Том 37, № 4 (2008)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

БАГАТОПАРАМЕТРИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СПЕКТРА ПОЛЬОТНИХ СИТУАЦІЙ PDF
В.П. Харченко, І.В. Остроумов, Ю.В. Зайцев 3-8
РОЗРОБКА НАДІЙНИХ БПЛА АВТОПІЛОТА НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО НЕЙРО-ЧУТЛИВОГО ВИВОДУ СИСТЕМИ PDF
Mohand Achour Touat, Anatoly A. Tunik 9-17
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
Ю.В. Чинченко 18-21
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОВІТРЯНОГО РУХУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
О.Є. Луппо, В.А. Лазоренко 22-25
РОБАСТНА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
О.А. Сущенко 26-32
КОРЕКЦІЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СИГНАЛУ ЗА КУТОМ МІСЦЯ ПРОМЕНЯ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО РАДІОЛОКАТОРА PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов 33-36
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОНАННЯ ПОСАДКИ ЛІТАКА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
В.М. Казак, М.П. Кравчук, Т.В. Будзинська, В.Ю. Міщерякова 37-40
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
Алі Аль-Амморі 41-47

Сучасні авіаційно-космічні технології

БОРТОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ В УМОВАХ ОСОБЛИВОЇ СИТУАЦІЇ PDF
В.М. Казак, Д.О. Шевчук, О.Ю. Яковицька 48-52
АНАЛІЗ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ ТА ЇХ ВИБІР ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
А.М. Хімко, В.О. Краля, О.Є. Якобчук, В.М. Бородій 53-56
ОСЦИЛЯЦІЇ МІКРОТВЕРДОСТІ КРИСТАЛІТІВ СПЛАВУ АД-1 У ПРОЦЕСІ ВТОМИ PDF
О.Ю. Корчук 57-60
РЕГЕНЕРАЦІЯ ПОВЕРХНІ ОСАДЖУВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ В ІНЕРЦІЙНИХ ОЧИСНИКАХ PDF
В.С. Шевчук, С.О. Пузік, В.С. Манзій, В.О. Закревський 61-64
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ СТАЛІ В ПРОЦЕСІ ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК ДІАМЕТРОМ 150 ММ PDF
Г.І. Касьян, З.Л. Козлова, О.А. Кучаєв, Р.Я. Якобше 65-69
ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНАЗА МЕТОДОМ НАЙБЛИЖЧОГО "СУСІДА" PDF
О.С. Якушенко 70-73
КОМПРЕСІЙНО-ВАКУУМНА СКЛАДОВА СИЛИ ТЕРТЯ В УМОВАХ ГРАНИЧНОГО ЗМАЩУВАННЯ PDF
О.У. Стельмах 74-81

Охорона навколишнього середовища

ЗАСТОСУВАННЯ CNS/ATM ДЛЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ШУМУ ПІД ЧАС ЗНИЖЕННЯ ЛІТАКІВ ПЕРЕД ПОСАДКОЮ PDF
О.І. Запорожець, Д.Г. Бабейчук 82-88
ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ АВТОМАГІСТРАЛЕЙ КИЄВА PDF
О.В. Маловічко, Ю.П. Головня 89-92
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРІВ ЕКОЛОГІЇ КИЄВА PDF
О.О. Аксьонов 93-95
ЗВ’ЯЗОК ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ПРОЯСНЕННЯ ВОДИ В ОСВІТЛЮВАЧАХ ІЗ ЗАВИСЛИМ ОСАДОМ З ТЕХНОЛОГІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ PDF
Ю.О. Смирнов, М.О. Українець, В.І. Сокольник 96-98
РОЗРОБКА МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ЄГИПТІ PDF
Радван Арафа Биссиуни 99-103

Інформаційні технології

ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ ПРИ ОБРОБЦІ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
П.О. Приставка 104-107
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ В ПРИЕЛЬБРУССІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ВИСОКОГІР’Я НА ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук 108-117
ГНУЧКИЙ МЕТОД ПОШУКУ В ІНТЕРАКТИВНИХ БАЗАХ ДАНИХ PDF
В.А. Бородін 118-120
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ PDF
А.І. Мужик 121-125

Аеропорти та їх інфраструктура

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗРОБЛЕННЯ ІНГІБІТОРНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ СТАЛІ ВІД КОРОЗІЇ У ВОДНО-СОЛЬОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
В.М. Ледовських, С.В. Левченко 126-131

Хімічні технології, хімотологія

АНОДНЕ ОКИСНЕННЯ СОЛЕЙ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ PDF
О.Б. Ільчак, С.О. Зубенко, В.М. Ледовських 132-136
ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАРГАНЦЕВОЇ ДОМІШКИ ДО ПАЛИВ PDF
М.М. Захарчук, Н.О. Сидоренко, В.М. Ледовських 137-139


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ