Том 32, № 2 (2007)

Зміст

Інформаційні технології

МЕТОДОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
В.П. Бабак, В.П. Квасників, В.Ю. Ларін 3-5
ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЛЬТА-ІМПУЛЬСІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СПЕКТРІВ СИГНАЛІВ PDF
Ю.О. Єгоршин, О.Ю. Красноусова 6-9
РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ НА ЕЛЬБРУСІ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.І. Онопчук 10-16
ВИМІРЮВАЛЬНА СКЛАДОВА В ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ СКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ PDF
О.О. Лещенко, Л.М. Щербак 17-21

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
В.П. Харченко, Ю.В. Чинченко, Д.Г. Бабейчук, С.Г. Райчев 22-27
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОСТОРУ СТАНІВ МАРКЕРІВ ГОМЕОСТАЗУ ОРГАНІЗМУ КОСМОНАВТА ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ В КОНТУРІ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
В.М. Азарсков, С.Т. Поліщук, Е.О. Харчевка 28-31
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХОМОГО НАЗЕМНОГО ОБ’ЄКТА В КОНТУРАХ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАВЕДЕННЯ PDF
О.А. Сущенко, Р.А. Сайфетдінов 32-35
ПРОАКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛЬОТНОГО ПЕРСОНАЛУ ДО РИЗИКУ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О.М. Рева 36-42
ІНТЕГРАЦІЯ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ І КЕРУВАННЯ РІВНЕМ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ PDF
В.П. Харченко, O.Є. Луппо, О.М. Алєксєєв 43-49

Сучасні авіаційно-космічні технології

ДЕФОРМАЦІЙНИЙ РЕЛЬЄФ У ЗОНІ ВТОМНОЇ ТРІЩИНИ PDF
М.В. Карускевич, О.Ю. Корчук, Д.О. Кириленко 50-53
ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ В АВІАКОМПАНІЇ PDF
А.Г. Кучер, Мустафа А.С. Мустафа 54-60
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ЗА УМОВ ПЛОСКОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ PDF
М.М. Регульський, Г.М. Борозенець, В.В. Касперська 61-67

Охорона навколишнього середовища

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗБИТКІВ УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА РАДІОНУКЛІДНОМУ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОМУ ГЕНЕРАТОРІ PDF
Т.М. Голяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов 68-70
ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЙНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ЗА ШУМОМ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ В АЕРОПОРТАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
К.І. Кажан 71-75

Аеропорти та їх інфраструктура

МЕТОДИКА І ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ PDF
О.І. Запорожець, В.А. Глива, В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, А.В. Лук'янчиков 76-79
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ ТА ОСНОВ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОПЛИТИ В СКЛАДНИХ ГРУНТОВИХ УМОВАХ PDF
А.В. Євдокименко, М.С. Барабаш 80-83
ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВУГЛЕВОДНЕВОМУ СКЛАДІ РОБОЧОЇ РІДИНИ «ГІДРОНІКОЙЛ» FH-51 PDF
А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, Ж.М. Нетреба, М.І. Вихрестюк 84-89
АНАЛІЗ ФІЗИЧНИХ ОСНОВ ЛАЗЕРНОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ПАЛИВНИХ СУМІШЕЙ PDF
Є.О. Тихонов, Г.С. Логінов 90-95

Хімічні технології, хімотологія

ВИВЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ СТРУКТУРА – ВЛАСТИВІСТЬ МЕТОДАМИ ЛІНІЙНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ І НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевський, О.С. Тітова, Н.В. Столярова 96-99
КРИСТАЛОХІМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ π-ФАЗИ ТА χ-ФАЗИ PDF
О.М. Заславський, Т.А. Веліканова 100-102

Фізико-математичні науки

СТИСКАННЯ ЕЛІПСОЇДАЛЬНИХ КАВЕРН PDF
В.М. Буйвол 103-106


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ