Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 46, № 1 (2011) ГРАФОАНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛЮДИНОЮ-ОПЕРАТОРОМ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
В.П. Харченко, Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда
 
Том 33, № 3-4 (2007) ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО РОЗРАХУНКУ РІВНІВ І КОНТУРІВ ШУМУ ВІД ЛІТАКІВ Анотація   PDF
О.І. Запорожець, О.О. Картишев, О.А. Чайковська
 
Том 49, № 4 (2011) ГУСТИНИ ЙМОВІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ МІСЦЬ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ЛЕГКИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТІВ Анотація   PDF
І. Государська
 
Том 9, № 2 (2001) Діагностика впливу легуючих та технологічних домішок на структурно-фазові перетворення припою Анотація   PDF
В. П. Бабак, С. В. Лєнков, Т. І. Лаврєнова, Д. А. Огар, С. Ф. Філоненко
 
Том 9, № 2 (2001) Діагностика еластичних трубопроводів за особливостями їх внутрішнього звукового поля Анотація   PDF
Т. Ю. Шкварницька
 
Том 10, № 3 (2001) Діагностика якості паяних з’єднань товстоплівкових інтегральних схем та впливу на неї структурно-фазових особливостей Ag І Ag-Pd Анотація   PDF
Бабак П. В., С. В. Лєнков, І. В. Огарь, С. Ф. Філоненко, А. В. Чиликин
 
Том 9, № 2 (2001) Діагностична модель турбореактивного двоконтурного двигуна Д-30КП Анотація   PDF
A. B. Тарасенко, B. B. Якименко, O. C. Чорній, B. M. Степаненко
 
Том 6, № 1-2 (2000) Діагностування авіаційних колекторних електричних машин в зксплуатаційних умовах Анотація   PDF
В. И. Курилов
 
Том 3, № 2 (1999) Діагностування поршневого багатоступеневого компресора за параметрами робочого процесу Анотація   PDF
О. Г. Кучер, І. О. Орлов, М. О. Снєгірьов
 
Том 33, № 3-4 (2007) ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ МЕТОДОМ ПОБУДОВИ БІНАРНОГО ДЕРЕВА Анотація   PDF
О.С. Якушенко
 
Том 37, № 4 (2008) ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНАЗА МЕТОДОМ НАЙБЛИЖЧОГО "СУСІДА" Анотація   PDF
О.С. Якушенко
 
Том 1, № 1 (1998) Діагностування трьохвальних турбореактивних двоконтурних двигунів зі динамічними параметрами Анотація   PDF
Є. М. Карпов, А. Є. Карпов
 
Том 10, № 3 (2001) ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О. І. Запорожець, С. Н. Занько
 
Том 17, № 2 (2003) Дві культури - єдиний символ Анотація   PDF
O. G. Shostak
 
Том 12, № 1 (2002) Двоїста нормалізація тангенціально-виродженої поверхні Анотація   PDF
М. Ф. Гребенюк
 
Том 19, № 1 (2004) ДВОЗОНДОВИЙ ВИМІРЮВАЧ КОМПЛЕКСНОГО КОЕФІЦІЄНТА ВІДБИТТЯ Анотація   PDF
Л.Я. Ільницький, В.О. Іванов, В.Т. Богатир
 
Том 24, № 2 (2005) Двопотоковий мультигармонiчний лазер на вільних електронах як потужне джерело фемто-секундних хвильових пакетів Анотація
V.V. Kulish, A.V. Lysenko, I.G. Mayornikov
 
Том 40, № 3 (2009) ДВОТОЧКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ Анотація   PDF
І.С. Клюс
 
Том 6, № 1-2 (2000) Державне регулювання і забезпечення перевезення небезпечних вантажів в Україні Анотація   PDF
С. Т. Лукьянов, Г. В. Шарай, В. Г. Шматков, И. А. Чернявский
 
Том 40, № 3 (2009) ДЕТОНАЦІЙНІ ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ З ЛЕГОВАНИХ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ Cr-Si Анотація   PDF
А.Г. Довгаль, В.В. Щепетов, В.Д. Гулевець
 
Том 16, № 1 (2003) Дефектоскопія авіаційних трубопроводів із використанням особливостей розсіяного звукового поля Анотація   PDF
Т. Ю. Шкварницька
 
Том 24, № 2 (2005) Деформаційний рельєф при циклічному і статичному навантаженні Анотація
О.М. Karuskevich, Т.P. Maslak, Zhang Zhao Hui
 
Том 32, № 2 (2007) ДЕФОРМАЦІЙНИЙ РЕЛЬЄФ У ЗОНІ ВТОМНОЇ ТРІЩИНИ Анотація   PDF
М.В. Карускевич, О.Ю. Корчук, Д.О. Кириленко
 
Том 54, № 1 (2013) Деформаційний рельєф як індикатор ефекту Ребіндера Анотація
Mikhail Karuskevich, Tatiana Maslak, Gulzar Seidametova
 
Том 79, № 2 (2019) Деформування та руйнування термопластичного волокнистого композиту при впливі різних рідин з урахуванням температури Анотація   PDF
Vyacheslav Astanin, Nazarii Bondar
 
Том 36, № 3 (2008) ДЕЩО З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ДИСЦИПЛІН МЕТРОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Ю.К. Поліщук
 
Том 29, № 3 (2006) Деякі аспекти побудови розрахункових схем з використанням нових технологій автоматизації проектування Анотація
Maria Barabash, Ganna Lenda
 
Том 3, № 2 (1999) Деякі аспекти фінансового регулювання державних авіапідприємств Анотація   PDF
І. П. Садловська
 
Том 2, № 1 (1999) Деякі проблеми експертних оцінок результатів апробації нормативно-керівної документації цивільної авіації Анотація   PDF
В. Г. Мелкумян, А. А. Семенов
 
Том 52, № 3 (2012) ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СУБМІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ Анотація   PDF
Н.М. Кічата, В.М. Заплатинський
 
Том 8, № 1 (2001) Диагностика изделий методом акустической эмиссии Анотація   PDF
В. П. Бабак, С. Ф. Филоненко
 
Том 8, № 1 (2001) Диагностика технического состояния трубопроводных авиационных систем на основе особенностей внутреннего звукового поля Анотація   PDF
Т. Ю. Шкварницкая
 
Том 28, № 2 (2006) ДИЗАЙН КОМПЛЕКСІВ КАЛІКСАРЕНІВ З ФУЛЕРЕНОМ С60 Анотація   PDF
О.В. Михайленко, С.В. Іванов, А.В. Струнгар
 
Том 38, № 1 (2009) ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО З НАДВИСОКИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ Анотація   PDF
О.О. Степенко, В.Ф. Новікова
 
Том 60, № 3 (2014) Динаміка вмісту Cs-137 в молоці приватного сектору населених пунктів Дубровицького району Рівненської області Анотація   PDF
Natalia Borul
 
Том 25, № 3 (2005) ДИНАМІКА ВТРАТИ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ОСЬОВОМУ КОМПРЕСОРІ Анотація   PDF
Л.Г. Волянська
 
Том 2, № 1 (1999) Динаміка флатерної вітронасосної установки Анотація   PDF
А. С. Крижановський
 
Том 25, № 3 (2005) ДИНАМІЧНІ РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ Анотація   PDF
І.А. Зеленков, Н.О. Вакула
 
Том 58, № 1 (2014) Динамічні характеристики «зорового каналу» оператора під час його роботи з TFT монітором Анотація   PDF
Yulia Petrova
 
Том 23, № 1 (2005) ДИНАМІЧНА ПЛАЗМОВА ОБРОБКА І НЕСТАЦІОНАРНЕ НАГРІВАННЯ ПОВЕРХНІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ІМПУЛЬСНОЮ АТМОСФЕРНОЮ ПЛАЗМОЮ Анотація   PDF
С.В. Головятинський
 
Том 22, № 4 (2004) ДИНАМІЧНА ПОВЕДІНКА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СТРИЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ АНГАРІВ Анотація   PDF
В.С. Горбатов, В.М. Першаков, Г.В. Таран, М.В. Шевчук, А.С. Корнієнко
 
Том 49, № 4 (2011) ДИНАМІЧНА СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕРЖАННЯ ТА ОБМІНУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ Анотація   PDF
Ю. Авер’янова, Ф. Яновський
 
Том 59, № 2 (2014) Дискретне керування лінійними багатовимірними системами з виродженою або погано обумовленою матрицями передавальних функцій Анотація   PDF
Valerij Azarskov, Leonid Zhiteckii, Klavdiia Solovchuk
 
Том 44, № 3 (2010) Дискретний нечіткий фільтр параметрів польоту безпілотного літального апарата Анотація
Victor P. Bocharnikov, Ilya V. Bocharnikov
 
Том 6, № 1-2 (2000) Дистанційне безпровідне керування світлосигнальним обладнанням аеродрому Анотація   PDF
JI. Я. Ильницкий, С. С. Девяткина
 
Том 12, № 1 (2002) Дистанційний контроль стану поверхні злітно-посадкових смуг Анотація   PDF
Ю. М. Кривенко
 
Том 65, № 4 (2015) Дистанційний спосіб контролю глибини шару води на поверхні злітно-посадкових смуг Анотація   PDF
Julij Kryvenko
 
Том 16, № 1 (2003) Дифракція радіохвиль на циліндрі малого радіуса Анотація   PDF
Л. Я. Ільницький, Ю. В. Пепа
 
Том 35, № 2 (2008) Дифузія імпульсного електромагнітного поля в багатошарове осердя індуктора в імпульсних пристроях Анотація
Volodymyr T. Chemerys, Iren O. Borodiy
 
Том 82, № 1 (2020) До 50-річчя заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів національного авіаційного університету (1969-2019рр) Анотація   PDF
Andrii Bieliatynskyi, Valerii Pershakov, Anatolii Bileush, Oleksandr Pylypenko
 
601 - 650 з 2328 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ