Том 43, № 2 (2010)

Зміст

Сучасні авіаційно-космічні технології

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК ПОВЕРХНЕВИМ ЗМІЦНЕННЯМ PDF
М.С. Кулик, Б.А. Ляшенко, В.І. Мірненко, О.А. Тамаргазін 5-9
ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ОСЬОВИХ КОМПРЕСОРІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК PDF
О.І. Запорожець, В.І. Савченко, С.В. Карпенко 10-14
ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ РОБІТ БЕЗПІЛОТНИМИ ТА НАДЛЕГКИМИ ЛІТАКАМИ PDF
М.П. Матійчик, Н.О. Суворова, І.А. Качало 15-18
НАПІВЕМПІРИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТУРБУЛЕНТНИМИ ДОТИЧНИМИ НАПРУЖЕННЯМИ, КІНЕТИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ТУРБУЛЕНТНОСТІ І СКЛАДОВИМИ ІНТЕНСИВНОСТІ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ДЛЯ НАПІВОБМЕЖЕНОГО СТРУМЕНЯ PDF
С.А. Ищенко, А.А. Бондарец 19-25
ВПЛИВ ВІБРАЦІЇ ПОВЕРХНІ, ЩО ОМИВАЄТЬСЯ НАПІВОБМЕЖЕНИМ СТРУМЕНЕМ, НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЖОВОГО ШАРУ PDF
С.А. Ищенко, А.А. Бондарец 26-32
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ PDF
М.Д. Лановий 33-39
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-ЗНОШУВАННЯ PDF
В.Є. Марчук 40-45

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ У ВИЗНАЧЕННЯХ ПОТОЧНИХ КООРДИНАТ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
В.П. Харченко, В.М. Кондратюк 46-52
ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ІНТЕРВАЛІ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ PDF
В.І. Чепіженко 53-57
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ АВІАЦІЙНИХ КАТАСТРОФ У 1944 – 2009 рр. PDF
С.Т. Поліщук 58-61
КОНЦЕПЦІЯ НАВІГАЦІЇ НА ОСНОВІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
О.Є. Луппо, В.А. Лазоренко, А.С. Губаренко 62-65
КОНТРОЛЬ ЦІЛІСНОСТІ СУПУТНИКОВОЇ РАДІОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРУПИ ФІЛЬТРІВ КАЛМАНА PDF
Е.О. Ковалевський, О.В. Куценко 66-69
МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ У СИСТЕМАХ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ МОРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
О.А. Сущенко, Д.О. Луцко 70-75
СИНТЕЗ РОБАСТНИХ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ НАВЕДЕННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ЧАС НЕПОВНОГО ВИМІРУ ВЕКТОРА СТАНУ PDF
A.A. Tунік, О.П. Басанець 76-84

Інформаційні технології

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТI ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ В ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Г.Ф. Конахович, М.Г. Луцький 85-94
МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ РУЙНУВАННІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ДІЄЮ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ PDF
С.Ф. Філоненко, Т.М. Косицька, О.П. Космач 95-103
ІНФОРМАЦІЙНО-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯК НОВА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Аль-Аммори Али 104-109

Охорона навколишнього середовища

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ХРОМОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПОНДІЛОВОЇ ЗЕЛЕНОЇ ГЛИНИ PDF
Г.М. Франчук, Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський 110-113
АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА ФАКТОРОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
Г.М. Франчук, А.С. Конахович 114-119
КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ ТА ЗАХОДІВ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОЯВИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Ф.І. Гончаров 120-126
ВПЛИВ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЛАКОФАРБНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОРГАНІЗМ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г.І. Архіпова, А.О. Падун, К.Т. Погосова 127-132
ЗНАЧЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ PDF
Г.І. Архіпова, Т.О. Мудрак, Д.В. Завертана, О.В. Остапець 133-136

Хімічні технології, хімотологія

СПИРТОВМІСНІ ПАЛИВА PDF
Є.В. Полункін, С.О. Зубенко, О.О. Гайдай, О.В. Кузнєцова 137-141


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ