Том 30, № 4 (2006)

Зміст

Інформаційні технології

МОДЕЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ PDF
В.П. Бабак, Ю.В. Куц, Л.М. Щербак 9-15
АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕВТРОФІКАЦІЇ У ВОДОЙМАХ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
О.М. Безвесільна, Т.О. Єльнікова, Ю.О. Подчашинський 16-20
ПАРАЛЕЛЬНО БІ-БУДІВЕЛЬНИХ ВКАЗУЄ КОДУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ В ДВІЙКОВОМУ ПОЛІАДІЧЕСКОМУ ПРОСТІРІ PDF
O.K. Yudin 21-25
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛІВ PDF
Ю.В. Куц, І.М. Лапіга, О.В. Монченко 26-29
ВИСТАВЛЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ОСЕЙ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ У РАЗІ РОЗМІЩЕННЯ ЇХ НА РУХОМІЙ ОСНОВІ PDF
О.М. Безвесільна 30-36
КОМПЕНСАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОХИБОК ДІАГРАМОУТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕН PDF
Е.О. Ковалевський 37-40
ВПЛИВ ФАКТОРІВ КОСМІЧНОГО ПОЛЬОТУ НА ГОМЕОСТАЗ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ PDF
С.Т. Поліщук 41-44
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ “РОЗСТАНОВКА АКЦЕНТІВ” ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ В МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМАХ PDF
С.В. Голуб 45-47

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

АНАЛІЗ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
В.П. Харченко, В.О. Кучеренко, О.О. Семенов 48-54
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТУРІВ КЕРУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ PDF
О.А. Сущенко 55-59
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ СИНОНІМІЧНОЇ РЕЛЕВАНТНОСТІ ТЕКСТОВИХ ВІДПОВІДЕЙ У КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМАХ PDF
Л.М. Бадьоріна 60-62

Сучасні авіаційно-космічні технології

АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ЗАКОКСУВАННЯ ПАЛИВНИХ ФОРСУНОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
М.С. Кулик, Ю.М. Чоха, О.І. Чумак, О.П. Федорчук 63-66
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТУРБОРЕАКТИВНИХ ДВОКОНТУРНИХ ДВИГУНІВ ЗІ ЗМІШУВАННЯМ ПОТОКІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
С.О. Дмитрієв, С.Г. Сахно, В.М. Степаненко, А.В. Тарасенко 67-70
ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ БЛИЗЬКО РОЗМІЩЕНИХ КОРОЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН СТІНКИ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, Т.В. Доник 71-74
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ТРЕНДОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
О.Г. Кучер, П.О. Власенко, О.В. Тишкевич 75-82
МОДЕЛІ НЕЧІТКИХ ОЦІНОК ТОЧНОСТІ ПІЛОТУВАННЯ ЗА ОКРЕМИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОЛЬОТУ PDF
О.М. Рева, В.А. Шульгін 83-88
МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ НАЗЕМНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ PDF
В.В. Щепетов, О.І. Щепотьєв, В.В. Варюхно, В.Д. Гулевець 89-94
ІМПУЛЬСНА МІКРОПЛАЗМОВА ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ НІТРИДУ ТИТАНУ НА ТОРЦІ ЛОПАТОК КОМПРЕСОРІВ PDF
В.Й. Орланов, О.І. Чумак 95-98
АНАЛІЗ СКІНЧЕННИХ ПРОГИНІВ ІМПУЛЬСНО НАВАНТАЖЕНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ПЛАСТИН PDF
В.В. Астанін, П.П. Лепіхін, В.М. Сторожук 99-101
ПРОФІЛАКТИКА АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ, СПРИЧИНЕНИХ ЛЮДСЬКИМ ФАКТОРОМ PDF
Т.Є. Ударцева 102-104
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
О.С. Тугарінов, Я.Д. Шевченко 105-107
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ PDF
В.О. Краля, А.М. Хімко, О.Є. Якобчук 108-113
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПЕДАНСНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СОТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
А.Г. Протасов, Г.С. Юрченко 114-118
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ БІЧНОГО РУХУ ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА НА ЕТАПІ ДЕСАНТУВАННЯ МОНОВАНТАЖУ PDF
О.В. Самойленко, А.І. Коросташивець, С.М. Бабкін 119-123
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ХВИЛЬОВОГО ОПОРУ ПРИ АКТИВНО-ПАСИВНОМУ ВПЛИВІ НА НАДЗВУКОВЕ ОБТІКАННЯ ПІВСФЕРИ PDF
С.О. Богославець, С.М. Бабкін, А.І. Коросташивець 124-127
ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЛЬНОЇ УСАДКИ МЕТАЛОКЕРАМІЧНОГО ШАРУ ТА ОЦІНКА ЙОГО СТІЙКОСТІ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
В.М. Стадниченко 128-132
ІНЖЕНЕРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТА ВИБОРУ ГОЛОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНДУКТОРІВ ЛІНІЙНОГО ІНДУКЦІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА PDF
В.Т. Чемерис, І.В. Губанов, О.О. Подворний 133-136

Аеропорти та їх інфраструктура

МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПІДСИСТЕМИ АЕРОДРОМНИХ ГЛІСАДНИХ ВОГНІВ PDF
С.С. Дев’яткіна 137-140
АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТУВАННЯ ШТУЧНИХ ПОКРИТТІВ PDF
П.В. Степаненко 141-144
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПОШКОДЖЕНЬ ПУЧКА ПРУТКІВ PDF
Т.І. Матченко, Я.В. Радецька 145-148

Охорона навколишнього середовища

РОЛЬ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН В УТИЛІЗАЦІЇ ПЕСТИЦИДІВ PDF
В.М. Ісаєнко, Л.С. Кіпніс, Л.А. Пилипенко, О.В. Сидоров, О.М. Дехтяренко 149-152
АЕРОПОРТ ОКОЛИЦЯХ ЗОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ОБМЕЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
O.І. Zaporozhets, О.V. Konovalova, N.М. Stetsenko, О.М. Kozhushko 153-162
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЕКОСИСТЕМ НА СХИЛОВИХ ЛАНДШАФТАХ МЕТОДОМ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
В.П. Петрусенко, Ю.О. Кутлахмедов 163-165
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГЛИБИНИ ЗАНУРЕННЯ МОРСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ ВИСОТИ ХВИЛЬ PDF
К.І. Капітанчук, П.І. Греков, В.В. Овсянкін 166-168
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СОРБЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД PDF
Л.І. Павлюх, О.Л. Матвєєва, О.М. Зубченко 169-171
КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О.М. Максьом, Г.М. Франчук 172-177
ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА В УКРАЇНІ PDF
Л.О. Щербініна, Б.Ф. Кочірко, О.С. Лютий 178-181
ЧІТКІ ТА НЕЧІТКІ ФРАКТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ PDF
A.E. Guy, V.A. Groza, V.V. Tikhonova, O.L. Leschinskiy 182-185
ВИКОРИСТАННЯ ПОСТ-СПОЖИВЧИХ ШИН В ЯКОСТІ СИРОВИНИ PDF
O.A. Vovk, G.I. Arkhipova, U.S. Nikitchenko, K.U. Akinina 186-188
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
І.В. Васильєва 189-193
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОНТАННІ МУТАЦІЙНІ СПЕКТРИ В СОМАТИЧНИХ КЛІТИНАХ ССАВЦІВ PDF
О.А. Ковальова 194-198

Хімічні технології, хімотологія

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевський, Ю.П. Гетьманчук, О.В. Мокринська, З.В. Грушак 199-201
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Fe-Mo-C PDF
О.М. Заславський, Т.А. Веліканова 202-204

Фізико-математичні науки

ЕН-ОНДУЛЯТОРНІ ПРИСКОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРОНІВ КОАКСІАЛЬНОГО ТИПУ PDF
В.В. Куліш, І.В. Губанов, О.О. Орлова, A.В. Сенькович 205-208
БАГАТОТОЧКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ PDF
І.С. Клюс 209-211

Стратегія економічного розвитку

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СИСТЕМОТЕХНІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОШУКУ ПРОТИРІЧ PDF
В.В. Шкурко, С.С. Ющенко 212-215


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ