Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження зовнішнього тертя та механічних втрат у металополімерних трибосистемах Анотація   PDF
И. В. Шевеля
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження зчеплення та змиву частинок забруднення з осаджувальних пластин гравітаційного очисника Анотація   PDF
В. І. Терьохін, С. О. Пузік, B C. Манзій, В. С. Шевчук
 
Том 22, № 4 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ КАТАСТРОФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ РІДКІСНИХ ПОДІЙ ЗА ОПТИМАЛЬНОЮ ВИБІРКОЮ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.П. Харченко, Є.А. Знаковська
 
Том 77, № 4 (2018) Дослідження міцності гумового бетону на основі моделі визначеної області дрібного агрегату Анотація   PDF
He Yulin, Andriy Belyatynsky, Valery Pershakov, Olexandr Dubik
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження методів тестування програмних модулів обробки польотної інформації Анотація   PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко, Н. А. Яцков
 
Том 78, № 1 (2019) Дослідження методу виявлення об’єктів за узагальненими канальними характеристиками кольору для застосування у БАС Анотація   PDF
Nataliia Kuzmenko, Volodymyr Kharchenko, Ivan Ostroumov
 
Том 29, № 3 (2006) Дослідження модальних характеристик вільно обпертої та консольної балок під дією точкових та розподілених гармонічних збуджень Анотація
Vitaly Makarenko
 
Том 3, № 2 (1999) Дослідження можливості виявлення дрібних предметів за допомогою радара із синтезованою апертурою Анотація   PDF
Josip Stepanic, Zdravko Bukljas
 
Том 30, № 4 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ БІЧНОГО РУХУ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА НА ЕТАПІ ДЕСАНТУВАННЯ МОНОВАНТАЖУ Анотація   PDF
О.В. Самойленко, А.І. Коросташивець, С.М. Бабкін
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження надійності ергатичної системи "повітряний корабель-екіпаж- середовище" Анотація   PDF
О. І. Юрченко, О. В. Готун
 
Том 10, № 3 (2001) Дослідження надійності системи керування в нестаціонарному режимі Анотація   PDF
В. В. Матиборський
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження найвигідніших режимів експлуатації повітряних суден за умови мінімального руйнування атмосферного озону Анотація   PDF
Р. В. Середа, В. І. Токарев
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження напружено-деформованого стану складених плит чисельно- аналітичним методом потенціалу Анотація   PDF
В. Л. Бродовий
 
Том 56, № 3 (2013) Дослідження недоліків існуючої системи NOTAM Анотація   PDF
Mykola Bogunenko, Anastasiia Khomenok
 
Том 34, № 1 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЛІ ПАСАЖИРСЬКОГО АЕРОВОКЗАЛУ Анотація   PDF
В.М. Першаков, А.О. Білик
 
Том 35, № 2 (2008) Дослідження освітнього середовища з вивчення фізики методами психолого-педагогічної експертизи Анотація
Irina A. Slipukhina, Sergey М. Menyalov, Sergey L. Maximov
 
Том 67, № 2 (2016) Дослідження підходів формалізації динаміки руху вимірювачів штучних силових полів Анотація   PDF
Valery Chepizhenko, Viktoriya Volkogon
 
Том 21, № 3 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАР ТЕРТЯ З ТРИБОВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ СУМІШАМИ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.М. Стадниченко, С.Ф. Філоненко
 
Том 16, № 1 (2003) Дослідження параметрів теплового навантаження моделі процесу термоімпульсного очищення поверхонь металевих деталей методом скінченних елементів Анотація   PDF
О. А. Жданов, П. О. Дибський, О. В. Лосев
 
Том 54, № 1 (2013) Дослідження поведінки діелектричних рідин у сильних електричних полях Анотація
Іgor Trofimov, Alexander Zubchenko, Sergey Maximov, Ganna Kolomiiets
 
Том 49, № 4 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАСТОСУВАНЬ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О. Сущенко
 
Том 2, № 1 (1999) Дослідження причин і механізмів дефектів паяних з'єднань у задачах підвищення надійності бортової радіоелектроніки Анотація   PDF
В. В. Зубарев, Т. И. Лавренова, С. В. Ленков, А. Н. Перегудов
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження проблеми ущільнення параметричної інформації бортовьіх регістраторів при її копіюванні з носія Анотація   PDF
А. И. Малежик, A. C. Остапенко, М. М. Цветков
 
Том 33, № 3-4 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НА МЕЖІ ЕЛЕКТРОД-ДІЕЛЕКТРИК Анотація   PDF
О.М. Зубченко, Л.І. Павлюх
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження процесів переносу в рідинах, їх сумішах та щільних багатофазних і біологічних середовищах Анотація   PDF
Е. Г. Азнакаєв
 
Том 12, № 1 (2002) Дослідження процесу виділення нікелю з малоконцентрованих розчинів методом біполярного електроду Анотація   PDF
Н. Є. Власенко, А. Л. Герасимчук, Н. Д. Іванова
 
Том 7, № 3-4 (2000) Дослідження процесу запуску одновального турбореактивного двигуна Анотація   PDF
Н. С. Кулик, Б. М. Моисеев, В. В. Панин, В. В. Ратынский
 
Том 39, № 2 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ У РІДКОМУ НІКЕЛІ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОРУШІЙНИХ СИЛ Анотація   PDF
Н.О. Шаркіна
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження силової дії кавітуючого струменя Анотація   PDF
М. Г. Макаренко, Є. Є. Радюк, І. П. Челюканов
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ РІДИН Анотація   PDF
А.М. Соловйов, Ж.М. Нетреба, О.Я. Кузнєцова
 
Том 67, № 2 (2016) Дослідження та математичне моделювання турбулентного примежевого шару при додатному градієнті тиску Анотація   PDF
Vitaliy Mamchuk, Ivan Lastivka, Oleksandr Bezverkhyi
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А.Г. Кирда
 
Том 76, № 3 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЗМІНЕНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ В ЗОНІ ВПЛИВУ АВІАПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Svitlana Madzhd, Yana Pysanko
 
Том 60, № 3 (2014) Дослідження типових конформацій протеїнтирозинфосфатази 1B за допомогою докінгу Анотація   PDF
Volodymyr Tanin, Vsevolod Tanchuk
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ ФЕРОМАГНІТНИХ ЧАСТИНОК ЗАБРУДНЕНЬ У МАГНІТНИХ ОЧИСНИКАХ Анотація   PDF
С.О. Пузік, В.С. Шевчук, В.С. Манзій
 
Том 61, № 4 (2014) Дослідження трафіку ADS-B повідомлень при передачі через супутниковий канал зв’язку Анотація   PDF
Volodymyr Kharchenko, Wang Bo, Andrii Grekhov, Marina Kovalenko
 
Том 32, № 2 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВУГЛЕВОДНЕВОМУ СКЛАДІ РОБОЧОЇ РІДИНИ «ГІДРОНІКОЙЛ» FH-51 Анотація   PDF
А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, Ж.М. Нетреба, М.І. Вихрестюк
 
Том 24, № 2 (2005) Дослідження характеристик коливань мостової конструкції Анотація
V.P. Babak, S.F. Filonenko, V.M. Kalita, I.K. Kornienko-Miftakhova
 
Том 10, № 3 (2001) Дослідження характеристик міцності та жорсткості вуглепластиків з різними схемами армування Анотація   PDF
П. І. Горобець, В. М. Казуров, А. В. Хоменко, О. А. Шевченко
 
Том 19, № 1 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСТАНОВКИ ДЛЯ КРУГОВОЇ ПРОДУВКИ Анотація   PDF
В.П. Зінченко, Н.П. Зінченко, А.М. Гуржій
 
Том 16, № 1 (2003) Дослідження числових методів розв’язку систем диференціальних рівнянь Анотація   PDF
В. П. Шибицький, І. А. Бороденко
 
Том 54, № 1 (2013) Еволюція концепцій контролінгу Анотація
Natalia Otlivanskaya
 
Том 23, № 1 (2005) ЕВОЛЮЦІЯ НЕСФЕРИЧНИХ ПОРОЖНИН У РІДИНІ Анотація   PDF
В.М. Буйвол
 
Том 40, № 3 (2009) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF
К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський, К.О. Бабікова
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СІРКИ В НАФТОПРОДУКТАХ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, В.Ф. Новікова, В.М. Турчак, Т.В. Медвєдєва
 
Том 42, № 1 (2010) ЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ Анотація   PDF
С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, О.В. Полякова, О.О. Степенко
 
Том 37, № 4 (2008) ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРІВ ЕКОЛОГІЇ КИЄВА Анотація   PDF
О.О. Аксьонов
 
Том 38, № 1 (2009) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИВ З ПРИСАДКАМИ Анотація   PDF
В.Г. Спиркин, И.И. Ткачев, П.А. Тарарышкин
 
Том 38, № 1 (2009) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОСФЕРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Я.О. Кравченко, В.В. Краковський, О.О. Вовк, Н.А. Шевчук
 
Том 7, № 3-4 (2000) Екологічні ряди авіаційних двигунів Анотація   PDF
P. M. Пивторак, A. A. Пивторак
 
701 - 750 з 2328 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ