Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 30, № 4 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПЕДАНСНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СОТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація   PDF
А.Г. Протасов, Г.С. Юрченко
 
Том 23, № 1 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У МАЛИХ РЕВЕРБЕРАЦІЙНИХ КАМЕРАХ НА ГУМОВИХ ПОЛОТНАХ Анотація   PDF
О.О. Козлітін, В.М. Макаренко, Л.Г. Плохіх
 
Том 19, № 1 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ БІЛЯ ПРУЖНОЇ ТОНКОЇ ПАНЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ Анотація   PDF
В.І. Токарев, О.І. Запорожець
 
Том 22, № 4 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНОЇ АНАЛОГОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРІВ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ СТАРІННЯ Анотація   PDF
В.І. Олійник, Є.І. Олійник, В.М. Шмаров
 
Том 31, № 1 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПОТЕНЦІЙНО КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ПОВІТРЯНОМУ РУСІ Анотація   PDF
В.M. Васильєв
 
Том 29, № 3 (2006) Дослідження відмовостійкості навігаційних неортогональних вимірювачів Анотація
Olga Sushchenko, Irina Osipenko
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження взаємодії аерозольних газодинамічних струменів з металевими поверхнями Анотація   PDF
В. І. Савченко, Д. Р. Амірханов
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ КОНСОЛЬНОЇ БАЛКИ Анотація   PDF
Оlexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach, Olaf Taeger, Niels Modler, Martin Dannemann, Vitaly Makarenko
 
Том 33, № 3-4 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАТИСТИКИ, ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ Анотація   PDF
С.В. Єгоров
 
Том 12, № 1 (2002) Дослідження впливу імпедансної поверхні на розповсюдження акустичних хвиль Анотація   PDF
О. І. Запорожець, В. І. Токарев
 
Том 74, № 1 (2018) Дослідження впливу інтерференції лопаткових вінців на втрати в ступені осьового компресора Анотація   PDF
Yuriy M. Tereshchenko, Ekaterina Doroshenko, Yuriy Yu. Tereshchenko, Pavel Gumenyuk
 
Том 41, № 4 (2009) Дослідження впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище в містах методом біотестування атмосферних опадів Анотація
Tetiana I. Bilyk, Olga S. Shtyka
 
Том 75, № 2 (2018) Дослідження впливу довжини пневмотраси на динамічні характеристики системи вимірювання тиску Анотація   PDF
Sergii Ischenko, Marian Stetsivka, Volodymyr Radchenko
 
Том 25, № 3 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМНОСТІ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
К.І. Кажан
 
Том 39, № 2 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕЛЕТКИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСИ ДИСТИЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ Анотація   PDF
М.Б. Степанов, В.М. Ледовських, І.В. Дрогобицька, О.І. Василькевич
 
Том 38, № 1 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДИ СИРОВИНИ ТА ЕТЕРИФІКУЮЧИХ АГЕНТІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА Анотація   PDF
О.Б. Шевченко, О.В. Тертишна
 
Том 25, № 3 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ТА КИСЛОТНОСТІ ПОВЕРХНІ ТИТАНАЕРОСИЛІВ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНОГО V2O5 Анотація   PDF
А.В. Руднєва, К.М. Хоменко, Н.Д. Коновалова, В.О. Зажигалов, В.В. Брей, Ю.В. Білокопитов
 
Том 38, № 1 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ СУМІШЕУТВОРЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПІД ЧАС РОБОТИ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ І ДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Анотація   PDF
В.Г. Семенов, І.П. Васильєв, А.І. Атамась
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження в’язкісно-температурних характеристик палива з підвишенною точкою початку кипіння (ТПК) та роботоздібністю елементів паливної системи повітряних суден на таких паливах при моделюванні низькотемпературних та гідродинамічних умовах експлуатації Анотація   PDF
А. И. Козаченко, П. Ф. Максютинский
 
Том 20, № 2 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕРХОНЬ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБ’ЄКТІВ ТРИКАНАЛЬНОЮ ВИМІРЮВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ З ФАЗОВИМИ СВІТЛОДАЛЕКОМІРАМИ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.М. Шмаров, В.М. Калита
 
Том 16, № 1 (2003) Дослідження діагностуючих параметрів мереж аеродромних вогнів Анотація   PDF
В. І. Нерет, О. А. Сущенко
 
Том 50, № 1 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
Н. Білак, Н. Лукашенко, Ю. Якуба
 
Том 55, № 2 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ РОЗЧИННИКІВ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТО-ПАРАФІНОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЗАВОДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. В. Тертишна
 
Том 19, № 1 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ І РЕКОМБІНАЦІЇ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ У СТРУКТУРІ ГАЛІТУ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ Анотація   PDF
А.С. Литовченко, Ю.С. Полькова, В.В. Сьомка, О.Я. Кузнєцова
 
Том 25, № 3 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТРУБЧАСТИХ ЗМІЙОВИКІВ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ З ВНУТРІШНІМИ ПОТОКАМИ НЕОДНОРІДНОЇ РІДИНИ Анотація   PDF
Є.Ю. Толбатов, В.Ю. Гирич
 
Том 36, № 3 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ШАРНІРНИХ МОМЕНТІВ НА КЕРМОВИХ ПОВЕРХНЯХ АЕРОДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
П.В. Артамонов
 
Том 38, № 1 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛИВА БІО-100 Анотація   PDF
М.М. Худолій, М.Ф. Дмитриченко, Е.В. Вельд, М.Ю. Лабутін, В.В. Батраков
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження експлуатаційних характеристик іонного анемометра на стенді Анотація   PDF
І. Ф. Кінащук
 
Том 35, № 2 (2008) Дослідження збірної попередньо напруженої призматичної складки Анотація
Alexander S. Zhiv, Valery M. Pershakov, Alena О. Bilyk
 
Том 17, № 2 (2003) Дослідження зносостійкості зміцненої вуглецевої сталі в умовах абразивного зношування Анотація   PDF
A. J. Kudrin, V. F. Labunets, O. A. Vishnevsky
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження зовнішнього тертя та механічних втрат у металополімерних трибосистемах Анотація   PDF
И. В. Шевеля
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження зчеплення та змиву частинок забруднення з осаджувальних пластин гравітаційного очисника Анотація   PDF
В. І. Терьохін, С. О. Пузік, B C. Манзій, В. С. Шевчук
 
Том 22, № 4 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ КАТАСТРОФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ РІДКІСНИХ ПОДІЙ ЗА ОПТИМАЛЬНОЮ ВИБІРКОЮ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.П. Харченко, Є.А. Знаковська
 
Том 77, № 4 (2018) Дослідження міцності гумового бетону на основі моделі визначеної області дрібного агрегату Анотація   PDF
He Yulin, Andriy Belyatynsky, Valery Pershakov, Olexandr Dubik
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження методів тестування програмних модулів обробки польотної інформації Анотація   PDF
И. Э. Райчев, А. Г. Харченко, Н. А. Яцков
 
Том 78, № 1 (2019) Дослідження методу виявлення об’єктів за узагальненими канальними характеристиками кольору для застосування у БАС Анотація   PDF
Nataliia Kuzmenko, Volodymyr Kharchenko, Ivan Ostroumov
 
Том 29, № 3 (2006) Дослідження модальних характеристик вільно обпертої та консольної балок під дією точкових та розподілених гармонічних збуджень Анотація
Vitaly Makarenko
 
Том 3, № 2 (1999) Дослідження можливості виявлення дрібних предметів за допомогою радара із синтезованою апертурою Анотація   PDF
Josip Stepanic, Zdravko Bukljas
 
Том 30, № 4 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ БІЧНОГО РУХУ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА НА ЕТАПІ ДЕСАНТУВАННЯ МОНОВАНТАЖУ Анотація   PDF
О.В. Самойленко, А.І. Коросташивець, С.М. Бабкін
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження надійності ергатичної системи "повітряний корабель-екіпаж- середовище" Анотація   PDF
О. І. Юрченко, О. В. Готун
 
Том 10, № 3 (2001) Дослідження надійності системи керування в нестаціонарному режимі Анотація   PDF
В. В. Матиборський
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження найвигідніших режимів експлуатації повітряних суден за умови мінімального руйнування атмосферного озону Анотація   PDF
Р. В. Середа, В. І. Токарев
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дослідження напружено-деформованого стану складених плит чисельно- аналітичним методом потенціалу Анотація   PDF
В. Л. Бродовий
 
Том 56, № 3 (2013) Дослідження недоліків існуючої системи NOTAM Анотація   PDF
Mykola Bogunenko, Anastasiia Khomenok
 
Том 34, № 1 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЛІ ПАСАЖИРСЬКОГО АЕРОВОКЗАЛУ Анотація   PDF
В.М. Першаков, А.О. Білик
 
Том 35, № 2 (2008) Дослідження освітнього середовища з вивчення фізики методами психолого-педагогічної експертизи Анотація
Irina A. Slipukhina, Sergey М. Menyalov, Sergey L. Maximov
 
Том 67, № 2 (2016) Дослідження підходів формалізації динаміки руху вимірювачів штучних силових полів Анотація   PDF
Valery Chepizhenko, Viktoriya Volkogon
 
Том 21, № 3 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАР ТЕРТЯ З ТРИБОВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ СУМІШАМИ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.М. Стадниченко, С.Ф. Філоненко
 
Том 16, № 1 (2003) Дослідження параметрів теплового навантаження моделі процесу термоімпульсного очищення поверхонь металевих деталей методом скінченних елементів Анотація   PDF
О. А. Жданов, П. О. Дибський, О. В. Лосев
 
Том 54, № 1 (2013) Дослідження поведінки діелектричних рідин у сильних електричних полях Анотація
Іgor Trofimov, Alexander Zubchenko, Sergey Maximov, Ganna Kolomiiets
 
651 - 700 з 2262 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ