАНІ Анотація   PDF
О.Л. Лемко
 
Том 46, № 1 (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТЕЧІЙ ПРИМЕЖОВИХ ШАРІВ МАСТИЛА В ТРИБОКОНТАКТІ КОВЗАННЯ Анотація   PDF
О.У. Стельмах
 
Том 23, № 1 (2005) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
В.С. Єременко, Ю.В. Вітрук
 
Том 30, № 4 (2006) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ Анотація   PDF
О.С. Тугарінов, Я.Д. Шевченко
 
Том 51, № 2 (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ПЕРЕВІРКИ ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА Анотація
Alexander Zakrevskiy
 
Том 28, № 2 (2006) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ МОДЕЛЕЙ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О.А. Вишневський
 
Том 54, № 1 (2013) Експериментальний стенд для дослідження властивостей паливно-мастильних матеріалів Анотація
Оleksii Puzik, Gennadii Zaionchkovskyi, Taras Tarasenko
 
Том 26, № 4 (2005) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКИХ РЕШІТОК ТУРБОМАШИН Анотація   PDF
Ф.І. Кірчу
 
Том 7, № 3-4 (2000) Експертне оцінювання процесів в ергатичних системах навчання Анотація   PDF
В. П. Шибицкий
 
Том 10, № 3 (2001) Експлуатаційні можливості покриттів при підвищенні довговічності деталей авіаційної техніки Анотація   PDF
В. В. Щепетов, Є. Ю. Євсюков, В. Ю. Громенко
 
Том 66, № 1 (2016) Експлуатаційна концепція AMAN Анотація   PDF
Oleksandr Luppo, Gennadiy Argunov, Oleksandr Golyash
 
Том 2, № 1 (1999) Експлуатаційний нагляд та інспектування льотної придатності як об'єкт керування на національному рівні Анотація   PDF
А. В. Орлов, Ю. И. Кордянин
 
Том 66, № 1 (2016) Експлуатація безпілотних авіаційних систем в умовах невизначеності Анотація   PDF
Yuriy Chynchenko, Tatyana Shmelova, Oksana Chynchenko
 
Том 22, № 4 (2004) ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК МВ6001 У ЛІВАНІ Анотація   PDF
Эль Хожайри Хуссейн
 
Том 6, № 1-2 (2000) Еластикогідродинамічне мастило точкових контактів в умовах масляного голодування при підвищених температурах Анотація   PDF
Н. Ф. Дмитриченко, A. A. Миланенко, Р. Г. Мнацаканов, Е. П. Золотарева, Л. Ф. Карпенко
 
Том 19, № 1 (2004) ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   PDF
В.В. Щепетов, А.Г. Довгаль, Л.В. Бурдюженко
 
Том 49, № 4 (2011) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ФЕНОЛУ НА ОКСИДІ МАНГАНУ (IV), ДОПОВАНОМУ ІОНАМИ Fe2+ Анотація   PDF
С. Іванов, Г. Сокольський, М. Демченко, Г. Руденко
 
Том 40, № 3 (2009) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕТАНОЛУ НА ДОПОВАНОМУ ЛІТІЄМ ТА НАТРІЄМ ДІОКСИД МАНГАНОВОМУ ЕЛЕКТРОДІ Анотація   PDF
Г.В. Сокольський, Н.Д. Іванова, С.В. Іванов, Є.І. Болдирєв, О.В. Кобилінська, М.В. Демченко
 
Том 55, № 2 (2013) ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ІМПУЛЬСНИХ ІНДУКТОРАХ ПРИСКОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
В. Т. Чемерис, І. О. Бородій
 
Том 34, № 1 (2008) ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ ПОСТІЙНОЇ ЧАСТОТИ Анотація   PDF
Т.А. Мазур, В.Є. Романюк
 
Том 24, № 2 (2005) Електронна модель структури виробу Анотація
V.M. Sineglazov, S.G. Kyevorkov
 
Том 46, № 1 (2011) ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕНАЖЕР СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ Анотація   PDF
І.В. Остроумов
 
Том 70, № 1 (2017) Електроокиснення карбонових кислот на шунгітовому електроді Анотація   PDF
Oleksandr Davydenko, Volodymyr Ledovskykh
 
Том 29, № 3 (2006) Електроосадження металічного молібдену з водних електролітів, що містять фтороводневу кислоту Анотація
Natalia Ivanova, Sergey Ivanov, Evgen Boldyrev, Olga Stadnik
 
Том 64, № 3 (2015) Електропровідність термотропних іонних рідких кристалів Анотація   PDF
Aleksandra Gridyakina
 
Том 22, № 4 (2004) ЕЛЕКТРОСТАРТЕРНИЙ ПУСК АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ І ГАЗОТУРБІННИХ ПРИВОДІВ Анотація   PDF
І.М. Іщенко, Ю.Т. Гуз, Т.А. Сіткевич
 
Том 28, № 2 (2006) ЕЛЕКТРОФЛЮЇДНИЙ ВІСКОЗИМЕТР ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
В.В. Древецький, Є.В. Юрчевський
 
Том 40, № 3 (2009) ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ДІОКСИДУ МАНГАНУ В ПРИСУТНОСТІ ІОНІВ Fe2+ ТА Co2+ Анотація   PDF
Г.В. Сокольський, Н.Д. Іванова, С.В. Іванов, E.І. Болдирєв, О.В. Кобилінська, М.В. Демченко
 
Том 74, № 1 (2018) Емпіричне оцінювання надійності авіоніки в умовах післяпродажного обслуговування Анотація   PDF
Victor Gribov, Yurii V. Hryshchenko, Yurii Yu. Hryshchenko
 
Том 67, № 2 (2016) Енергія акустичного випромінювання при варіації площі механічного руйнування композита Анотація   PDF
Sergii Filonenko
 
Том 66, № 1 (2016) Енергія акустичного випромінювання при зміні швидкості механічної обробки композиційного матеріалу Анотація   PDF
Sergii Filonenko
 
Том 49, № 4 (2011) ЕНЕРГЕТИКО-ПОТЕНЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ У СЕРЕДОВИЩІ CNS/ATM Анотація   PDF
В. Чепіженко, B. Павлов, B. Харченко
 
Том 40, № 3 (2009) ЕНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЯДРА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ CALS-ПРОЦЕСІВ У СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
В.І. Чепіженко
 
Том 30, № 4 (2006) ЕН-ОНДУЛЯТОРНІ ПРИСКОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРОНІВ КОАКСІАЛЬНОГО ТИПУ Анотація   PDF
В.В. Куліш, І.В. Губанов, О.О. Орлова, A.В. Сенькович
 
Том 51, № 2 (2012) ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ІНТЕРФЕЙСУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація
Oleksandr Burov, Оleksandra Tsarik
 
Том 40, № 3 (2009) ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ОДНОПОВЕРХОВИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ РАМНИХ КАРКАСІВ Анотація   PDF
В.Н. Першаков, О.М. Романчук
 
Том 40, № 3 (2009) ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ОДНОПОВЕРХОВИХ МЕТАЛЕВИХ РАМНИХ КАРКАСІВ Анотація   PDF
В.М. Першаков, Л.М. Коцюбинська, І.П. Лоза, Т.А. Місірук
 
Том 1, № 1 (1998) Ефективність і надійність систем керування рухом повітряного транспорту Анотація   PDF
B. C. Дем'янчук
 
Том 39, № 2 (2009) ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІДРОЛІЗУ ПРОТЕЇНІВ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ СЕРИНОВИМИ ПРОТЕАЗАМИ Анотація   PDF
Г.П. Петюх, Н.А. Романова, К.М. Гаркава
 
Том 38, № 1 (2009) ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕПРЕСОРІВ ТА ДИСПЕРГАТОРІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ В ДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВАХ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
П.І. Топільницький, В.В. Романчук, І.М. Охота
 
Том 25, № 3 (2005) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМІЦНЕННЯ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОЮ ОБРОБКОЮ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС Анотація   PDF
О.Д. Клименко, Е.Л. Селезньов
 
Том 12, № 1 (2002) Ефективність системи експлуатації засобів радіотехнічного забеспечення повітряного руху Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян
 
751 - 800 з 2262 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ