Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 49, № 4 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАСТОСУВАНЬ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О. Сущенко
 
Том 2, № 1 (1999) Дослідження причин і механізмів дефектів паяних з'єднань у задачах підвищення надійності бортової радіоелектроніки Анотація   PDF
В. В. Зубарев, Т. И. Лавренова, С. В. Ленков, А. Н. Перегудов
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження проблеми ущільнення параметричної інформації бортовьіх регістраторів при її копіюванні з носія Анотація   PDF
А. И. Малежик, A. C. Остапенко, М. М. Цветков
 
Том 33, № 3-4 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НА МЕЖІ ЕЛЕКТРОД-ДІЕЛЕКТРИК Анотація   PDF
О.М. Зубченко, Л.І. Павлюх
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження процесів переносу в рідинах, їх сумішах та щільних багатофазних і біологічних середовищах Анотація   PDF
Е. Г. Азнакаєв
 
Том 12, № 1 (2002) Дослідження процесу виділення нікелю з малоконцентрованих розчинів методом біполярного електроду Анотація   PDF
Н. Є. Власенко, А. Л. Герасимчук, Н. Д. Іванова
 
Том 7, № 3-4 (2000) Дослідження процесу запуску одновального турбореактивного двигуна Анотація   PDF
Н. С. Кулик, Б. М. Моисеев, В. В. Панин, В. В. Ратынский
 
Том 39, № 2 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ У РІДКОМУ НІКЕЛІ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОРУШІЙНИХ СИЛ Анотація   PDF
Н.О. Шаркіна
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження силової дії кавітуючого струменя Анотація   PDF
М. Г. Макаренко, Є. Є. Радюк, І. П. Челюканов
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ РІДИН Анотація   PDF
А.М. Соловйов, Ж.М. Нетреба, О.Я. Кузнєцова
 
Том 67, № 2 (2016) Дослідження та математичне моделювання турбулентного примежевого шару при додатному градієнті тиску Анотація   PDF
Vitaliy Mamchuk, Ivan Lastivka, Oleksandr Bezverkhyi
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А.Г. Кирда
 
Том 76, № 3 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЗМІНЕНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ В ЗОНІ ВПЛИВУ АВІАПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Svitlana Madzhd, Yana Pysanko
 
Том 60, № 3 (2014) Дослідження типових конформацій протеїнтирозинфосфатази 1B за допомогою докінгу Анотація   PDF
Volodymyr Tanin, Vsevolod Tanchuk
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ ФЕРОМАГНІТНИХ ЧАСТИНОК ЗАБРУДНЕНЬ У МАГНІТНИХ ОЧИСНИКАХ Анотація   PDF
С.О. Пузік, В.С. Шевчук, В.С. Манзій
 
Том 61, № 4 (2014) Дослідження трафіку ADS-B повідомлень при передачі через супутниковий канал зв’язку Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Wang Bo, Andrii Grekhov, Marina Kovalenko
 
Том 32, № 2 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВУГЛЕВОДНЕВОМУ СКЛАДІ РОБОЧОЇ РІДИНИ «ГІДРОНІКОЙЛ» FH-51 Анотація   PDF
А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, Ж.М. Нетреба, М.І. Вихрестюк
 
Том 24, № 2 (2005) Дослідження характеристик коливань мостової конструкції Анотація
V.P. Babak, S.F. Filonenko, V.M. Kalita, I.K. Kornienko-Miftakhova
 
Том 10, № 3 (2001) Дослідження характеристик міцності та жорсткості вуглепластиків з різними схемами армування Анотація   PDF
П. І. Горобець, В. М. Казуров, А. В. Хоменко, О. А. Шевченко
 
Том 19, № 1 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАНОВКИ ДЛЯ КРУГОВОЇ ПРОДУВКИ Анотація   PDF
В.П. Зінченко, Н.П. Зінченко, А.М. Гуржій
 
Том 16, № 1 (2003) Дослідження числових методів розв’язку систем диференціальних рівнянь Анотація   PDF
В. П. Шибицький, І. А. Бороденко
 
Том 54, № 1 (2013) Еволюція концепцій контролінгу Анотація
Natalia Otlivanskaya
 
Том 23, № 1 (2005) ЕВОЛЮЦІЯ НЕСФЕРИЧНИХ ПОРОЖНИН У РІДИНІ Анотація   PDF
В.М. Буйвол
 
Том 40, № 3 (2009) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF
К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський, К.О. Бабікова
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СІРКИ В НАФТОПРОДУКТАХ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, В.Ф. Новікова, В.М. Турчак, Т.В. Медвєдєва
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, О.В. Полякова, О.О. Степенко
 
Том 37, № 4 (2008) ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРІВ ЕКОЛОГІЇ КИЄВА Анотація   PDF
О.О. Аксьонов
 
Том 38, № 1 (2009) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИВ З ПРИСАДКАМИ Анотація   PDF
В.Г. Спиркин, И.И. Ткачев, П.А. Тарарышкин
 
Том 38, № 1 (2009) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОСФЕРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Я.О. Кравченко, В.В. Краковський, О.О. Вовк, Н.А. Шевчук
 
Том 7, № 3-4 (2000) Екологічні ряди авіаційних двигунів Анотація   PDF
P. M. Пивторак, A. A. Пивторак
 
Том 50, № 1 (2012) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Г. Білявський, А. Голод
 
Том 50, № 1 (2012) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Анотація   PDF
Г. Архіпова, Ю. Макаренко
 
Том 47, № 2 (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У РАЙОНІ КИЄВА Анотація   PDF
Т. Дудар, А. Зосимович
 
Том 50, № 1 (2012) ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В КАДАСТРОВІЙ ОЦІНЦІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Т. Козлова, Ю. Носенко
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА АЗОВСЬКОГО Й ЧОРНОГО МОРІВ Анотація   PDF
Я.І. Мовчан, О.Г. Тарасова, О.С. Богачов, О.В. Бонь, Л.П. Гальперіна, В.А. Гроза, А.В. Литвинюк, Н.В. Мовчан, В.М. Щербина
 
Том 71, № 2 (2017) Екологічна оцінка антропогенно-змінених систем р. Ірпінь Анотація   PDF
Svitlana Madzhd, Yana Kulynych, Adrian Iavniuk
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАРБУВАННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Г.І. Архіпова, А.О. Падун, К.Т. Погосова
 
Том 27, № 1 (2006) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй
 
Том 28, № 2 (2006) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В ЗОНІ АЕРОПОРТУ МЕТОДАМИ БІОТЕСТУВАННЯ Анотація   PDF
Г.М. Франчук, Л.С. Кіпніс, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй
 
Том 77, № 4 (2018) Екологічна оцінка стану малих річкок басейну річки Ірпінь за екосистемним принципом Анотація   PDF
Svitlana Madzhd, Yana Pysanko, Yelyzaveta Gogunska
 
Том 74, № 1 (2018) Екологічна політика як інструмент мінімізації впливів авіації на навколишнє середовище Анотація   PDF
Margaryta Radomska, Margarita Sahaydak
 
Том 60, № 3 (2014) Екологічна свідомість студентської молоді Анотація   PDF
Lesia Pavliukh
 
Том 37, № 4 (2008) ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ АВТОМАГІСТРАЛЕЙ КИЄВА Анотація   PDF
О.В. Маловічко, Ю.П. Головня
 
Том 33, № 3-4 (2007) ЕКОЛОГІЧНИЙ БАЛАНС ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
О.О. Аксьонов
 
Том 3, № 2 (1999) Екологічний контроль забруднення атмосферного повітря на об'єктах авіапаливозабезпечення Анотація   PDF
Е. Л. Матвеева
 
Том 41, № 4 (2009) Екологічно безпечна технологія переробки відпрацьованих шин Анотація
Oksana A. Vovk, Julia S. Nikitchenko
 
Том 35, № 2 (2008) Екологічно зважений розвиток туристичного потенціалу регіонів України Анотація
Kiril D. Nikolaev
 
Том 10, № 3 (2001) Еколого-економічна оцінка діяльності підприємств авіапаливозабезпечення Анотація   PDF
О. Л. Матвєєва
 
Том 63, № 2 (2015) Еколого-організаційні аспекти оренди сільськогосподарських земель в Україні Анотація   PDF
Tetiana Kozlova, Darya Syvyck
 
Том 3, № 2 (1999) Економічні аспекти вирішення проблеми шуму у робочій зоні аеропорту Анотація   PDF
Е. В. Коновалова
 
701 - 750 з 2262 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ