Том 39, № 2 (2009)

Зміст

Сучасні авіаційно-космічні технології

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБІВ В АВІАДВИГУНОБУДУВАННІ PDF
М.С. Кулик, О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік 3-7
БАГАТОКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
С.О. Іщенко, О.В. Бондар 8-16
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ PDF
В.П. Харченко, О.М. Алєксєєв 17-21
ТЕОРЕТИКО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ РОЗПІЗНАВАННЯ ІСТИННИХ ВІДМОВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О.М. Рева, С.О. Дмитрієв, О.Я. Било 22-29
ВАРІАНТИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ PDF
А.В. Гончаренко 30-35
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОВНОТИ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
О.М. Авдєєв 36-39
ПРИСТРІЙ-ІДЕНТИФІКАТОР МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ PDF
Ю.Т. Гуз, С.В. Єнчев, А.О. Сильнягін, І.В. Прохоренко, Т.А. Мазур 40-47
ОПТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ НАКОПИЧЕНОГО ВТОМНОГО ПОШКОДЖЕННЯ PDF
М.В. Карускевич, Д.М. Костенюк, Є.В. Каран 48-51
ОЦІНКА ДОВГОВІЧНОСТІ ПЛАКОВАНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
М.В. Карускевич, А.Д. Погребняк, Т.П. Маслак, С.В. Щепак 52-56

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХИБОК НАВІГАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
В.П. Харченко, М.А. Міхалочкін, Касем Аббуд Махди 57-60
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЕТАПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОЦЕСІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІСНУЮЧИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Л.М. Блохін, О.П. Кривоносенко, С.І. Осадчий 61-68
АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИМИ МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ РАДІОЛОКАТОРАМИ PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський 69-73
РОБАСТНА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЗЕМНОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА PDF
О.А. Сущенко 74-79

Охорона навколишнього середовища

БЕЗПЕЧНІ ЖИТТЄВІ ПОКАЗНИКИ ПОВІТРЯ НА БОРТУ ЛІТАКА ДЛЯ ПАСАЖИРІВ І ЕКІПАЖУ PDF
О.І. Запорожець, В.І. Казанець 80-82
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Г.О. Білявський, Д.В. Марченко 83-85
СТАН ВОЛОССЯ ЯК ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ PDF
Л.В. Пшегалінська, Т.І. Білик 86-87
ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПЕСТИЦИДУ «БАР’ЄР» НА РІЗНІ ВИДИ РОСЛИН PDF
А.А. Толошна, Т.І. Білик 88-89
ЗАЛЕЖНІСТЬ БРОДИЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СУХИХ ПИВОВАРНИХ ДРІЖДЖІВ РАСИ SAFBREW S-33 ВІД УМОВ ЇХ ПІДГОТОВКИ PDF
В.В. Рідкоус, Е.В. Кондратенко 90-93
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІДРОЛІЗУ ПРОТЕЇНІВ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ СЕРИНОВИМИ ПРОТЕАЗАМИ PDF
Г.П. Петюх, Н.А. Романова, К.М. Гаркава 94-96
ДОСВІД УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ PDF
Г.І. Архіпова, Ю.О. Галушка 97-99
ЕКОТУРИЗМ НА ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ PDF
Г.І. Архіпова, С.М. Ярова 100-104
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ В ПРИЕЛЬБРУССІ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук, А.З. Колчинська 105-112

Інформаційні технології

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ КОЛИВАНЬ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗМІЩЕНЬ КОНСТРУКЦІЙ PDF
С.Ф. Філоненко, І.К. Корнієнко, Т.М. Косицька 113-122
МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЗОРОВОГО ОБРАЗУ ДИНАМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ PDF
В.А. Бородін, С.М. Креденцар 123-128

Аеропорти та їх інфраструктура

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ З ГРУНТОВИМИ ОСНОВАМИ ЗІ СЛАБКИМИ ПРОШАРКАМИ PDF
Д.Е. Прусов 129-133
НЕЛІНІЙНА МІЦНІСТЬ ДВОШАРОВИХ НЕОДНОРІДНИХ ПРЯМОКУТНИХ ПЛАСТІВ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
Сафар Ахли оглы Гусейнов 134-136
ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МРЗС-05 НА ОСНОВІ МЕРЕЖ ПЕТРІ PDF
О.І. Варченко, Ю.А. Смойловська, М.В. Дідковська 137-139
МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРОЯВІВ СУБ’ЄКТІВ ПОГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ PDF
Н.М. Лобанчикова 140-145
РІВЕНЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ PDF
З. Матоушек, Й. Якуб, М. Шостронек 146-149

Хімічні технології, хіммотологія

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ PDF
С.В. Іванов, В.В. Єфименко, О.В. Єфіменко 150-152
НОВА ПРИСАДКА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ PDF
В.О. Чугуй, Т.О. Іванощук, І.О. Шкільнюк 153-156
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕЛЕТКИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСИ ДИСТИЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ PDF
М.Б. Степанов, В.М. Ледовських, І.В. Дрогобицька, О.І. Василькевич 157-161

Хімічні технології, хімотологія

ПРОТИВІДБИВНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ КРЕМНІЄВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ PDF
М.Г. Білоус, В.М. Ледовських 162-165
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКИСНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ У РІДКОМУ НІКЕЛІ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОРУШІЙНИХ СИЛ PDF
Н.О. Шаркіна 166-168

Фізико-математичні науки

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ СПЛАЙНИ В ЗАДАЧАХ ПОБУДОВИ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ПЕРШОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ PDF
В.П. Денисюк, Г.М. Терещук 169-172
НЕБІНАРНЕ ПОПОВНЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВІДЛІКІВ ГЛАДКИХ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ ЛІНІЙНИМИ ОПЕРАТОРАМИ PDF
П.О. Приставка 173-177
ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ В ЗАДАЧАХ СТРУКТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І МЕХАНІКИ PDF
В.К. Антонов 178-183

Професійна освіта

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США PDF
Natalia I. Balatska, Olga O. Pysmenna 184-189


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ