Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 72, № 3 (2017) Докторська підготовка у вітчизняній вищій школі: досвід та перспективи європейського виміру Анотація   PDF
Svitlana Holovko
 
Том 9, № 2 (2001) Досвід будівництва нової злітно-посадкової смуги у міжнародному аеропорту бориспіль з використанням високоміцного бетону Анотація   PDF
І. О. Білінський, М. В. Шинкарчук, М. І. Белов
 
Том 16, № 1 (2003) Досвід застосування модульно-рейтингової системи в курсі фізики для інженерних спеціальностей Анотація   PDF
В. В. Куліш, В. М. Кулішенко, О. Я. Кузнєцова, С. М. Пастушенко
 
Том 7, № 3-4 (2000) Досвід застосування програмних засобів для аналізу безпеки екстремальних об'єктів Анотація   PDF
Ю. В. Верюжский
 
Том 61, № 4 (2014) Досвід реабілітації колишніх уранових виробництв та важливість такого досвіду для України Анотація   PDF
Valeriia Kovach, Georgii Lysychenko
 
Том 3, № 2 (1999) Досвід створення і перспективи розвитку навігаційної апаратури ГЛОНАСС/GPS Анотація   PDF
В. Н. Авсиевич, A. B. Гребенников, В. И. Кокорин, В. Б. Новиков, И. Н. Сушкин
 
Том 39, № 2 (2009) ДОСВІД УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ Анотація   PDF
Г.І. Архіпова, Ю.О. Галушка
 
Том 26, № 4 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗОНИ АЕРОПОРТУ РЕЗУЛЬТАТІ ЗАБРУДНЕНОСТІ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТУ ТА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
С.М. Маджд, Г.М. Франчук
 
Том 51, № 2 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ ДЛЯ ПОВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ КОНЦЕПЦІЇ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО НЕБА Анотація
Nikolay Bogunenko, Anastasia Khomenok
 
Том 51, № 2 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРИ ЗОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІЛОТА Анотація
Igor Kuznetsov
 
Том 40, № 3 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАПАСУ ПАЛІ ЗА УМОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕЙСМІЧНОСТІ ДІЛЯНКИ Анотація   PDF
О.В. Родченко, Л.А. Ляшенко
 
Том 52, № 3 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ H-СИНТЕЗУ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF
О.А. Сущенко
 
Том 55, № 2 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ РОТОРІВ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ Анотація   PDF
О. М. Васілевський
 
Том 52, № 3 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ РОСЛИН В УМОВАХ ВПЛИВУ СТРЕСОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЗАЛИШКОВОЇ РАДІОАКТИВНОСТІ Анотація   PDF
О.М. Тихенко, О.М. Міхєєв
 
Том 53, № 4 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ШЛАМОУТВОРЕННЯ В ТУРБІННИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОЛИВАХ Анотація   PDF
О.Л. Матвєєва, Т.О. Маринич
 
Том 45, № 4 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ РЯДІВ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ З ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ Анотація   PDF
С.В. Єгоров
 
Том 47, № 2 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛОКАЛЬНІЙ АГРОЕКОСИСТЕМІ Анотація   PDF
І. Матвєєва
 
Том 55, № 2 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛІНЕАРНОЇ АНТЕНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ADS-B ЧИСЛОВИМИ МЕТОДАМИ Анотація   PDF
В. П. Харченко, Ю. М. Барабанов, А. М. Грехов, Д. І. Терещенко
 
Том 30, № 4 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПЕДАНСНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СОТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація   PDF
А.Г. Протасов, Г.С. Юрченко
 
Том 23, № 1 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У МАЛИХ РЕВЕРБЕРАЦІЙНИХ КАМЕРАХ НА ГУМОВИХ ПОЛОТНАХ Анотація   PDF
О.О. Козлітін, В.М. Макаренко, Л.Г. Плохіх
 
Том 19, № 1 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ БІЛЯ ПРУЖНОЇ ТОНКОЇ ПАНЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ Анотація   PDF
В.І. Токарев, О.І. Запорожець
 
Том 22, № 4 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНОЇ АНАЛОГОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРІВ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ СТАРІННЯ Анотація   PDF
В.І. Олійник, Є.І. Олійник, В.М. Шмаров
 
Том 31, № 1 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПОТЕНЦІЙНО КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ПОВІТРЯНОМУ РУСІ Анотація   PDF
В.M. Васильєв
 
Том 29, № 3 (2006) Дослідження відмовостійкості навігаційних неортогональних вимірювачів Анотація
Olga Sushchenko, Irina Osipenko
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження взаємодії аерозольних газодинамічних струменів з металевими поверхнями Анотація   PDF
В. І. Савченко, Д. Р. Амірханов
 
Том 27, № 1 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ КОНСОЛЬНОЇ БАЛКИ Анотація   PDF
Оlexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach, Olaf Taeger, Niels Modler, Martin Dannemann, Vitaly Makarenko
 
Том 33, № 3-4 (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАТИСТИКИ, ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ Анотація   PDF
С.В. Єгоров
 
Том 12, № 1 (2002) Дослідження впливу імпедансної поверхні на розповсюдження акустичних хвиль Анотація   PDF
О. І. Запорожець, В. І. Токарев
 
Том 74, № 1 (2018) Дослідження впливу інтерференції лопаткових вінців на втрати в ступені осьового компресора Анотація   PDF
Yuriy M. Tereshchenko, Ekaterina Doroshenko, Yuriy Yu. Tereshchenko, Pavel Gumenyuk
 
Том 41, № 4 (2009) Дослідження впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище в містах методом біотестування атмосферних опадів Анотація
Tetiana I. Bilyk, Olga S. Shtyka
 
Том 75, № 2 (2018) Дослідження впливу довжини пневмотраси на динамічні характеристики системи вимірювання тиску Анотація   PDF
Sergii Ischenko, Marian Stetsivka, Volodymyr Radchenko
 
Том 25, № 3 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМНОСТІ АЕРОПОРТУ Анотація   PDF
К.І. Кажан
 
Том 83, № 2 (2020) Дослідження впливу концентрації рідкокристалічної присадки та електричного поля на фізико-хімічні властивості індустріальної оливи Анотація   PDF
Sergey Voronin, Ivan Safoniuk, Nataliia Anoshkina, Alexander Kharkovsky
 
Том 81, № 4 (2019) Дослідження впливу кризи на корпоративні витрати та продажі із застосуванням економетричного методу Анотація   PDF
Mohammad Heydari, Zhou Xiaohu, Kin Keung Lai, Zheng Yuxi, Lin Chen
 
Том 39, № 2 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕЛЕТКИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСИ ДИСТИЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ Анотація   PDF
М.Б. Степанов, В.М. Ледовських, І.В. Дрогобицька, О.І. Василькевич
 
Том 38, № 1 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДИ СИРОВИНИ ТА ЕТЕРИФІКУЮЧИХ АГЕНТІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА Анотація   PDF
О.Б. Шевченко, О.В. Тертишна
 
Том 25, № 3 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ТА КИСЛОТНОСТІ ПОВЕРХНІ ТИТАНАЕРОСИЛІВ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНОГО V2O5 Анотація   PDF
А.В. Руднєва, К.М. Хоменко, Н.Д. Коновалова, В.О. Зажигалов, В.В. Брей, Ю.В. Білокопитов
 
Том 38, № 1 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ СУМІШЕУТВОРЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПІД ЧАС РОБОТИ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ І ДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Анотація   PDF
В.Г. Семенов, І.П. Васильєв, А.І. Атамась
 
Том 1, № 1 (1998) Дослідження в’язкісно-температурних характеристик палива з підвишенною точкою початку кипіння (ТПК) та роботоздібністю елементів паливної системи повітряних суден на таких паливах при моделюванні низькотемпературних та гідродинамічних умовах експлуатації Анотація   PDF
А. И. Козаченко, П. Ф. Максютинский
 
Том 20, № 2 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕРХОНЬ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБ’ЄКТІВ ТРИКАНАЛЬНОЮ ВИМІРЮВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ З ФАЗОВИМИ СВІТЛОДАЛЕКОМІРАМИ Анотація   PDF
В.П. Бабак, В.М. Шмаров, В.М. Калита
 
Том 16, № 1 (2003) Дослідження діагностуючих параметрів мереж аеродромних вогнів Анотація   PDF
В. І. Нерет, О. А. Сущенко
 
Том 50, № 1 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
Н. Білак, Н. Лукашенко, Ю. Якуба
 
Том 55, № 2 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ РОЗЧИННИКІВ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТО-ПАРАФІНОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЗАВОДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. В. Тертишна
 
Том 19, № 1 (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ І РЕКОМБІНАЦІЇ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ У СТРУКТУРІ ГАЛІТУ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ Анотація   PDF
А.С. Литовченко, Ю.С. Полькова, В.В. Сьомка, О.Я. Кузнєцова
 
Том 25, № 3 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТРУБЧАСТИХ ЗМІЙОВИКІВ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ З ВНУТРІШНІМИ ПОТОКАМИ НЕОДНОРІДНОЇ РІДИНИ Анотація   PDF
Є.Ю. Толбатов, В.Ю. Гирич
 
Том 36, № 3 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ШАРНІРНИХ МОМЕНТІВ НА КЕРМОВИХ ПОВЕРХНЯХ АЕРОДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
П.В. Артамонов
 
Том 38, № 1 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛИВА БІО-100 Анотація   PDF
М.М. Худолій, М.Ф. Дмитриченко, Е.В. Вельд, М.Ю. Лабутін, В.В. Батраков
 
Том 9, № 2 (2001) Дослідження експлуатаційних характеристик іонного анемометра на стенді Анотація   PDF
І. Ф. Кінащук
 
Том 35, № 2 (2008) Дослідження збірної попередньо напруженої призматичної складки Анотація
Alexander S. Zhiv, Valery M. Pershakov, Alena О. Bilyk
 
Том 17, № 2 (2003) Дослідження зносостійкості зміцненої вуглецевої сталі в умовах абразивного зношування Анотація   PDF
A. J. Kudrin, V. F. Labunets, O. A. Vishnevsky
 
651 - 700 з 2328 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ