Том 34, № 1 (2008)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ В АЕРОНАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН PDF
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко, С.Г. Райчев, О.Є. Луппо 3-7
ВИКОРИСТАННЯ СИГНАЛІВ РІЗНИХ ЧАСТОТ СУПУТНИКА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ НАВІГАЦІЙНИХ ВИЗНАЧЕНЬ PDF
Е.О. Ковалевський, В.В. Конін, О.С. Погурельський 8-11
МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРАХ PDF
В.М. Синєглазов, С.П. Борсук 12-15
ЄДИНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ СИСТЕМ I2C3S З РІЗНИМ РІВНЕМ ІНТЕГРОВАНОСТІ ТА РОЗПОДІЛЕНОСТІ PDF
С.В. Павлова 16-22
МЕТОДИКА СИНТЕЗУ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХОМОГО НАЗЕМНОГО ОБ’ЄКТА PDF
О.А. Сущенко 23-29
СИСТЕМИ ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
В.П. Харченко, В.А. Лазоренко 30-35
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТА ЧАСТОТНИМ ТА ЧАСОВИМ МЕТОДАМИ PDF
О.П. Кривоносенко, Н.В. Білак, Н.А. Тимошенко 36-42
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
О.Є. Луппо, Ю.В. Чинченко 43-46

Сучасні авіаційно-космічні технології

МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О.В. Самков 47-50
ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-РЕСУРСНОГО МЕТОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
В.О. Касьянов, Ю.Т. Гуз, І.В. Прохоренко 51-57
ФОРМУВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОБРИСУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА «ЛІТАЮЧЕ КРИЛО» ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМАЛЬНОЇ БАЛАНСУВАЛЬНОЇ ЯКОСТІ PDF
О.Л. Лемко 58-61
ПРИСТРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ PDF
Ю.Т. Гуз, С.В. Єнчев, А.О. Сильнягін, І.В. Прохоренко, Т.А. Мазур 62-66
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ ПОСТІЙНОЇ ЧАСТОТИ PDF
Т.А. Мазур, В.Є. Романюк 67-72
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЖАРОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
С.С. Дубровський 73-75
ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ВІД ТВЕРДОСТІ МАТЕРІАЛІВ PDF
О.А. Вишневський 76-79
МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ МАТЕРІАЛІВ ПРИ КОНТАКТНОМУ ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
А.М. Хімко, В.М. Бородій, О.Є. Якобчук 80-83
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗГОРАННЯ В ДИЗЕЛЯХ PDF
В.А. Бармин, Г.М. Кухарёнок, А.Н. Петрученко 84-88
РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ЕВОЛЮЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПІД ЧАС ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖУВАННЯ PDF
Т.П. Маслак 89-92

Інформаційні технології

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ PDF
О.К. Юдін, О.Л. Яковенко 93-97
СТРУКТУРА ТА АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ КАРДІОДІАГНОСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В КОМПЛЕКСІ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ PDF
Т.І. Кульчицька, Л.М. Щербак 98-101
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ В ПРИЕЛЬБРУССІ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук 102-108
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ PDF
П.М. Павленко 109-112

Охорона навколишнього середовища

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА БЕЗПЕКА В ЕНЕРГОНАСИЧЕНИХ БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ PDF
О.І. Запорожець, В.А. Глива, В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, А.В. Лук’янчиков 113-116
ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ І СОРБЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ PDF
Л.І. Павлюх, Д.І. Швець, В.В. Лапко, О.В. Кравченко 117-119
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАМКНЕНОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ АКУМУЛЯТОРНОГО ЦЕХУ АВІАРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ PDF
В.М. Ісаєнко, А.Г. Бевза, Є.С. Килимник 120-122
РОЗПОДІЛ ЗАРЯДІВ НА МЕЖІ РЕЧОВИН РІЗНОЇ ПРИРОДИ PDF
О.М. Зубченко, Л.І. Павлюх 123-130
ВПЛИВ ГІРНИЧОДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ PDF
О.О. Вовк, О.О. Печак, Н.А. Сидоренко 131-134
ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
І.Л. Трофімов, П.С. Соченко, О.М. Зубченко 135-140
ІДЕНТИФІКАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНО-ПІЛОТОВАНИМ АПАРАТОМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ PDF
М.В. Зосімович 141-147

Аеропорти та їх інфраструктура

ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ВУГЛЕВОДНІВ НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ НАФТОПЕРЕРОБНОМУ ЗАВОДІ ВІД СПОРУД МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД PDF
С.В. Бойченко, С.В. Вдовенко 148-151
ТЕПЛОВИЙ КОНТРОЛЬ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ PDF
М.М. Дмитрієв, О.Б. Деркачов, І.А. Рутковська 152-154
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКИСНЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОЛИВ І ПРИСАДОК PDF
С.В. Бойченко, Є.В. Толстих 155-160
ВИЗНАЧЕННЯ КРАЙОВИХ УМОВ НА ПОВЕРХНІ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ PDF
М.М. Дмитрієв, О.М. Папченко, О.Б. Деркачов, І.А. Рутковська 161-164
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЛІ ПАСАЖИРСЬКОГО АЕРОВОКЗАЛУ PDF
В.М. Першаков, А.О. Білик 165-168

Хімічні технології, хімотологія

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ СПЛАВІВ СИСТЕМ Fe – Ni – O – Me – Si PDF
Н.О. Шаркіна, І.В. Затовський, М.Р. Максимюк 169-172
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗПЛАВАХ СИСТЕМ Si – Al – Me PDF
І.В. Матейко, В.С. Судавцова, Н.О. Шаркіна 173-175

Фізико-математичні науки

СИСТЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ PDF
В.П. Денисюк, А.І. Бабко, О.О. Гурнік 176-180


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ